Internet, TV og Telefoni

Internettet
Om Netværket:
Morbærhaven leverer selv internet til boligforeningens 1063 lejlighedsmål. Det er drevet af frivillige, og derved holde prisen nede på de 35 kr om måneden. Internettet bliver betalt over huslejen.
Internettet er NAT type 3 (Strict), hvilket kan volde problemer for nogle konsoller.
Ved fejl på internettet, skal du sikre dig at fejlen ikke forårsages af dit eget udstyr, såsom trådløs router, kabler osv., du kan læse her hvad du skal gøre. Kan du derefter forsat ikke komme på internettet, skal kontakte Netværksgruppen eller Administrationen.
Fordele og Ulemper ved Morbærhavens Internet
Morbærhaven deles om en fælles internet-adgang som p.t. er på 5 Gbit symmetrisk. Du vil opleve, at Morbærhavens internetadgang er meget hurtig.
I praksis foregår det ved, at alle computere på Morbærhavens netværk er skjult bag en fælles gateway. Det har den fordel, at en hacker uden for Morbærhaven ikke har direkte adgang til din computer. Det har til gengæld også den ulempe, at din computers IP-adresse ikke er direkte synlig på internettet. Du har derfor ikke mulighed for f.eks. at opsætte din egen, offentlige web-server via Morbærhavens netværk.
Hvis du blot vil bruger Morbærhavens netværk til e-mail og til at surfe på nettet, er disse begrænsninger uden betydning for dig.
Alternativ Netværks adgang
Du har ret til og mulighed for at etablere din egen, private internetadgang parallelt med Morbærhavens internet-adgang. De fleste smartphones tilbyder internet-adgang via mobil-telefonnettet. Dertil kommer, at der i hver lejlighed findes et telefonstik som ejes af TeleDanmark. Via dette stik kan du etablere egen ADSL-forbindelse hos enhver, kommerciel internet-udbyder i Danmark.
En sådan ADSL-forbindelse vil være både langsommere og dyrere end internet-ad-gang via Morbærhavens netværk. Til gengæld får du i reglen en IP-adresse, som er direkte synlig på Internettet. Beboere, som benytter sig af denne mulighed, er typisk beboere, som har behov for at kunne kontakte deres computere i Morbærhaven direkte via en VPN- eller en SSH-forbindelse. Hvis disse begreber ikke siger dig noget, har du sandsynligvis ikke behovet.
Selvom du har ret til at oprette en sådan parallel forbindelse skal du stadig sikre dig, at du ikke kommer til at åbne en bagdør for hackere til Morbærhavens netværk. Det er dit ansvar at sørge for, at din private internet-adgang er behørigt adskilt fra Morbærhavens netværk. Gør du ikke det, vil du blive frakoblet Morbærhavens netværk.
Styringen af Morbærhavens netværk
Morbærhavens netværk styres af netværksgruppen som er en frivillig, ulønnet gruppe beboere. To af disse er af generalforsamlingen valgt som netværksadministratorer. Netværksadministratorerne har det overordnede ansvar for Morbærhavens netværk.
Kontakt til netværksgruppen og hjælp med netværket
Du kan skrive til netværksgruppen på help@aub.dk. Netværksgruppen holder møde hver den sidste mandag i måneden på Beboerkontoret, Center 1. Du kan møde op her, hvis du ønsker at være medlem af gruppen eller ønsker at diskutere principielle forhold omkring netværket.
Regler, som du skal overholde på Morbærhavens Internet:
Vedtægterne er sidst ændret på Generalforsamlingen 9. november 2014.
§1 Netværket må ikke uden forudgående aftale med netværksgruppen udnyttes i kommerciel øjemed.
Stk 2: Der dækkes ikke for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af fejl på netværket.
§2 Brugerne skal udvise god opførsel på nettet og må ikke være til gene for andre brugere. Ethvert forsøg på at skaffe sig adgang til andre beboeres eller tredjemands computere eller datatrafik, både på det interne net og internettet, er forbudt, medmindre vedkommende har givet sit samtykke. Dette gælder specielt enhver form for snifning, hacking, systematisk portscanning eller hermed beslægtede aktiviteter. Overtrædelse af ovenstående vil medføre øjeblikkelig frakobling fra netværket.
§3 Fjernet på generalforsamlingen 11. november 2007
§4 Adgangen til Morbærhavens netværk og til Internettet via Morbærhavens netværk er til personlig brug. En bruger må ikke stille adgangen til rådighed for andre med mindre disse fysisk opholder sig i brugerens lejlighed.
§5 En bruger af nettet må kun benytte det IP-nummer eller de IP-numre, som han/hun har fået udleveret af netværksgruppen.
§5a En bruger må ikke tilslutte udstyr til Morbærhavens Netværk som uddeler IP-numre (f.eks. DHCP-servere).
§6 Netværksgruppen har myndighed til øjeblikkeligt, for en tidsbegrænset periode, at koble en bruger fra nettet såfremt de vurderer, at brugeren overtræder §1-§3.
§7 Netværksgruppen har myndighed til at koble en bruger fra nettet såfremt dennes udstyr påviseligt er defekt og derfor forstyrrer nettets drift. Hjemmesider m.m.
§8 Brugerne er personligt ansvarlige for al data, de overfører og stiller til rådighed via Morbærhavens Netværk.
§9 Netværksgruppen har myndighed til øjeblikkeligt, for en tidsbegrænset periode, at koble en bruger fra nettet, såfremt de vurderer, at brugeren trods advarsler overtræder internettets netetikette.
§10 Bortset fra de i §1-§3 og §9 nævnte tilfælde har netværksgruppen ikke ret til at censurere data på netværket eller på anden måde begrænse datatrafikken, med mindre at tvingende juridiske eller tekniske grunde eller hensynet til servernes eller netværkets kapacitet taler for det.
§11 Netværksgruppens beslutninger jvf. §4 og §9 kan ankes til fællesmødet.
§12 Disse regler kan ændres af fællesmødet og af generalforsamlingen.
TV signalet
Om TV-signet:
Morbærhaven får leveret TV signalet fra Trio-Net, som tilbyder digitalt i DVB-C MPEG4 i fuld HD.
Har du problemet med dit tv signal, skal du kontakte Radio & TV udvalget, Administrationen eller Trio-Net.
Kontakt Radio&TV udvalget
Kanalerne:
Grundpakken
DR 1 (HD)
DR 2
DR 3
DR K
DR Ramasjang
DR Ultra
TV Lorry
Folketingskanalen
Sverige 1
Sverige 2
3 Sat
TV 2 Norge
ARD
TV5 Monde
TV4 Sverige
Fuldpakken
TV2 Danmark (Lorry)
Tv3
Tv3+
Tv3 Puls
EuroSport DK
EuroSport2
Al Jazeera
National Geographic
BBC World News
BBC Entertainment
BBC Earth
BBC Brit
Opsætning af kanaler:
Hvis du ikke modtager nogle kanaler, kan det være fordi du ikke har et godkendt Yousee/Stofa antennekabel. Disse kan købes ved bl.a. Harald Nyborg, Silvan, Føtex m.m.
Derudover kan du prøve at indstille dit tv med følgende (Eller hvis dit TV har indstilling Stofa, vælg den):
Frekvens: 346 Mhz
Netværks-ID: 0
Modulation: 64 QAM
Symbol Rate: 6900 KS
Telefoni
Telefoni signalet:
Der er mulighed for at få telefoni og internet (hvis man ønsker andet end Morbærhavens internet) via TDC.