Regnskab

Gruppe Budget 2017
Indtægter Budget Indtjent Ikke opkrævet endnu
Diverse •3 12.000,00 0,00 12.000,00
Kontigent •3 864.000,00 704.395,00 159.605,00
I alt 876.000,00 704.395,00 171.605,00
 
Administration Budget Brugt Tilbage
Alarm 12.000,00 0,00 12.000,00
Bankgebyr 2.400,00 529,94 1.870,06
Diverse 1.000,00 367,00 633,00
Forsikring 18.500,00 18.913,32 -413,32
Gruppevask 3.000,00 0,00 3.000,00
KODA, DVH 33.000,00 34.887,12 -1.887,12
Kontordrift og IT 15.000,00 9.896,61 5.103,39
Kopimaskine 2.000,00 0,00 2.000,00
Køb til BK – Salg/udlån 20.000,00 10.278,00 9.722,00
Løn 291.265,00 186.069,98 105.195,02
Regnskabsassistance 35.000,00 24.687,50 10.312,50
Rengøringsartikler 5.000,00 11.141,02 -6.141,02
Revision 32.000,00 20.000,00 12.000,00
Øreafrundning 0,00 0,75 -0,75
I alt 470.165,00 316.771,25 153.393,75
 
Afdelingsbestyrelsen Budget Brugt Tilbage
FM og GF udgifter 8.000,00 2.249,60 5.750,40
Infoudvalg 2.000,00 155,00 1.845,00
KNIU 8.000,00 2.166,50 5.833,50
Kulturudvalget 60.000,00 0,00 60.000,00
Mødebevilling 20.000,00 3.498,45 16.501,55
Nyanskaffelser/Transport(Diverse) 10.000,00 2.913,00 7.087,00
Renovering af beboerkontoret 12.000,00 4.141,96 7.858,04
Sankt Hans 20.000,00 9.500,00 10.500,00
Telefon 4.000,00 3.048,13 951,87
Vedligehold af kortprinter 2.000,00 0,00 2.000,00
I alt 146.000,00 27.672,64 118.327,36
 
Agility for store hunde Budget Brugt Tilbage
I alt 0,00 0,00 0,00
 
Agillitygruppen Budget Brugt Tilbage
Fortæring 2.000,00 1.361,50 638,50
Julefrokst – FM Oktober •1 1.000,00 0,00 1.000,00
Rep & Småanskaffelser 2.000,00 1.704,30 295,70
Udstyr / fm 06 •1 9.989,00 9.989,00 0,00
I alt 14.989,00 13.054,80 1.934,20
 
Billardgruppen Budget Brugt Tilbage
Istandsættelse af lokale 5.000,00 1.593,90 3.406,10
Mødebevilling 6.000,00 3.322,20 2.677,80
Nyanskaffelser 8.000,00 5.430,70 2.569,30
Præmier og turneringer 1.500,00 0,00 1.500,00
Rengøring 1.000,00 125,75 874,25
Reparationer 2.000,00 0,00 2.000,00
I alt 23.500,00 10.472,55 13.027,45
 
Bladgruppen Budget Brugt Tilbage
Adobe Creative Cloud abonnement 5.500,00 0,00 5.500,00
Fortæring 12.000,00 7.590,45 4.409,55
Kursus 2.000,00 0,00 2.000,00
Nyanskaffelser 8.000,00 0,00 8.000,00
Porto 3.000,00 0,00 3.000,00
Småanskaffelser 6.000,00 1.498,55 4.501,45
Trykning af blad 75.000,00 0,00 75.000,00
Udflugt 2.500,00 190,00 2.310,00
Vedligeholdelse 6.000,00 0,00 6.000,00
I alt 120.000,00 9.279,00 110.721,00
 
Bordtennisgruppen Budget Brugt Tilbage
Mødebevilling 3.000,00 148,00 2.852,00
Nyanskaffelser 3.000,00 0,00 3.000,00
Rengøring 1.000,00 0,00 1.000,00
I alt 7.000,00 148,00 6.852,00
 
Bryggergruppen Budget Brugt Tilbage
FM – Februar •1 4.214,00 3.934,65 279,35
Mødebevilling 2.000,00 904,70 1.095,30
Nyanskaffelser 8.000,00 965,85 7.034,15
Rengøring 2.000,00 0,00 2.000,00
I alt 16.214,00 5.805,20 10.408,80
 
