Budgetforslag 2018

Indtægter 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Diverse 12.000 12.000 0 12.000
Kontigent 864.000 864.000 704.395 0
Kontingent 0 0 0 864.000
Indtægter 876.000 876.000 704.395 876.000
Administration 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Alarm 12.000 12.000 0 12.000
Bankgebyr 2.400 2.400 530 2.400
Diverse 1.000 1.000 367 1.000
Forsikring 18.500 18.500 18.913 18.500
Gruppevask 3.000 3.000 0 3.000
KODA, DVH 33.000 33.000 34.887 33.000
Kontordrift og IT 15.000 15.000 9.897 15.000
Kopimaskine 2.000 2.000 0 2.000
Køb til BK – Salg/udlån 20.000 20.000 10.278 20.000
Løn 306.531 291.265 186.070 288.424
Regnskabsassistance 35.000 35.000 24.688 35.000
Rengøringsartikler 5.000 5.000 11.141 5.000
Revision 32.000 32.000 20.000 32.000
Revision, DVH 20.000 0 0 0
Øreafrundning 0 0 1 0
Administration 505.431 470.165 316.771 467.324
Afdelingsbestyrelsen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
FM og GF udgifter 8.000 8.000 2.250 12.000
Infoudvalg 2.000 2.000 155 2.000
KNIU 8.000 8.000 2.166 8.000
Kulturudvalget 60.000 60.000 0 0
Mødebevilling 20.000 20.000 3.498 20.000
Nyanskaffelser/Transport(Diverse) 10.000 10.000 2.913 10.000
Renovering af beboerkontoret 0 12.000 4.142 12.000
Sankt Hans 20.000 20.000 9.500 20.000
Telefon 4.000 4.000 3.048 1.000
Vedligehold af kortprinter 0 2.000 0 2.000
Afdelingsbestyrelsen 132.000 146.000 27.673 87.000
Agility for store hunde 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Kusus 0 0 0 1.500
Mødebevilling 0 0 0 1.000
Nyindkøb 0 0 0 2.500
Reparation af udstyr 0 0 0 2.500
Agility for store hunde 0 0 0 7.500
Agillitygruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Fortæring 5.200 2.000 1.362 1.000
Julefrokst – FM Oktober •1 0 1.000 0 0
Nyanskaffelser 12.000 0 0 0
Præmier 2.000 0 0 0
Rep & Småanskaffelser 0 2.000 1.704 2.000
Udstyr / fm 06 •1 0 9.989 9.989 0
Vedligeholdelse 1.000 0 0 0
Agillitygruppen 20.200 14.989 13.055 3.000
Billardgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Istandsættelse af lokale 5.000 5.000 1.594 0
Mødebevilling 6.500 6.000 3.322 6.000
Nyanskaffelser 10.000 8.000 5.431 4.000
Præmier og turneringer 2.000 1.500 0 0
Rengøring 1.500 1.000 126 0
Reparationer 2.000 2.000 0 0
Billardgruppen 27.000 23.500 10.473 10.000
Bladgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Adobe Creative Cloud abonnement 0 5.500 0 5.500
Fortæring 12.000 12.000 7.590 12.000
Kursus 2.000 2.000 0 2.000
Nyanskaffelser 0 8.000 0 0
Porto 3.000 3.000 0 3.000
Småanskaffelser 4.000 6.000 1.499 4.000
Trykning af blad 50.000 75.000 0 75.000
Udflugt 2.500 2.500 190 2.500
Vedligeholdelse 0 6.000 0 4.000
Bladgruppen 73.500 120.000 9.279 108.000
Bordtennisgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Mødebevilling 0 3.000 148 0
Nyanskaffelser 0 3.000 0 0
Rengøring 0 1.000 0 0
Bordtennisgruppen 0 7.000 148 0
Bryggergruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
FM – Februar •1 0 4.214 3.935 0
Mødebevilling 2.000 2.000 905 0
Nyanskaffelser 8.000 8.000 966 0
Rengøring 2.000 2.000 0 0
Bryggergruppen 12.000 16.214 5.805 0
Fodboldgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Dommergebyr 0 3.000 0 3.000
Kontingent 0 2.000 0 2.000
Mødebevilling 0 2.000 0 2.000
Vedligeholdelse/nyanskaffelser 0 5.000 0 5.000
Vedligeholdelse/nyanskaffelser til gruppelokalet 0 0 0 5.000
Fodboldgruppen 0 12.000 0 17.000
Fotogruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Mødebevilling 1.000 1.000 0 1.000
Profoto flash kit 0 0 0 35.000
Ringlys 0 0 0 1.500
