Modeldukker

KNIU søger nye medlemmer

Vil du være med til at gøre Morbærhaven til et bedre sted at bo?
Morbærhaven har et Klagenævn- og Indstillingsudvalg, i daglige tale forkortet til “KNIU”. Udvalget består af 7 frivillige beboere samt én repræsentant fra afdelingsbestyrelsen. KNIU har til opgave at behandle klager beboere i mellem, samt  behandle de dispensations-, fremleje- og lejlighedsansøgninger hvor der foreligger særlige omstændigheder.

Medlemmer af KNIU er anonyme og arbejdet i udvalget er underlagt tavshedspligt.

Der holdes normalt 2 møder om måneden. Hvervet er ulønnet, men i forbindelse med møder sørger udvalget for aftensmad og/eller kaffe og kage. Men vigtigst af alt får du mulighed for at være med til at gøre Morbærhaven til et bedre sted at bo.

Enhver beboer i Morbærhaven kan ved ansøgning blive medlem af KNIU.
Det er afdelingsbestyrelsen der træffer valget mellem ansøgerne.

Er du interesseret i at deltage i KNIU skal du derfor skrive en lille ansøgning til afdelingsbestyrelsen. Det skal ikke betragtes som en jobansøgning, så der ikke nogen grund til f.eks. at vedlægge udtalelser fra tidligere arbejdsgivere el. lignende.

Vi kigger på følgende:

  • Hvis du i en tidligere periode har siddet i klagenævnet- og/eller indstillingsudvalget (tidspunkt og hvor længe du var medlem)
  • Hvis du er eller har været aktiv i beboerforeningen; dvs. medlem af afdelingsbestyrelsen, medlem af en aktivitetsgruppe, deltaget i udvalg m.v.
  • Enhver beboerforeningsaktivitet har interesse.
  • Hvor længe du har boet i Morbærhaven.
  • Hvis du udfører eller har udført frivilligt arbejde udenfor Morbærhaven som kunne være relevant, eller hvis du har en uddannelse eller er i gang med en uddannelse med et juridisk, socialt eller psykologisk aspekt.

Ansøgning:
Hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet i KNIU så kan du sende din ansøgning til ab@aub.dk – der er løbende optag i udvalget.

Med venlig hilsen
The Estate Board