Midlertidig nedbrud i internet i forbindelse med arbejde på netværket

Netværksarbejde i weekenden 22.-23. januar 2022

English below

Der vil i den kommende weekend (d. 22 og 23) igen kunne være korte udfald, da vi stadig er ved at rulle nye switche ud på gangene. Udfaldene forventes at vare ca 2-5 minutter medmindre der opstår noget uforudset.

Hvis udfaldet være længere end forventet kan Netværksgruppen kontaktes på help@aub.dk (husk at skrive din adresse, så vi kan hjælpe bedst muligt)

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Du kan finde løbende opdateringer på arbejdet på netværksgruppens Facebook side hér

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

In the coming weekend (22nd and 23rd) there may again be short outages , as we are still rolling out new switches in the corridors. The outages are expected to last about 2-5 minutes unless something unexpected occurs.

If the outages are longer than expected, the Network Group can be contacted at help@aub.dk (remember to write your address so we can help best as possible)

We apologize for any inconvenience this may cause

You can find regular updates on the work on the network group’s Facebook page here

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport