Bladgruppen

Gruppebeskrivelse
Beboerbladet “Det Sædvanlige Fis” laves af Bladgruppen som er en samling glade amatører. Bladet trykkes også på frivillig basis af Morbærtryk, beboerforeningens eget trykkeri.
Bladgruppen holder til i kælderen af center 3.
RTEmagicC_kort_center3.png

Redaktør: Kjeld.
Bladgruppens mail er bladgruppen@aub.dk (Til meddelelser der ikke skal i Fiset.)
Indlæg sendes til fiset@aub.dk.

Vedtægter
Gruppen har på nuværende tidspunkt ingen vedtægter.