Nøgleudvalget

Nøgleudvalgets vedtægter

§1 Til behandling af adgange til Morbærhavens gruppelokaler og lignende nedsættes et nøgleudvalg. 

§2 Nøgleudvalget er et semi-åbent udvalg, hvor medlemmer ansøger om at blive medlem.
Stk. 2 Medlemmer af nøgleudvalget er frivillige og ulønnede.

§3 Nøgleudvalget har til opgave at give berettigede beboere og personale adgang til grupperum og/eller udendørsarealer og fællesarealer.
Stk. 2 Nøgleudvalget kan på nøglemøder give adgang til grupperum eller udendørsarealer.
Stk 3 Med berettigede beboere menes beboere som har modtaget en udfyldt Nøgleseddel af en given gruppes kontaktperson. Beboeren skal medbringe nøglesedlen samt deres beboerkort til et nøglemøde for at få adgang til et grupperum.
Stk. 4 Hvis en beboer skal have adgang til udearealerne (Tennisbanen samt badmintonbanen) eller andre fællesområder, skal beboeren blot have sit beboerkort med.

§4 Nøgleudvalget består af medlemmer udvalgt af afdelingsbestyrelsen samt en kontaktperson som er siddende i afdelingsbestyrelsen.
stk 2 Nøgleudvalgets kontaktperson kan være eneste medlem af nøgleudvalget.

§5 For at blive en del af nøgleudvalget skal en ansøger sende en ansøgning til job@aub.dk. Afdelingsbestyrelsen tager derefter stilling til om den enkelte ansøger må blive en del af udvalget.

§6 Nøgleudvalget holder møder to gange om måneden. Disse møder bliver annonceret i Morbærhavens kalender.
Stk. 2 nøglemøder kan aflyses hvis medlemmer af nøgleudvalget ikke kan komme til mødet.

§7 nye medlemmer af nøgleudvalget skal have en grundig oplæring i de systemer som udvalget bruger for at udføre deres arbejde.og have adgang til vejledninger til disse systemer inden de må varetage nøglemøder alene.

§8 2 gange årligt skal der afholdes hovedrengøring i nøgleudvalgets papirer for at holde dem ajour i forhold til beboere i Morbærhaven.

§9 Ændringer i nøgleudvalgets vedtægter kan foretages på et fællesmøde eller til en generalforsamling

Vedtægterne er vedtaget på fællesmødet 21. oktober 2021