Alle indlæg af camo

Udskiftning af vandrør

Alle lejere vil få en varslingsseddel ind af døren med en kuvert til nøgle, såfremt man ikke er hjemme. Nøglen kan afleveres til administrationskontoret i Center 2, eller der kan laves aftale med VVS firmaet.

Uge 30 Blok 15
Uge 31 Blok 17
uge 32 Blok 13
Uge 33 Blok 6
Uge 36 Blok 1
Uge 37 Blok 2
Uge 38 Blok 105
Uge 39 Blok 3
Uge 40 Blok 4
Uge 41 Blok 5
Uge 42 Blok 36
Uge 43 Blok 7

Med venlig hilsen
Administrationen.

Midlertidig nedbrud i internet i forbindelse med arbejde på netværket

Driftsproblemer på netværket

Vi har i øjeblikket nogle problemer med vores firewall som betyder, at nogle brugere/enheder vilkårligt ikke bliver tilladt at få forbindelse til internettet.
 
Vores teknikere arbejder på sagen. Vi beklager de gener det må medføre og håber på tålmodighed og forståelse mens vi udbedrer fejlen.
Infografik samlingspunkt

Ekstraordinær Generalforsamling i Beboerforeningen

📢 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 📢

Afdelingsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, samme tid og sted som fællesmødet. Dette gør vi i håbet om at vi kan få opdateret beboerforeningens vedtægter, så den passer med det aktuelle billede af beboerforeningen.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling med vedtægtsændringsforslag kan findes i denne udgave af Det Sædvanlige Fis eller på hjemmesiden: https://aub.dk/…/ekstraordinaer-generalforsamling-2022…/

📆 Torsdag den 16. juni 2022
🕖 Klokken 19.00
📍 Fællessalen, Center 4, 1. sal

Sidder du og tænker, hvorfor det er relevant for dig at møde op?
Det er der flere grunde til 👍
➡️ Du får indsigt i hvad der sker i Morbærhaven, og mulighed for selv at have indflydelse
➡️ Du kan få indsigt i hvordan vores beboerdemokrati fungerer
➡️ Mulighed for at stemme om punkter på dagsordenen, på det respektive møde
➡️ Mulighed for at blive hørt

På den ekstraordinære generalforsamling skal vi blandt andet:
✅ Fremlægge og stemme om vedtægtsændringer for Beboerforeningen, Musikgruppen (Bilag og KREA-gruppen

✅ Stemme om bevillingsansøgning fra Festudvalget, Nyttehaverne og Gamergruppen

✅ Debattere procedure og krav for adgang og medlemskab af grupperne

Vi ser frem til at se jer alle 🤝

NB: Ændringsforslag kan sendes til afdelingsbestyrelsen på ab@aub.dk forud for møget, men skal senest afleveres skriftligt ved mødets start.  Kommentarer og spørgsmål kan ligeledes rettes til afdelingsbestyrelsen på ab@aub.dk

NB. HUSK BEBOERKORT

Sankt Hans bål

Sankt Hans i Morbærhaven

BÅL, LIVE MUSIK & FADØL

Efter to års pause er vi klar til at skyde gang i Sankt Hans traditionen igen!

Festudvalget og Den Våde Høne er derfor gået igang med at stable vores åbne Sankt Hans arrangement på benene som bl.a. vil indeholde bål, musik og masser af hygge 🔥🥳♥️

Arrangementet vil som altid blive afholdt på den store plæne midt i Morbærhaven.

Vi krydser fingre for godt vejr og masser af besøgende.

KONKRET PROGRAM FØLGER – men I kan bl.a. se frem til:

Festudvalget og Den Våde Høne glæder sig til at se jer alle omkring Sankt Hans bålet igen!

fyre for gråspurvene

Bekymringer for ekstra el- og varmeregninger

Da priserne på el er ca. tredoblet siden sidste år, har administrationen fået gentagne bekymrede henvendelser fra beboere, der frygter ekstra regninger og ønsker at hæve acontobetalinger.

Administrationen har henvendt sig til afdelingsbestyrelsen og bedt os udbrede budskabte om, at det er muligt at få opsat sit aconto beløb med hele hundrede, dvs 100 kr, 200 kr, osv.

Afdelingsbestyrelsen vil dog gerne understrege, at vi i forvejen betaler et relativt højt acontobeløb for varme og el, hvorfor de fleste beboere oplever at få penge tilbage i varme og el hvert år. Opgørelsen for 2021, som afregnes i maj/juni 2022, forventes dog ikke at give lige så høje tilbagebetalinger som tidligere.


Hvis du alligevel ønsker at få opsat dit acontobeløb, bedes du skrive til Sandra på sg@kollegierneskontor.dk og informere hende om, at du ønsker at få opsat dit acontobeløb, hvilken lejlighed du bor i, samt på hvor mange hele hundrede kr. du ønsker det opsat. Der bør bemærkes at det kun er acontobeløb for 2022 og fremadrettet der kan rettes på.

