Velkommen til Morbærhaven

Morbærhaven er ikke noget kollegium, men et almennyttigt boligselskab. Dette betyder, at du som beboer har langt større indflydelse på boligselskabet.

I modsætning til de fleste andre almennyttige boligselskaber, der er store foretagender med mange boligafdelinger, er Albertslund Ungdomsboliger (AUB) et lille selskab med kun én afdeling, nemlig Morbærhaven.

Dette betyder, at afstanden fra den enkelte beboer til selskabets bestyrelse er kort; alle beboere har mulighed for at påvirke beslutningsprocesserne.

Samtidig betyder denne lidt særprægede struktur, at der er et tæt samarbejde og et vist overlap i arbejdsopgaver mellem boligselskabet og beboerforeningen (der fungerer som afdelingsbestyrelse).

Seneste nyt:

Uddannelsesdokumentation

Du modtager i dag et skema ang. uddannelsesdokumentation. Hvis du har spørgsmål til skemaet skal vi anmode dig om at rette henvendelse til KKIK på tlf. 33 63 05 00 eller via mail på kkik@kollegierneskontor.dk Hvis du er flyttet ind før 1/10-2014 bor du i Morbærhaven på de gamle regler og skal IKKE flytte ved uddannelsens ophør. Hvis du bor på gammel ordning og ikke længere er under uddannelse vil du ikke modtage uddannelsesfradrag via din husleje, og i dette tilfælde er det ikke længere nødvendigt at returnere skemaet.

Se hele nyheden

Ny hjemmeside

Vi har fået opdateret vores gamle 8 årige hjemmeside til en ny og forbedret.
Planen med den nye hjemmeside, er at give mere gennemsigtighed og hurtigere adgang til relevante oplysninger.

Håber i tager godt imod den!

Se hele nyheden

Oprydning i cykelskure.

I perioden 26. - 28. november 2014 vil gårdmændene rydde cykelskurene for alt uvedkommende, dvs. alt andet end cykler, iht Morbærhavens Ordensregler §1, stk a, som lyder: "Cykelskuret er kun til cykler."

NB: Motorcykler er ikke cykler.

Se hele nyheden