Velkommen til Morbærhaven

Morbærhaven
Vi håber du finder, hvad du søger :)

Seneste nyt:

Beboerforeningens budget 2023

Beboerforeningen Morbærhavens budget, som godkendt på generalforsamlingen søndag den 13. november 2022. 

Medlemskontingentet for 2023 er fastsat til 55 kr. om måneden og fordeles ud på nedenstående rammebeløb.

Gruppe Budget 2022 Ønske 2023 Godkendt 2023
Driftsomkostninger      
Alarm 12.000 kr. - -
Bankgebyrer 2.400 kr. 500 kr. 500 kr.
Daglig leder 72.000 kr. - -
Diverse 2.500 kr. - -
Forsikringer 25.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr.
Gruppevask 1.000 kr. - -
KODA DVH 36.000 kr. - -
Kontordrift & IT 12.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr.
Tingbibliotek (udlån BK) 15.000 kr. 7.500 kr. 7.5000 kr.
Licens & abonnementer 16.500 kr. 39.000 kr. 39.000 kr.
Løn 342.760 kr. 292.000 kr. 292.000 kr.
Lønadministration  16.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Bogholder - 5.000 kr. 5.000 kr.
Regnskab DVH 25.000 kr. - -
Rengøringsudgifter 8.000 kr. - -
Telefon 5.000 kr. - -
I alt 591.160 kr. 396.000 kr. 396.000 kr.
Afdelingsbestyrelsen      
Diverse 12.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr.
Generalforsamlingsudgifter 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Udvalg 4.500 kr. - -
Klagenævn (KNIU) 20.000 kr. - -
Kursus 37.000 kr. - -
Mødebevilling 30.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Skt. Hans 20.000 kr. - -
Undervisningsmateriale 2.000 kr. - -
Arrangementer - 50.000 kr. 50.000 kr.
I alt 130.500 kr. 82.000 kr. 82.000 kr.
Agilitygruppen      
Fortæring 5.000 kr. - -
Mødebevilling 2.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr.
Nyanskaffelser 3.000 kr. - -
Præmier 3.000 kr. - -
Rengøringsdage 1.000 kr. - -
Vedligehold 1.500 kr. - -
Instruktør - 10.000 kr. 10.000 kr.
I alt 15.500 kr. 12.000 kr. 12.000 kr.
Bargruppen      
Mødebevilling 10.000 kr. 20.000 kr. 5.000 kr.
Kurser - 12.000 kr. 10.000 kr.
Diverse 20.000 kr. - -
Drift 100.000 kr. - -
Kulturelle arrangementer 30.000 kr. - -
Nyanskaffelser 25.000 kr. 8.000 kr. -
PR 25.000 kr. - -
Sociale arrangementer 15.000 kr. - -
Rengøring - 29.000 kr. -
I alt 225.000 kr. 69.000 kr. 15.000 kr.
Bekendtskabsgruppen      
Mødebevilling 6.000 kr. - -
Arrangementer - 10.000 kr. 10.000 kr.
I alt 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Bladgruppen      
Mødebevilling 12.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Nyanskaffelser 4.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Trykning af blad 50.000 kr. 32.500 kr. 32.500 kr.
Licenser - 22.500 kr. 22.500 kr.
Udflugt 3.000 kr. - -
I alt 69.000 kr. 75.000 kr. 75.000 kr.
Cykelværksted      
Mødebevilling - 1.000 kr. 1.000 kr.
Nyanskaffelser - 5.000 kr. 5.000 kr.
I alt - 6.000 kr. 6.000 kr.
Fotogruppen      
Mødebevilling 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Nyanskaffelser 2.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr.
I alt 3.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr.
Gamergruppen      
Mødebevilling 5.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr.
Nyanskaffelser 30.000 kr. 40.000 kr. 24.000 kr.
I alt 35.000 kr. 43.000 kr. 27.000 kr.
Genbrugsgruppen      
Mødebevilling 8.000 kr. 8.000 kr. 5.000 kr.
Nyanskaffelser 2.000 kr. 2.000 kr. 1.000 kr.
I alt 10.000 kr. 10.000 kr. 6.000 kr.
Keramikgruppen      
Materialer 5.000 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.
Mødebevilling 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Nyanskaffelser 2.000 kr 2.000 kr. 2.000 kr.
Serviceaftale (ovn) 2.500 kr. 2.500 kr. 2.500 kr.
I alt 10.500 kr. 11.000 kr. 11.000 kr.
KREA-gruppen      
Mødebevilling 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Reparation/Vedligehold 2.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Materialer - 3.000 kr. 3.000 kr.
I alt 7.000 kr. 13.000 kr. 13.000 kr.
Motionsgruppen      
Mødebevilling 2.500 kr. 2.500 kr. 2.500 kr.
Nyanskaffelser 6.350 kr. 53.000 kr. 20.000 kr.
Serviceaftale - 2.500 kr. 2.500 kr.
Reparation & opsætning 11.000 kr. - -
Vedligehold 10.000 kr. - -
Rengøring (samlepost) 22.900 kr. - -
I alt 52.750 kr. 58.000 kr. 25.000 kr.
Musikgruppen      
Nyanskaffelser (samlepost) 35.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Mødebevilling 5.000 kr. 3.200 kr. 3.200 kr.
I alt 40.000 kr. 13.200 kr. 13.200 kr.
Netværksgruppen (nedlagt)      
Kurser 10.000 kr. - -
Mødebevilling 20.000 kr. - -
Nyanskaffelser 15.000 kr. - -
I alt 45.000 kr. - -
Nyttehavegruppen      
Etablering af terrasse - 3.000 kr. 3.000 kr.
Nyanskaffelser - 10.000 kr. 10.000 kr.
Mødebevilling - 2.000 kr. 2.000 kr.
I alt - 15.000 kr. 15.000 kr.
Sløjdgruppen      
Materialer 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr.
Mødebevilling 5.000 kr. 5.000 kr. 2.000 kr.
Nyanskaffelser 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
I alt 20.000 kr. 20.000 kr. 15.000 kr.
Spilgruppen      
Arrangementer 4.000 kr. 2.500 kr. 2.500 kr.
Mødebevilling 5.000 kr. 2.500 kr. 2.500 kr.
Rengøring 500 kr. 500 kr. 500 kr.
Nyanskaffelser 23.500 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Køkken (delt med keramik) - - 1.000 kr.
I alt 33.000 kr. 21.500 kr. 21.500 kr.
       
