Renovering 2016-2018

Omkring renoveringen
Morbærhavens tage er utætte og facaderne dårligt isolerede. På et afdelingsmøde februar 2012 – hvortil alle beboere havde adgang – blev det derfor besluttet, at stile imod en generel renovering af Morbærhaven, med særlig henblik på at udskifte tagene og forbedre bygningernes isoleringsstand.

Denne renovering startede primo 2016.

På denne side vil vi informere løbende, efterhånden som projektet tager form.

Seneste nyt fra byggesagen
Styregruppens medlemmer pr. 11. marts 2019
 • Paw, udpeget af Albertlund kommune
 • Ida, formand for AUB’s bestyrelse
 • Jette, Kuben A/S
 • Jesper, Kuben A/S
 • Annette, KKIK
 • Hanne, KKIK (referent)
Nyheder fra før 1. januar 2016
 • Mandag d. 14. december 2015:
  Kommunalbestyrelsen godkender Skema B.
  Læs kommunalbestyrelsens mødereferat her.
 • Tirsdag d. 7. oktober 2014:
  Kommunalbestyrelsen godkender Skema A med flg. forbehold:
  – at AUB Morbærhaven inden skema B opfylder betingelserne omkring redegørelse for støttede og ustøttede arbejder, driftstabet og etablering af kvalificeret tilsyn med renoveringsprojektets fortløbende økonomi og fremdrift. Læs kommunalbestyrelsens mødereferatet her.
 • Søndag d. 19. januar 2014:
  Der afholdes høring med besluttende kompentence for alle. Det besluttes at

  • Badeværelserne skal være omfattet af renoveringen (dog uden brusestang)
  • Køkkenvinduerne i de to-værelses bliver det store, to-delte vindue på bekostning af et overskabselement
  • Renoveringen skal omfatte holder og ledningsføring til paraboler ved hver lejlighed
  • Tagene skal være grafitgrå (=mørkegrå).
 • Søndag d. 10. november 2013:
  Generalforsamlingen beslutter med stort flertal at åbne for muligheden for valg af andet tagplademateriale end tagpaptage.
 • Onsdag d. 18. september 2013:
  Efter afholdelse af EU-udbud underskriver AUBs bestyrelse tirsdag d. 17. september 2013 kontrakt med ingeniørfirmaet Danakon A/S. Danakon skal sammen med arkitektfirmaet Arkitema stå for projekteringen af Morbærhavens kommende renovering og efterfølgende tilsyn.
 • Tirsdag d. 25. juni 2013:
  Kommunalbestyrelsen godkender Morbærhavens helhedsplan enstemmigt.
 • Onsdag d. 18. juni 2013:
  Kommunalbestyrelsens økonomiudvalg behandler Morbærhavens helhedsplan og indstiller den til godkendelse.
 • Mandag d. 10. juni 2013:
  Kommunalbestyrelsens plan- og milø- udvalg behandler Morbærhavens helhedsplan og indstiller den til godkendelse med tilføjelsen “at forvaltningen arbejder videre med at fremme energibesparende tiltag i projektet.”
 • Fredag d. 7. juni 2013:
  EU-udbud om totalrådgivning på Morbærhavens renovering startes.
Projekteringen
Alle oplæg og referater fra projekteringen er offentliggjort på denne side.
Dokumentation
Der er i tidens løb skrevet et væld af rapporter om Morbærhavens bygninger. Vi har forsøgt at samle alle relevante dokumenter på denne side.