Billard gruppen

Gruppebeskrivelse
I Morbærhaven er vi så heldige, at have et dejligt lokale, hvor det er muligt at udfordre dine venner og andre beoboer til nogle forskellige spil. Dette gøre i vores dejlige Spil og Billard lokale som ligger i kælderen af Center 4.

Det er muligt at spille billard, snooker, Dart og en masse forskellige brætspil.

Der vil komme løbende turneringer, hvor det er frit for beboer af Morbærhaven at deltage.

Billardgruppen har møde den første onsdag i måneden, så kom ned og sig hej og vær med i en hyggelig gruppe, hvor der er en smule konkurrence ånd.

Ved mere information henvises der til vores facebookside: https://www.facebook.com/groups/1567092890209019/?fref=ts

samt kontaktpersoner der ses i Det Sedvanlige Fis.
Kontaktpersonen for Billard gruppen er Andreas Pedersen 3-18

Vedtægter
 

For gruppen
§1 Formålet med billardgruppen er at skabe et sundt billardmiljø i Morbærhaven. Gruppen har til huse i kælderen under center 4.
§2 Enhver beboer i Morbærhaven kan blive medlem af gruppen, ved at møde op på et billardmøde. De vil blive annonceret i Fiset.
§3 Gruppen vælger en kontaktperson, der samtidig står for indkaldelsen til møder.
§4 Disse vedtægter kan ændres af fællesmødet som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Brug af billardlokalet
§5 Ethvert medlem af beboerforeningen Morbærhaven med gyldigt beboerkort, kan låne og benytte lokalet til at spille billard i.
§6 Ved henvendelse til en af nøglepersonerne kan der udleveres en nøgle til lokalet, mod forevisning af beboerkort samt underskrivning af brugerkontrakt.
§7 Brugeren er pligtig til ved ankomst til lokalet at checke om tilbehør og klæde er tilstede og i forsvarlig stand, i modsat fald kontaktes nøglepersonen straks.
§8 Ved endt brug af lokalet afleveres dette i respektabel stand og nøglen returneres umiddelbart efter endt brug.
§9 I tilfælde af at lokalet er optaget, har den person/gruppe der er i gang ret til at spille det igangværende pot (spil) færdigt, samt 3 pot (spil) mere.
I tilfælde af, at en person står og øver sig, har denne en time, efter ny gruppe/person ankomst.
§10 Der er ALKOHOL FORBUD i lokalet. Rygning samt indtagelse af MAD OG IKKE-ALKOHOLISKE drikke MÅ KUN ske ved de dertil opstillede borde i modsatte ende af lokalet i forhold til billardet.