Småanskaffelser 5.000 5.000 0 5.000
Fotogruppen 6.000 6.000 0 42.500
Gamer-gruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Istandsættelse af nyt lokale 40.000 0 0 0
Mødebevilling 5.000 0 0 5.000
Nyanskaffelser 0 0 0 5.000
Overvågning 10.000 0 0 0
Præmiepulje 0 0 0 3.000
fm Aug. Renovering af lokale •1 0 6.409 0 0
Gamer-gruppen 55.000 6.409 0 13.000
Genbrugsgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Mødebevilling 1.000 1.000 530 0
Småanskaffelser 1.000 0 0 0
Genbrugsgruppen 2.000 1.000 530 0
Keramikgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Kurser 1.000 1.000 62 0
Materialer 4.000 2.000 1.361 0
Mødebevilling 2.000 2.000 260 0
Nyanskaffelser 5.000 4.000 3.517 0
Keramikgruppen 12.000 9.000 5.200 0
KREA 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
3D Printer og udstyr 7.000 0 0 0
FM – April •1 0 6.200 6.173 0
Istandsættelse af grupperum 20.000 0 0 0
Julefrokost – FM Oktober •1 0 3.000 0 0
Materialer – FM Oktober •1 0 5.989 2.547 0
Mødebevilling 5.000 5.000 3.959 3.000
Nyanskaffelser 8.000 8.000 4.525 8.000
Rep & Vedligehold 6.000 6.000 5.824 3.000
Undervisning 1.500 2.500 471 2.500
KREA 47.500 36.689 23.499 16.500
Kulturgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Kulturgruppen 0 0 0 0
Motionsgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Mødebevilling 10.000 12.000 6.670 10.000
Rengøring/Vedligeholdelse 3.000 3.000 2.658 3.000
Små-/nyanskaffelser/Rep 60.000 70.000 67.912 60.000
Motionsgruppen 73.000 85.000 77.240 73.000
Musikgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
FM – April •1 0 20.200 0 0
Mødebevilling 0 4.000 292 2.000
Nyanskaffelser 0 14.000 10.935 0
Reparationer/vedligeholdelse 0 5.500 0 0
Vedligeholdelse 0 0 0 2.000
Musikgruppen 0 43.700 11.227 4.000
Netværksgruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Istandsættelse af grupperum 15.000 15.000 12.593 20.000
Kursus 5.000 0 0 5.000
Mødebevilling 17.000 17.000 14.088 17.000
Småanskaffelser 10.000 10.000 7.847 7.000
Netværksgruppen 47.000 42.000 34.528 49.000
Nyttehavegruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Mødebevilling 0 3.000 0 2.000
Nyanskaffelser 0 3.000 0 0
Nyindkøb 0 0 0 8.000
Reparation af maskiner 0 0 0 2.500
Reparationer/vedligeholdelse 0 2.000 0 0
Nyttehavegruppen 0 8.000 0 12.500
Puljer 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
FM-pulje •2 76.000 76.000 65.335 50.000
Haver & Gange •2 30.000 30.000 0 30.000
Kulturpulje •2 0 0 0 82.000
Nyt køkken C3 15.000 0 0 0
Renovering af Den Våde Høne 170.000 0 0 0
Puljer 291.000 106.000 65.335 162.000
Saunagruppen 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
Genoprettelse 0 50.000 0 0
Mødebevilling 1.500 1.000 0 0
Nyindkøb 15.000 0 0 0
Småanskaffelser 5.000 0 0 0
Saunagruppen 21.500 51.000 0 0
Sløjd 2018 budget 2017 budget Status d.d. 2017 2016 budget
FM Mødebevilling •1 0 1.000 283 0
Kulturpulje •1 0 4.000 3.794 0
Materialer til arbejdsstationer 10.000 0 0 0
Mødebevilling 3.000 0 0 0
Nyanskaffelser / FM 06 •1 0 7.333 7.220 0
Nyt værktøj 30.000 0 0 0
Sløjd 43.000 12.333 11.297 0
Udgifter i alt 1.368.131 1.147.665 546.723 1.072.324
Indtægter i alt 876.000 876.000 704.395 876.000
Resultat -492.131 -271.665 157.672 -196.324
Nuværende kontigent 60 kr pr. måned pr. medlem
Beregnet anbefalet kontigent 74kr pr. måned pr. medlem

•1Medregnes ikke i budget af samlede udgifter, da det er budgetteret som en del af en pulje
•2Medregnes ikke i status af samlede udgifter, da forbruget bliver påsat på den enkelte gruppe.
•3Indtægter