Resident's Card

Resident's Card
  • Beboerkortet er dit medlemskort til beboerforeningen og derfor adgangskort til alle foreningens mange aktiviteter. Uden beboerkort kan du f.eks. ikke komme ind på Den Våde Høne, og du kan ikke låne ting på beboerkontoret eller leje festlokalet.
  • Beboerkortet fungerer også som vaskekort, adgangskort til tennisbanerne og multibanen samt som nøgle til de grupperum, du har fået adgang til.

beboerkort

Du får lavet dit beboerkort samtidigt med, at du får udleveret nøglerne til din lejlighed.

Hvis du mister dit kort, kan du få lavet et nyt på administrationskontoret for 50 kr, som vil blive trukket over huslejen. Husk at medbringe billed-ID. (Bemærk, at nøgleadgangen til grupperummene skal oprettes på ny på beboerkontoret, når nøgleudvalget er tilstede.)