Bordtennis gruppen

Gruppebeskrivelse

Vi har et bordtennisrum i stuen i center 3. Du kan låne lokalet ved at henvende dig til en af lokalets kontaktpersoner. Du skal selv medbringe bats og bolde.

Kontaktpersonen for Bordtennis gruppen er Jan Jense 2-24

Vedtægter
Gruppen har pt. ingen vedtægter