Netværksgruppen

Gruppebeskrivelse
Morbærhavens Netværk er et computer-netværk som tilbyder ét opkoblingspunkt i hver af Morbærhavens 1064 lejligheder. Via Morbærhavens Netværk kan du med din computer udveksle data med andre beboere og gå på internettet. Se her hvordan.

Morbærhavens Internet-forbindelse er “flatrate” og prisen er automatisk inkluderet i huslejen. Du kan se på din huslejekvittering, hvor meget det koster.

Morbærhavens Netværk ejes af AUB, – det boligselskab som driver Morbærhaven. AUB er en selvejende institution hvor beboerrepræsentanterne har flertallet i bestyrelsen. Vi bestemmer altså selv over vores boligområde og dermed også over vores netværk. Større beslutninger angående netværket træffes på fællesmødet hvor alle beboere har adgang, tale- og stemmeret. Kort sagt: Du kan selv være med til at bestemme over netværket!

I det daglige passes netværket af en flok computer-nørder – Netværksgruppen. Vi er ligesom dig beboere i Morbærhaven og vi udfører vores arbejde frivillig og ulønnet, fordi det interesserer os.

Netværksgruppen holder møde sidste mandag i måneden kl. 19.00 (undtagen i juli måned) i kælderen, Center 2 (Brug dørklokken). Interesserer du dig for computere og/eller netværk er du altid velkommen til at kigge forbi.
Du kan også kontakte Netværksgruppen på mail til help@aub.dk eller ved at skrive til os på vores Facebook.

Netværksgruppens kontaktpersoner:
Systemadministrator – Marcus Hallberg
Systemadministrator – Tonny Jørgensen
Klinikassistent – Eva Jensen

Vedr. GDPR info kan der skrives til dpo@aub.dk

Vedtægter
Paragrafferne om netværksgruppen i Beboerforeningens vedtægter kan læses her.
Regler for brug af internettet.