Vil du klage?

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over en anden beboer eller dennes venner/gæster, skal du bruge en klageblanket. Du kan også hente den på beboerforeningskontoret og administrationskontoret.

Udfyld blanketten omhyggeligt og aflever den på administrationskontoret eller beboerkontoret. Det er vigtigt, at du klager hurtigt efter episoden.

Klagenævnet vil nu behandle klagen efter de regler, der er fastsat i vores vedtægter og i boligloven. Du forbliver anonym overfor alle andre end klagenævnets medlemmer der har tavshedspligt.

Klagenævnet er et udvalg nedsat under afdelingsbestyrelsen. Det behandler også nogle ansøgninger så dets officielle navn er “Klagenævn og Indstillingsudvalg” i daglig tale kaldet KNIU. Det består af 8 beboere som udpeges efter ansøgning af afdelingsbestyrelsen.

Links
Klageblanket
Morbærhavens Ordensregler
Vedtægter for KNIU