Beboerbladet – Det Sædvanlige Fis

Beboerbladet – Det Sædvanlige Fis
Som beboer i Morbærhaven modtager du en gang om måneden et blad med den besynderlige titel “Det Sædvanlige Fis”. I daglig tale kaldet Fiset.
Hvornår udkommet beboerbladet og hvad indeholder det?
Fiset udkommer hver måned – undtagen juli – og omdeles gratis til samtlige beboere i Morbærhaven. Bladet dækker efter bedste evne både officielt og uofficielt stof angående Morbærhaven. Men der er også plads til artikler som intet har med Morbærhaven at gøre.
Få din artikel i fiset
Bladgruppen står for montagen, men indholdet kan leveres af enhver beboer. Så hvis du har noget på hjertet, så skriv. Alt har interesse:

  • Annoncering af arrangementer
  • Billeder
  • Digte
  • Tegninger
  • Forslag
  • Tanker
  • Nyt fra grupper
  • etc …

Bladgruppen modtager alle indlæg, så længe indholdet ikke strider imod loven. Bladgruppen forbeholder sig ret til at forkorte. Anonyme indlæg bringes kun hvis forfatteren er kendt af redaktionen. Fiset bringer ikke kommercielle reklamer, men gerne reklamer fra private.

Skriv dit indlæg i læselig håndskrift/maskinskrift og smid det i postkassen udenfor Center 3 (nr 37).

Indlæg kan også afleveres pr. e-mail til Fiset på fiset@aub.dk.

Vil du være med til at lave Fiset? Så duk op til deadline-mødet. Find dato bagerst i Fiset, ellers er huskereglen: Sidste tirsdag i hver måned undtagen juni (da der ikke udkommer noget blad i juli).
Deadlinemøder foregår altid i kælderen i center 3 (nord-indgangen, modsat vaskeriet).