Total (ekskl. puljer) 1.293.410 kr. 857.700 kr. 745.700 kr.

Se hele nyheden

Infografik samlingspunkt

Generalforsamlingsindkaldelse

Så er det den tid på året igen hvor Afdelingsbestyrelsen på vegne af beboerforeningen indkalder til generalforsamling! Generalforsamlingen er beboerforeningens øverste myndighed. Alle beboere i Morbærhaven har adgang, tale- og stemmeret.

Du finder den fulde indkaldelse med dagsorden og bilag på www.aub.dk/gf 

Hvad skal vi?
Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af årets aktiviteter i beboerforeningen, samt at fremkomme med retningslinjer for det kommende år. Både for afdelingsbestyrelsens, Beboerværtshuset Den Våde Høne og de forskellige beboergrupper. Det er her, at alle overordnede beslutninger for aktiviteterne i Beboerforeningen Morbærhaven tages og de økonomiske rammer fastlægges.

Inden mødet
Der er derfor god grund til, at du som beboer møder op til årets generalforsamling, så du kan være med til at præge de beslutninger der træffes for det kommende år.

Et godt udgangspunkt for en god generalforsamling er, at du som beboer er godt forberedt når du møder op. Læs derfor dagsorden, beretninger, beslutningsforslag, budget m.m. igennem.
På den måde vil du få større udbytte af generalforsamlingen og blive i stand til at atge aktiv del i debatten.

Ændringsforslag
Skulle du allerede inden generalforsamlingen have besluttet dig for at stille ændringsforslag til punkter på dagsordenen, opfordrer vi til at du på forhånd skriver disse ned. Det letter ordstyrerens og referentens arbejde. Vi vil gerne gøre opmærksom på at man ikke kan øge værdien af ens samlede bevillingsønske eller af det samlede budiget efter deadline for indsendelse af punkter. På mødet kan man fjerne eller sænke punkter i budgettet, men af hensyn til alle beboeres demokratiske rettigheder og økonomi kan budgettet ikke øges.

Ændringsforslag kan sendes på mail til
gf@aub.dk senest den 12. november 2022 eller afleveres skriftligt på generalforsamlingen inden mødet starter.

Der vil være mad og drikkevarer under mødet.

- Afdelingsbestyrelsen

Se hele nyheden

Opsatte hegn og ændringer til fælleshaverne

I Morbærhaven har vi den store fornøjelse, at vi ud for samtlige lejligheder har adgang til en have. Haverne er betegnet som fællesarealer, som de tilstødende lejemål i fællesskab kan benytte og lave ændringer til.

