Om Boligselskabet

Morbærhaven er et almennyttigt ungdomsboligselskab. Dette betyder, at du som beboer har langt større indflydelse på boligselskabet, end som hvis det havde været et kollegium.

I modsætning til de fleste andre almennyttige boligselskaber, der er store foretagender med mange boligafdelinger, er Albertslund Ungdomsboliger (AUB) et lille selskab med kun én afdeling, nemlig Morbærhaven.

Dette betyder, at afstanden fra den enkelte beboer til selskabets bestyrelse er kort; alle beboere har mulighed for at påvirke beslutningsprocesserne.

Samtidig betyder denne lidt særprægede struktur, at der er et tæt samarbejde og et vist overlap i arbejdsopgaver mellem boligselskabet og beboerforeningen (der fungerer som afdelingsbestyrelse).