Om vaskerierne

Omkring vaskerierne
Morbærhaven har fire fællesvaskerier. Der ligger ét i stu­en i hvert af de fire centre. Vaskerierne er betalingsvaskerier, men ikke møntvaskeri­er. I stedet skal du bruge dit beboerkort, som du fik lavet, da du flyttede ind. Beboerkortet giver dig ad­gang til alle fire vaskerier, så du kan frit vælge hvilket va­skeri, der passer dig bedst. Med beboerkortet bliver dine vask og tørringer registreret og udgiften automatisk lagt til husleje­opkrævningen den følgende (eller næstfølgende) måned.

Hvert vaskeri rummer 6 vaskemaskiner og 3 tørretumblere. 2 af vaskemaskinerne kan reserveres på forhånd. Der er sæbedoseringsautomat på alle fire vaskerier, så du behø­ver ikke at medbringe eget vaskepulver eller skyllemiddel.

Brug af vaskerierne er på eget ansvar!

Sådan foregår det i praksis:
Du låser dig ind på vaskeriet ved at holde beboerkortet op for døråbneren ved døren – det er ikke nødvendigt at indtaste en kode.

Hvis der ellers er vaskemaskiner ledige er næste skridt at gå til konsollen ved siden af døren. Registrer dig med at holde beboerkortet op foran læseren og navigér dig igennem sy­stemet med knapperne – bemærk! Skærmen er ikke en trykfølsom skærm, al navigation foregår med knapperne under skærmen.
Bemærk endvidere, at maskinerne med numrene 1 og 2 kan reserveres. De fire øvrige vaskemaskiner og alle tre tørretumblere er efter “først til mølle – princippet”.
Hvis du blot reserverer en vaskemaskine skal du ikke put­te dit tøj i maskinen! Systemet er nemlig smart nok til at tillade en anden bruger at starte en vask, hvis det kan regne ud, at vasken kan nå at blive fær­dig før den reserverede tid.

Hvis du vil vaske med det samme, fylder du nu tøj i den valgte maskine og vælger program ved at dreje på den store drejeknap. Ved siden af knappen er nogle hurtigvalgs­muligheder: “økovask” (normal indstil­lingen) “meget snavset” og “hurtig vask”. Nedenunder kan du vælge “forvask” og “ek­stra skyl”. Ved gentagne tryk på den sidste knap (den, der viser en blomst) kan du fra­vælge henholdsvis sæbe og skyllemiddel.
Vasken startes ved tryk på drejeknappen.

Maskinerne har ingen sæbeskål. Ønsker du at bruge dit eget vaskemiddel kan dette kun lade sig gøre med en “vaskebold” som smi­des ind i tromlen sammen med tøjet.

Når du efterfølgende vil bruge en tørretumb­ler skal du logge dig ind på konsollen igen. Tørretumblerne kan ikke reserveres.

Tørringstiden kan enten vælges efter tid eller efter tørringsgrad. Tørringsgraderne er “stry­getørt” (hvor der stadig er en smule restfugt i tøjet) “tørt” og “ekstratørt”. Da man be­taler for tørretidens længde anbefales det, at indstille tørringen efter tørringsgrad og ikke efter tid. Du kan bruge drjeknappen til at justere tørringstemperaturen, hvis du f.eks. vil tørre sart tøj.
Under tørretumbleren sidder et filter, som du bør checke og eventuelt rengøre, før du starter maski­nen. Du kan simpelthen skrabe fnuggen af med kanten af f.eks. dit bebo­erkort.

Webportal
Du kan se hvilke vaskemaskiner og tørretumbler der er i brug ved at se Vaskerioversigt.