BF Regnskab 2018

Gruppe Budget 2018
Indtægter Budget Indtjent Ikke opkrævet endnu
Diverse •3 12.000,00 1.495,12 10.504,88
Kontigent •3 864.000,00 968.072,50 -104.072,50
I alt 876.000,00 969.567,62 -93.567,62
 
Administration Budget Brugt Tilbage
Alarm 12.000,00 0,00 12.000,00
Bankgebyr 2.400,00 798,00 1.602,00
Diverse 1.000,00 1.056,38 -56,38
Forsikring 18.500,00 19.434,06 -934,06
Gruppevask 3.000,00 0,00 3.000,00
KODA, DVH 33.000,00 35.474,76 -2.474,76
Kontordrift og IT 15.000,00 13.481,13 1.518,87
Kopimaskine 2.000,00 0,00 2.000,00
Køb til BK – Salg/udlån 20.000,00 3.567,90 16.432,10
Løn 306.531,00 33.616,88 272.914,12
Regnskabsassistance 35.000,00 17.937,50 17.062,50
Rengøringsartikler 5.000,00 0,00 5.000,00
Revision 32.000,00 0,00 32.000,00
Revision, DVH 20.000,00 0,00 20.000,00
Øreafrundning 0,00 4,09 -4,09
I alt 505.431,00 125.370,70 380.060,30
 
Afdelingsbestyrelsen Budget Brugt Tilbage
FM og GF udgifter 8.000,00 1.899,68 6.100,32
Infoudvalg 2.000,00 0,00 2.000,00
KNIU 8.000,00 440,90 7.559,10
Kulturudvalget 60.000,00 33.250,00 26.750,00
Mødebevilling 20.000,00 21.162,56 -1.162,56
Nyanskaffelser/Transport(Diverse) 10.000,00 0,00 10.000,00
Sankt Hans 20.000,00 0,00 20.000,00
Telefon 4.000,00 4.975,01 -975,01
I alt 132.000,00 61.728,15 70.271,85
 
Agility for store hunde Budget Brugt Tilbage
I alt 0,00 0,00 0,00
 
Agillitygruppen Budget Brugt Tilbage
Fortæring 5.200,00 4.997,93 202,07
Nyanskaffelser 12.000,00 9.598,65 2.401,35
Præmier 2.000,00 1.940,68 59,32
Vedligeholdelse 1.000,00 186,25 813,75
I alt 20.200,00 16.723,51 3.476,49
 
Billardgruppen Budget Brugt Tilbage
Istandsættelse af lokale 5.000,00 976,85 4.023,15
Mødebevilling 6.500,00 3.144,90 3.355,10
Nyanskaffelser 10.000,00 2.886,30 7.113,70
Præmier og turneringer 2.000,00 148,00 1.852,00
Rengøring 1.500,00 235,55 1.264,45
Reparationer 2.000,00 0,00 2.000,00
I alt 27.000,00 7.391,60 19.608,40
 
Bladgruppen Budget Brugt Tilbage
Fortæring 12.000,00 8.300,95 3.699,05
Kursus 2.000,00 750,00 1.250,00
Porto 3.000,00 0,00 3.000,00
Småanskaffelser 4.000,00 741,18 3.258,82
Trykning af blad 50.000,00 0,00 50.000,00
Udflugt 2.500,00 1.380,00 1.120,00
I alt 73.500,00 11.172,13 62.327,87
 
Bryggergruppen Budget Brugt Tilbage
Mødebevilling 2.000,00 1.187,40 812,60
Nyanskaffelser 8.000,00 763,66 7.236,34
Rengøring 2.000,00 139,80 1.860,20
I alt 12.000,00 2.090,86 9.909,14
 
Fodboldgruppen Budget Brugt Tilbage
I alt 0,00 0,00 0,00
 
Fotogruppen Budget Brugt Tilbage
Mødebevilling 1.000,00 405,00 595,00
Småanskaffelser 5.000,00 8.223,85 -3.223,85
I alt 6.000,00 8.628,85 -2.628,85
 
