Cykelværksted

Gruppebeskrivelse
Har du en cykel  der skal ordnes? Og mangler du et veludstyret værksted til at fixe små eller store ting ved din jernhest? Så fortvivl ej, Morbærhavens Cykelværksted er your-place-to-go!

Cykelværkstedet er en af Morbærhavens mere selvstændige grupper, hvor du har mulighed for at arbejde på din trofaste ganger i gode omgivelser og med godt værktøj!

Cykelværkstedet er placeret i værkstedsskuret ved basketball banen/ud for gang 53.

For at få adgang til cykelværkstedet skal du lave en booking på beboerkontoret. Værkstedet kan max bookes i 1 dag ad gangen. Ved booking af cykelværkstedet vil dit beboerkort blive kodet til at kunne åbne cykelværkstedet i det reserverede tidsrum. Du kan ikke få adgang til cykelværkstedet udenfor det reserverede tidsrum, så husk at ta’ alle dine ting – samt den eventuelt lånte værktøjskasse fra beboerkontoret – med dig når du forlader lokalet!

Værktøjskassen skal afleveres på beboerkontoret efter brug.

Vedtægter
Disse vedtægter blev sidst ændret på fællesmødet 20. oktober 2022.

Gruppens navn og tilhold

§1 Gruppens navn er Morbærhavens Cykelværksted og er for beboere i Morbærhaven. Cykelværkstedet er beliggende i værkstedsskuret ved basketball banen/ud for gang 53. 

Gruppens formål

§2 Gruppens formål er at skabe og vedligeholde Morbærhavens Cykelværksted hvor Morbærhavens beboere har mulighed for at servicere, vedligeholde og reparere sine egne cykler.  

Medlemskab

§3 For at blive medlem af gruppen skal man deltage på et af gruppens officielle møder.  

Stk. 2 Gruppens medlemmer fungerer som styregruppe for værkstedet og tager stilling til indkøb til og vedligehold af værkstedet på gruppens møder.  

Stk. 3 Der afholdes møder hver den anden onsdag i måneden. 

Stk. 4 Gruppen kontaktpersoner vælges på et officielt indkaldt møde. Såfremt gruppen står uden kontaktperson kan der vælges en ny på et afdelingsbestyrelsesmøde, fællesmøde eller generalforsamling. 

Stk. 5 Gruppen kan maksimalt have to samtidige kontaktpersoner. 

Adgang til cykelværkstedet

§4 Enhver beboer i Morbærhaven – medmindre denne tidligere er blevet udelukket fra cykelværkstedet – kan opnå adgang til cykelværkstedet ved tidsbestemt reservation på beboerkontoret.

Stk. 2 Ved booking af cykelværkstedet vil dit beboerkort blive kodet til at kunne åbne cykelværkstedet i det reserverede tidsrum.  

Stk. 3 Adgang gives kun via beboerkortet. Uden et gyldigt beboerkort kan der ikke opnås adgang til cykelværkstedet.  

Stk. 4 Efter udløb af reservationstiden kan man ikke opnå adgang til lokalet. Beboeren er selv ansvarlig for at have fjernet alle ejendele fra cykelværkstedet inden denne forlader lokalet efter udløb af reservationstiden. For adgang til lokalet ved glemte ejendele må gruppens medlemmer kontaktes for adgang. Det kan ikke forventes at gruppens medlemmer eller kontaktpersoner kan give adgang når som helst og med kort varsel.  

Regler for brug af cykelværkstedet

§5 Der gælder følgende retningslinjer for brug af cykelværkstedet: 

 • Cykelværkstedet er til fri afbenyttelse for beboere i Morbærhaven.  
 • Det er ikke tilladt at opbevare ejendele eller andre effekter i cykelværkstedet udenfor den reserverede tid.  
 • Der må ikke medbringes ejendele i værkstedet der ikke benyttes ifm. reparationer af cykler o.l. 
 • Der må ikke bruges sprøjtemaling o.l. i cykelværkstedet. 
 • Cykelværkstedet må kun bruges til cykler, heraf navnet.  
 • Reparationer på knallerter, scooter o.l. køretøjer med forbrændingsmotorer må ikke udføres i cykelværkstedet af hensyn til brandsikkerhed. 
 • Cykelværkstedet skal holdes tørt, opryddet og rent, og skal fremstå i ordentlig stand inden det forlades. 
 • Der opryddes jævnlig for efterladte genstande. 
 • Cykelvask skal ske på parkeringspladsen ved rist. 
 • Håndvask i tilknytning til cykelværksted skal rengøres efter brug. 
 • Brug af cykelværkstedet er på eget ansvar. 

Stk. 2 Cykelværkstedet må kun benyttes i tidsrummet mandag-søndag kl. 06:00-21:00 af hensyn til støj for nabolejlighederne. 

Cykelværkstedets faciliteter og udstyr

§6 I cykelværkstedet forefindes der:  

 • Håndvask m.  adgang vand, til afvaskning mv. 
 • Sæbedispenser m. sæbe
 • Kroge og stativer til ophæng af cykel. 
 • To arbejdsborde
 • Kompressor m. trykluftsslange og pumpepistol
 • Søjleboremaskine
 • Værktøjstavler
 • Værktøjsskab og reol

Der er IKKE værktøj i værkstedet. Et værktøjssæt specifikt tilhørende cykelværkstedet kan lånes på beboerkontoret mod et depositum. 

Stk. 2 Det er ikke tilladt at låne gruppens udstyr. 

Stk. 3 Brug af gruppens udstyr sker på det enkelte medlems ansvar. Medlemmet er erstatningspligtigt i tilfælde af beskadigelse. 

Stk. 4 Beskadiget eller ødelagt udstyr skal straks meldes til en kontaktperson eller afdelingsbestyrelsen. 

Ekskludering fra gruppen og udelukkelse for brug af lokalet

§7 Ved overtrædelse af gruppens vedtægter eller regler og retningslinjer for brug af cykelværkstedet, ved tyveri eller ved hærværk, må gruppens kontaktpersoner uden varsel, øjeblikkeligt lukke eventuelle adgange til cykelværkstedet, og anmode om eventuel ekskludering fra gruppen eller udelukkelse for brug af lokalet ved til afdelingsbestyrelsen. 

Vedtægtsændringer

§8 Ændringer af vedtægterne skal godkendes på et af gruppens officielle møder og af det næstkommende fællesmøde.