Nogle hurtige tips til at holde regningerne nede:

– Sørg for at dine elredskaber ikke står på standby, men er helt slukkede når du ikke bruger dem. Sluk eventuelt på stikkontakten.
– Husk at ovne, elradiatorer, varmeblæsere og andre lignende redskaber bruger meget el, det er ikke anbefalingsværdigt at bruge disse til at gøre lejligheden varm.
– Sørg for at holde radiatorer på 3 eller under. Tør ikke tøj på radiatoren, og hold radiatorbænken fri fra ting, da dette går ud over varmecirkulationen i din lejlighed.
– Invester eventuelt i tæpper for at gulvet kan holde på varmen, samt polstrerede møbler.
– Sørg for ikke at lade radiatorer være tændt, mens vinduerne er åbne, samt at lukke døren ved entréen og badeværelset.


Afdelingsbestyrelsen Morbærhaven

Festlokale og Fællessal

På baggrund af flere henvendelser omkring muligheden for at leje festlokalet vil vi gøre opmærksom på at det desværre pt. ikke er muligt at leje festlokalet og ej heller låne fællessalen, på grund af gældende coronarestriktionerne.

For nuværende er de gældende restriktioner sat til at fortsætte t.o.m. den 31. januar.

Der tages forbehold for mulig forlængelse af restriktionerne.

Vi beklager de ulejligheder dette måtte medføre.

Midlertidig nedbrud i internet i forbindelse med arbejde på netværket

Netværksarbejde i weekenden 22.-23. januar 2022

English below

Der vil i den kommende weekend (d. 22 og 23) igen kunne være korte udfald, da vi stadig er ved at rulle nye switche ud på gangene. Udfaldene forventes at vare ca 2-5 minutter medmindre der opstår noget uforudset.

Hvis udfaldet være længere end forventet kan Netværksgruppen kontaktes på help@aub.dk (husk at skrive din adresse, så vi kan hjælpe bedst muligt)

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Du kan finde løbende opdateringer på arbejdet på netværksgruppens Facebook side hér

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

In the coming weekend (22nd and 23rd) there may again be short outages , as we are still rolling out new switches in the corridors. The outages are expected to last about 2-5 minutes unless something unexpected occurs.

If the outages are longer than expected, the Network Group can be contacted at help@aub.dk (remember to write your address so we can help best as possible)

We apologize for any inconvenience this may cause

You can find regular updates on the work on the network group’s Facebook page here

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

netværksgruppen arbejder

Netværksarbejde i weekenden 14.-16. januar 2022

English below

I forbindelse med netværksgruppens arbejde med at udskifte netværksswitche på alle gangene kan der forekomme udfald på internetforbindelsen i weekenden den 14.-16. januar 2022. Vi vil bestræbe os på at udfaldene vil være kortvarige for de enkelte beboere. Udfaldene vil typisk have en varighed på omkring 5 minutter.

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

In connection with the network group’s work to replace network switches for all the corridors, there may be outages on the internet connection during the weekend of the 14th-16th of January 2022. We will strive for the outcomes to be short-lived for the all residents. The outcomes will typically have a duration of about 5 minutes.

We apologize for any inconvenience this may cause

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

Driftsforstyrrelser i affaldshånteringen

Der er desværre problemer i øjeblikket med at få tømt restaffaldscontainerne i affaldsøerne.

Vores komprimator er gået i stykker og derfor vil der stå containere med restaffald, som desværre ikke er fjernet på nuværende tidspunkt. Vi arbejder på at få den repareret meget hurtigt,  det er dog desværre pt. længere leveringstid på reservedele.

 Vi arbejder på at finde en alternativ løsning på problemerne i løbet af denne uge.

COVID-19 – retningslinjer for aktiviteter i beboerforeningen

I lyset af de hastigt stigende smittetal skal vi passe ekstra godt på hinanden. Situationen har også affødt nye, skærpede restriktioner hvoraf en række er relevante specifikt for os som alment ungdomsboligselskab og beboerforening.

Akut opståede problemer vil blive afhjulpet som vanligt, mens ikke akutte opgaver udføres, når situationen igen tillader det. Vores personale sørger naturligvis for at spritte af og bære mundbind, når der udføres opgaver i beboernes hjem.

Med henhold til afholdelse af aktiviteter i beboerforeningens grupper så er disse fortsat tilladt. Vi deler dog myndighedernes opfordring om at indstille eller begrænse disse frem til den 15. januar 2022.

Såfremt grupperne ønsker at gennemføre gruppeaktiviteter så må vi henstille til at der bæres mundbind indendøre og at de gængse corona forskrifter – god afstand, udluftning og afspritning – følges. Kontaktpersonerne for gruppen kan også vælge, at der skal forevises gyldigt coronapas ifm. deltagelse i gruppearrangementer som alle skal kunne fremvise på forlangende.

Desværre må vi dog meddele, at adgangen til motionsgruppens lokaler vil være lukket indtil efter nytår. Vi ved det kommer som en stor ærgrelse for mange, men vi gør det for at vi kan passe på hinanden. Vi håber på smitten er tilstrækkelig aftaget efter nytår til at vi igen kan åbne op for brug af lokalet.

Vi skal slutteligt også henstille til at man bærer mundbind ved henvendelse på administrationskontoret såvel som på beboerkontoret.

Vi henviser til Danmarks Almene Boliger og Sundhedsstyrelsen for mere information.

Med ønsker om en glædelig – og corona fri 🤞 – jul 🎅🎄🎁 og et godt nytår 🍾🎉

Afdelingsbestyrelsen
Morbærhaven
Albertslund Ungdomsboliger

Forebyg smitte mod corona
Forebyg smitte mod corona