Socialt liv

Beboergrupper
Krumtappen i Beboerforeningen Morbærhaven, og dermed i det sociale liv i Morbærhaven, er grupperne. Alle aktivitetsgrupper under beboerforeningen er åbne for alle interesserede beboere.

Der er to måder at komme i kontakt med en gruppe på: Du kan enten henvende dig til en af gruppens kontaktpersoner (der er en liste over kontaktpersoner bagerst i “Det Sædvanlige Fis”), eller du kan møde op på et af gruppens møder.

Grupperne

Følgende beboergrupper findes i Morbærhaven:

Hvordan kommer jeg med i en gruppe?
Mange grupper holder regelmæssige møder – se Morbærkalenderen i Det Sædvanlige Fis. Du møder blot op – du vil blive modtaget med vidt åbne arme alle vegne. Har gruppen ikke regelmæssige møder, så prøv at kontakte en af gruppens kontaktpersoner – se “Nøgle og Numre” i Det Sædvanlige Fis eller her på hjemmesiden.
Hvordan starter jeg min egen gruppe?
Er dine interesser ikke dækket af en eksisterende gruppe, kan du nedsætte din egen gruppe. Start med at skrive i Fiset og inviter andre med samme interesse, til at kon­takte dig. Du kan også indkalde til et møde i fællessalen – det er gratis, men du skal re­servere lokalet på beboerkontoret på forhånd.
Lykkes det dig at få samlet en flok ligesindede kan I overveje, om I vil være en en of­ficiel gruppe under beboerforeningen. I kan sagtens fortsætte som uofficiel gruppe med at skrive i Fiset og holde møder i fællessalen. Men fordelen ved at være en of­ficiel gruppe er, at I så kan søge økonomisk støtte til jeres aktiviteter og måske endda få jeres eget gruppelokale (hvis der er et ledigt). Nedsættelse som officiel gruppe, an­søgning om penge og ansøgning om gruppelokale sker som punkter på fællesmøde­dagsordenen. Ansøgning om penge skal være ledsaget af et budget og en “løbetid” d.v.s. en frist for hvornår pengene skal være brugt – normalt angives 3 måneder.
Vil I nedsættes som officiel gruppe skal I præsentere jer først i en artikel i Det Sædvanlige Fis.