Gamer-gruppen Budget Brugt Tilbage
Istandsættelse af nyt lokale 40.000,00 6.310,11 33.689,89
Mødebevilling 5.000,00 4.017,40 982,60
Overvågning 10.000,00 0,00 10.000,00
I alt 55.000,00 10.327,51 44.672,49
 
Genbrugsgruppen Budget Brugt Tilbage
FM10-18 •1 5.000,00 3.865,00 1.135,00
Mødebevilling 1.000,00 566,02 433,98
Småanskaffelser 1.000,00 910,00 90,00
I alt 7.000,00 5.341,02 1.658,98
 
Keramikgruppen Budget Brugt Tilbage
FM 04-18 •1 12.221,00 9.283,95 2.937,05
Kurser 1.000,00 0,00 1.000,00
Materialer 4.000,00 0,00 4.000,00
Mødebevilling 2.000,00 1.086,00 914,00
Nyanskaffelser 5.000,00 469,00 4.531,00
I alt 24.221,00 10.838,95 13.382,05
 
KREA-gruppen Budget Brugt Tilbage
3D Printer og udstyr 7.000,00 5.350,00 1.650,00
Istandsættelse af grupperum 20.000,00 0,00 20.000,00
Mødebevilling 5.000,00 1.591,20 3.408,80
Nyanskaffelser 8.000,00 5.015,28 2.984,72
Rep & Vedligehold 6.000,00 3.172,95 2.827,05
Undervisning 1.500,00 100,00 1.400,00
I alt 47.500,00 15.229,43 32.270,57
 
Kulturgruppen Budget Brugt Tilbage
I alt 0,00 0,00 0,00
 
Læsesalen Budget Brugt Tilbage
I alt 0,00 0,00 0,00
 
Metal-/cykelværksted Budget Brugt Tilbage
I alt 0,00 0,00 0,00
 
Motionsgruppen Budget Brugt Tilbage
Mødebevilling 10.000,00 402,00 9.598,00
Rengøring/Vedligeholdelse 3.000,00 339,75 2.660,25
Små-/nyanskaffelser/Rep 60.000,00 41.178,88 18.821,12
I alt 73.000,00 41.920,63 31.079,37
 
Musikgruppen Budget Brugt Tilbage
I alt 0,00 0,00 0,00
 
Netværksgruppen Budget Brugt Tilbage
Istandsættelse af grupperum 15.000,00 317,85 14.682,15
Kursus 5.000,00 0,00 5.000,00
Mødebevilling 17.000,00 13.817,71 3.182,29
Småanskaffelser 10.000,00 5.833,41 4.166,59
I alt 47.000,00 19.968,97 27.031,03
 
Nyttehavegruppen Budget Brugt Tilbage
Fællesmøde 06-18 •1 7.900,00 852,00 7.048,00
I alt 7.900,00 852,00 7.048,00
 
Puljer Budget Brugt Tilbage
FM-pulje •2 76.000,00 0,00 76.000,00
Haver & Gange •2 30.000,00 0,00 30.000,00
Nyt køkken C3 15.000,00 0,00 15.000,00
Renovering af Den Våde Høne 170.000,00 0,00 170.000,00
I alt 291.000,00 0,00 291.000,00
 
Saunagruppen Budget Brugt Tilbage
Mødebevilling 1.500,00 0,00 1.500,00
Nyindkøb 15.000,00 0,00 15.000,00
Småanskaffelser 5.000,00 0,00 5.000,00
I alt 21.500,00 0,00 21.500,00
 
Sløjd Budget Brugt Tilbage
Materialer til arbejdsstationer 10.000,00 17.872,77 -7.872,77
Mødebevilling 3.000,00 2.943,10 56,90
Nyt værktøj 30.000,00 22.117,35 7.882,65
I alt 43.000,00 42.933,22 66,78
 
Samlede udgifter 1.368.131,00 380.517,53 987.613,47
Samlede indtægter 876.000,00 969.567,62 -93.567,62
Resultat -492.131,00 589.050,09

•1Medregnes ikke i budget af samlede udgifter, da det er budgetteret som en del af en pulje
•2Medregnes ikke i status af samlede udgifter, da forbruget bliver påsat på den enkelte gruppe.
•3Indtægter