Regnskab

Gruppe Budget 2017 Status brugt
Administration
Alarm 12.000,00 0,00
Bankgebyr 2.400,00 0,00
Diverse 1.000,00 0,00
Forsikring 18.500,00 0,00
Gruppevask 3.000,00 0,00
KODA, DVH 33.000,00 0,00
Kontordrift og IT 15.000,00 9.896,61
Kopimaskine 2.000,00 0,00
Køb til BK – Salg/udlån 20.000,00 10.278,00
Løn 291.265,00 4.320,00
Regnskabsassistance 35.000,00 3.252,50
Rengøringsartikler 5.000,00 68,55
Revision 32.000,00 0,00
I alt 470.165,00 27.815,66
 
Afdelingsbestyrelsen
FM og GF udgifter 8.000,00 305,90
Infoudvalg 2.000,00 155,00
KNIU 8.000,00 1.043,65
Kulturudvalget 60.000,00 0,00
Mødebevilling 20.000,00 3.287,20
Nyanskaffelser/Transport (Diverse) 10.000,00 1.790,00
Renovering af beboerkontoret 12.000,00 4.141,96
Sankt Hans 20.000,00 0,00
Telefon 4.000,00 375,00
Vedligehold af kortprinter 2.000,00 0,00
I alt 146.000,00 11.098,71
 
Agility for store hunde
I alt 0,00 0,00
 
Agillitygruppen
Fortæring 2.000,00 0,00
Rep & småanskaffelser 2.000,00 0,00
I alt 4.000,00 0,00
 
Billardgruppen
Istandsættelse af lokale 5.000,00 1.593,90
Mødebevilling 6.000,00 2.569,20
Ny anskaffelser 8.000,00 1.698,60
Præmier/turneringer 1.500,00 0,00
Rengøring 1.000,00 125,75
Reparationer 2.000,00 0,00
I alt 23.500,00 5.987,45
 
Bladgruppen
Adobe Creative Cloud abonnement 5.500,00 0,00
Fortæring 12.000,00 3.643,65
Kursus 2.000,00 0,00
Nyanskaffelser 8.000,00 0,00
Porto 3.000,00 0,00
Små anskaffelser 6.000,00 1.290,75
Trykning af blad 75.000,00 0,00
Udflugt 2.500,00 0,00
Vedligeholdelse 6.000,00 0,00
I alt 120.000,00 4.934,40
 
Bordtennisgruppen
Mødebevilling 3.000,00 0,00
Nyanskaffelser 3.000,00 0,00
Rengøring 1.000,00 0,00
I alt 7.000,00 0,00
 
Bryggergruppen
FM – Februar 4.214,00 3.934,65
Mødebevilling 2.000,00 533,00
Nyanskaffelser 8.000,00 0,00
Rengøring 2.000,00 0,00
I alt 16.214,00 4.467,65
 
Fodboldgruppen
Dommergebyr 3.000,00 0,00
Kontingent 2.000,00 0,00
Mødebevilling 2.000,00 0,00
Vedligeholdelse/nyanskaffelser 5.000,00 0,00
I alt 12.000,00 0,00
 
Fotogruppen
Mødebevilling 1.000,00 0,00
Småanskaffelser 5.000,00 0,00
I alt 6.000,00 0,00
 
Genbrugsgruppen
Mødebevillinger 1.000,00 529,50
I alt 1.000,00 529,50
 
Keramikgruppen
Kurser 1.000,00 0,00
Materialer 2.000,00 545,00
Mødebevilling 2.000,00 260,10
Nyanskaffelser 4.000,00 3.164,66
I alt 9.000,00 3.969,76
 
KREA
FM – April 6.200,00 0,00
Mødebevilling 5.000,00 1.847,29
Nyanskaffelser 8.000,00 3.909,35
Rep & Vedligeholdelse 6.000,00 3.398,00
Undervisning 2.500,00 0,00
I alt 27.700,00 9.154,64
 
Kulturgruppen
I alt 0,00 0,00
 
Lan-party gruppen
I alt 0,00 0,00
 
Motionsgruppen
Mødebevilling 12.000,00 5.352,09
Rengøring/vedligeholdelse 3.000,00 78,80
Små-/nyanskaffelser/rep 70.000,00 55.469,44
I alt 85.000,00 60.900,33
 
Musikgruppen
FM – April 20.200,00 0,00
Mødebevilling 4.000,00 147,00
Nyanskaffelser 14.000,00 11.015,07
Reparationer/vedligeholdelse 5.500,00 0,00
I alt 43.700,00 11.162,07
 
Netværksgruppen
Istandsættelse af grupperum 15.000,00 3.701,25
Mødebevilling 17.000,00 9.772,13
Småanskaffelser 10.000,00 4.927,87
I alt 42.000,00 18.401,25
 
Nyttehavegruppen
Mødebevilling 3.000,00 0,00
Nyanskaffelser 3.000,00 0,00
Reparationer/vedligeholdelse 2.000,00 0,00
I alt 8.000,00 0,00
 
Puljer
FM 76.000,00 30.614,00
Have og gange 30.000,00 0,00
I alt 106.000,00 30.614,00
 
Saunagruppen
Genoprettelse 50.000,00 0,00
Mødebevilling 1.000,00 0,00
I alt 51.000,00 0,00
 
Samlede udgifter 1.178.279,00 189.035,42