Spilgruppen

Gruppebeskrivelse
I Morbærhaven er vi så heldige, at have et dejligt lokale, hvor det er muligt at udfordre sine venner og andre beboere til nogle forskellige spil. Dette gøres i vores dejlige Spil og Billardlokale som ligger i kælderen af Center 4.

Det er muligt at spille billard, snooker, bordtennis, dart og en masse forskellige brætspil.

Der er løbende turneringer, hvor det er frit for beboere af Morbærhaven at deltage.

Spilgruppen har møde den første onsdag i måneden kl 19.00, så kom ned og sig hej og vær med i en hyggelig gruppe, hvor der er en smule konkurrenceånd.

For mere information henvises der til vores facebookgruppe samt kontaktpersoner der findes i Det Sædvanlige Fis.

Vedtægter
Disse vedtægter blev sidst ændret på fællesmødet 16. februar 2017.

For gruppen
§1 Formålet med spilgruppen er at skabe en hyggelig og aktiv spillegruppe i Morbærhaven. Gruppen har til huse i kælderen under center 4.
§2 Enhver beboer i Morbærhaven kan blive medlem af gruppen, ved at komme til et møde. De vil blive annonceret i ”Det Sædvanlige Fis”
§3 Gruppen vælger en kontaktperson(er), der samtidig står for indkaldelsen til møder, dagsorden, turneringer og orden af lokalet.
§4 Efter deltagelse til 2 møder er et medlem berettiget til at kunne få en nøgle.
§5 Der kan meldes afbud, dog maks. 3 møder i træk.
§6 Manglende afbud eller fremmøde ved 2 møder i træk, vil medføre lukning af nøgle. Nøglen vil kunne åbnes igen efter deltagelse i nyt møde.
§7 Disse vedtægter kan ændres af fællesmødet som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Brug af lokalet
§8 Ethvert medlem af beboerforeningen Morbærhaven med gyldigt beboerkort, kan låne en nøgle såfremt man er medlem af gruppen.
§9 Ved henvendelse til en kontaktperson(er) kan der udleveres en nøgle til lokalet, mod forevisning af gyldigt beboerkort.
§10 Brugeren er pligtig til ved ankomst til lokalet at tjekke om lokalet er i forsvarlig stand, i modsat fald kontaktes kontaktpersonen(erne) straks.
§11 Ved endt brug af lokalet afleveres dette i respektabel stand og nøglen returneres efter endt brug.
§12 Medlemmer af gruppen må tage maks. 2 personer med ned i lokalet, så længe de er beboere i Morbærhaven og kan fremvise gyldigt beboerkort.
§13 Der er ALKOHOL OG RYGEFORBUD i lokalet. Indtagelse af MAD OG IKKE-ALKOHOLISKE drikke MÅ KUN ske ved de dertil opstillede borde i modsatte ende af lokalet i forhold til billardbordet.
§14 Ved overtrædelse af vedtægterne eller husordenen, ved tyveri eller hærværk, vil man blive ekskluderet af gruppen, nøglen lukket og hærværk vil samtidig blive anmeldt til administrationen.

[Slut på tekst]