Velkommen til Morbærhaven

Morbærhaven er ikke noget kollegium, men et almennyttigt boligselskab. Dette betyder, at du som beboer har langt større indflydelse på boligselskabet.

I modsætning til de fleste andre almennyttige boligselskaber, der er store foretagender med mange boligafdelinger, er Albertslund Ungdomsboliger (AUB) et lille selskab med kun én afdeling, nemlig Morbærhaven.

Dette betyder, at afstanden fra den enkelte beboer til selskabets bestyrelse er kort; alle beboere har mulighed for at påvirke beslutningsprocesserne.

Samtidig betyder denne lidt særprægede struktur, at der er et tæt samarbejde og et vist overlap i arbejdsopgaver mellem boligselskabet og beboerforeningen (der fungerer som afdelingsbestyrelse).

Seneste nyt:

Morbærpedia

Morbærpedia - Læs hele projektmappen her :Morbærpedia

Se hele nyheden

Midlertidig lukning af Center 1

Vi har været nødsaget til at lukke for adgangen til Center 1, efter spor af hærvæk på en af de indre døre.

Vi beklager de sener som måtte medfølge.

Mvh
Admininstrationen

 

Note: Beboerkontoret har åben, som planlagt i morgen Lørdag.

Se hele nyheden

Renoveringstidplan

Hvornår skal din lejlighed renoveres?

Dette kan du nu læse på vores hjemmeside under Renoveringstidplan, som du finder i hovedmenuen.
Her kan du klikke ind på din lejlighed, og få en vejledende dato for hvornår de netop går igang.

Bemærk at informationen kun er vejledende.

Vh
Systemadministratoren

Se hele nyheden

Uddannelsesdokumentation

Du modtager i dag et skema ang. uddannelsesdokumentation. Hvis du har spørgsmål til skemaet skal vi anmode dig om at rette henvendelse til KKIK på tlf. 33 63 05 00 eller via mail på kkik@kollegierneskontor.dk Hvis du er flyttet ind før 1/10-2014 bor du i Morbærhaven på de gamle regler og skal IKKE flytte ved uddannelsens ophør. Hvis du bor på gammel ordning og ikke længere er under uddannelse vil du ikke modtage uddannelsesfradrag via din husleje, og i dette tilfælde er det ikke længere nødvendigt at returnere skemaet.

Se hele nyheden

Ny hjemmeside

Vi har fået opdateret vores gamle 8 årige hjemmeside til en ny og forbedret.
Planen med den nye hjemmeside, er at give mere gennemsigtighed og hurtigere adgang til relevante oplysninger.

Håber i tager godt imod den!

Se hele nyheden