Uddannelsesdokumentation

Du modtager i dag et skema ang. uddannelsesdokumentation. Hvis du har spørgsmål til skemaet skal vi anmode dig om at rette henvendelse til KKIK på tlf. 33 63 05 00 eller via mail på kkik@kollegierneskontor.dk Hvis du er flyttet ind før 1/10-2014 bor du i Morbærhaven på de gamle regler og skal IKKE flytte ved uddannelsens ophør. Hvis du bor på gammel ordning og ikke længere er under uddannelse vil du ikke modtage uddannelsesfradrag via din husleje, og i dette tilfælde er det ikke længere nødvendigt at returnere skemaet.