Fodboldgruppen Budget Brugt Tilbage
Dommergebyr 3.000,00 0,00 3.000,00
Kontingent 2.000,00 0,00 2.000,00
Mødebevilling 2.000,00 0,00 2.000,00
Vedligeholdelse/nyanskaffelser 5.000,00 0,00 5.000,00
I alt 12.000,00 0,00 12.000,00
 
Fotogruppen Budget Brugt Tilbage
Mødebevilling 1.000,00 0,00 1.000,00
Småanskaffelser 5.000,00 0,00 5.000,00
I alt 6.000,00 0,00 6.000,00
 
Gamer-gruppen Budget Brugt Tilbage
fm Aug. Renovering af lokale •1 6.409,00 0,00 6.409,00
I alt 6.409,00 0,00 6.409,00
 
Genbrugsgruppen Budget Brugt Tilbage
Mødebevilling 1.000,00 529,50 470,50
I alt 1.000,00 529,50 470,50
 
Keramikgruppen Budget Brugt Tilbage
Kurser 1.000,00 62,00 938,00
Materialer 2.000,00 1.360,59 639,41
Mødebevilling 2.000,00 260,10 1.739,90
Nyanskaffelser 4.000,00 3.516,82 483,18
I alt 9.000,00 5.199,51 3.800,49
 
KREA Budget Brugt Tilbage
FM – April •1 6.200,00 6.173,12 26,88
Julefrokost – FM Oktober •1 3.000,00 0,00 3.000,00
Materialer – FM Oktober •1 5.989,00 2.547,00 3.442,00
Mødebevilling 5.000,00 3.958,73 1.041,27
Nyanskaffelser 8.000,00 4.525,11 3.474,89
Rep & Vedligehold 6.000,00 5.823,65 176,35
Undervisning 2.500,00 471,00 2.029,00
I alt 36.689,00 23.498,61 13.190,39
 
Kulturgruppen Budget Brugt Tilbage
I alt 0,00 0,00 0,00
 
Motionsgruppen Budget Brugt Tilbage
Mødebevilling 12.000,00 6.669,59 5.330,41
Rengøring/Vedligeholdelse 3.000,00 2.657,65 342,35
Små-/nyanskaffelser/Rep 70.000,00 67.912,46 2.087,54
I alt 85.000,00 77.239,70 7.760,30
 
Musikgruppen Budget Brugt Tilbage
FM – April •1 20.200,00 0,00 20.200,00
Mødebevilling 4.000,00 291,95 3.708,05
Nyanskaffelser 14.000,00 10.935,13 3.064,87
Reparationer/vedligeholdelse 5.500,00 0,00 5.500,00
I alt 43.700,00 11.227,08 32.472,92
 
Netværksgruppen Budget Brugt Tilbage
Istandsættelse af grupperum 15.000,00 12.593,45 2.406,55
Mødebevilling 17.000,00 14.087,71 2.912,29
Småanskaffelser 10.000,00 7.847,11 2.152,89
I alt 42.000,00 34.528,27 7.471,73
 
Nyttehavegruppen Budget Brugt Tilbage
Mødebevilling 3.000,00 0,00 3.000,00
Nyanskaffelser 3.000,00 0,00 3.000,00
Reparationer/vedligeholdelse 2.000,00 0,00 2.000,00
I alt 8.000,00 0,00 8.000,00
 
Puljer Budget Brugt Tilbage
FM-pulje •2 76.000,00 65.334,97 10.665,03
Haver & Gange •2 30.000,00 0,00 30.000,00
I alt 106.000,00 65.334,97 40.665,03
 
Saunagruppen Budget Brugt Tilbage
Genoprettelse 50.000,00 0,00 50.000,00
Mødebevilling 1.000,00 0,00 1.000,00
I alt 51.000,00 0,00 51.000,00
 
Sløjd Budget Brugt Tilbage
FM Mødebevilling •1 1.000,00 282,60 717,40
Kulturpulje •1 4.000,00 3.794,30 205,70
Nyanskaffelser / FM 06 •1 7.333,00 7.220,13 112,87
I alt 12.333,00 11.297,03 1.035,97
 
Samlede udgifter 1.147.665,00 546.723,14 600.941,86
Samlede indtægter 876.000,00 704.395,00 171.605,00
Resultat -271.665,00 157.671,86

•1Medregnes ikke i budget af samlede udgifter, da det er budgetteret som en del af en pulje
•2Medregnes ikke i status af samlede udgifter, da forbruget bliver påsat på den enkelte gruppe.
•3Indtægter