Fælleshaverne kan beboerne i fællesskab vælge at benytte til alt fra fælles blomster- og urtebede,  frugttræer, flisebelagte bord/bænke afsnit til fælles brug - fx til grill og andre sociale sammenkomster - eller opsætning af flytbare tørrestativer eller andre fælles installationer. 

Ændringer til haverne kan man lave med baggrund i “Regler for ændringer af haver, gange og udearealer” som beskriver proceduren for ansøgning og godkendelse af ændringer til haverne, samt en beskrivelse af hvilke ændringer som ikke er tilladte. 

Beklageligvist sker det hyppigt, at enkelte lejemål vælger at indhegne afsnit af fælleshaven til individuelt brug eller til at kunne lukke husdyr frit ud i. Begge dele er dog ikke tilladte.

§7 Det er ikke tilladt at udstykke fælleshaver i mindre parceller, f.eks. ved hjælp af hegn, som går ud mellem to tilstødende lejligheder.”
- Regler for ændringer af haver, gange og udearealer

"§2B Regler for hunde i Morbærhaven
Stk. 1: Hunde skal føres i snor på Morbærhavens område, også selvom de er indhegnede.
Stk. 2: Hunde må ikke tøjres på fællesarealerne."
 - Morbærhavens Ordensregler

Vi har i maj måned foretaget en havevandring hvor vi måtte konstatere, at op mod 50 lejemål havde foretaget ændringer til fælleshaverne som enten lå udenfor det tilladte eller som ikke havde søgt om tilladelse til ændringerne. 

I den forbindelse sendte vi en påmindelse ud til samtlige berørte lejemål om at bringe forholdene i orden. Vi oplevede heldigvis, at langt de fleste efterfulgte henvisningerne i påmindelsen indenfor deadlinens udløb og der blev derfor ikke brugt mere tid på forholdene da det var vores forventning, at de øvrige få forhold ville blive bragt i orden indenfor rimelig tid.

Desværre har vi måtte konstatere, at der henover sommeren er blevet sat endnu flere hegn op rundt omkring og at vi desværre har været for håbefulde i forhold til, at de sidste forhold ville blive bragt i orden uden yderligere indblanding fra administrationen. 

Derfor skriver vi nu denne fælles påmindelse til jer alle om, at opsætning af bl.a. hegn ikke er tilladt i fælleshaverne. Haverne er fælles område og det er derfor ikke er tilladt at inddele haverne i mindre enheder, eller opsætte hegn som laver en inddeling, uanset om denne er mellem lejlighederne eller ej.

Vi vil derfor oplyse om, at haveudvalget vil foretage en ny havevandring ultimo oktober, og at eventuelle overtrædelser vil blive underrettet om pr. brev til de enkelte lejemål. Herefter vil I have 14 dage til at fjerne omtalte hegn eller rette eventuelle andre forseelser. Overholdes  denne tidsfrist ikke vil administrationen foretage det nødvendige reetableringsarbejde på din regning.

Vi vil naturligvis opfordre alle til at man på forhånd gennemgår eventuelle ændringer eller opsætninger af hegn man måtte have foretaget sig i fælleshaverne forud for haveudvalgets havevandring, så vi kan spare på den tid vores ejendomsfunktionærer (blå mænd) skal bruge på at rette op på diverse forseelser. 

Se hele nyheden

Udskiftning af vandrør, 2. etape

Alle lejere vil få en varslingsseddel ind af døren med en kuvert til nøgle, såfremt man ikke er hjemme. Nøglen kan afleveres til administrationskontoret i Center 2, eller der kan laves aftale med VVS firmaet.

Uge 44 Blok 8
Uge 45 Blok 9
Uge 46 Blok 10
Uge 47 Blok 11
Uge 48 Blok 12
Uge 49 Blok 14
Uge 50 Blok 18
Uge 51 Blok 19
Uge 52 Blok 20
Uge 1 Blok 22
Uge 2 Blok 23
Uge 3 Blok 24
Uge 4 Blok 25
Uge 5 Blok 26
Uge 6 Blok 27
Uge 7 Blok 28
Uge 8 Blok 29
Uge 9 Blok 30
 
Med venlig hilsen
Administrationen.

Se hele nyheden

Varsling af lejeforhøjelse

Til beboerne i Morbærhaven

Der er nu udarbejdet budget for 2023, som indebærer en lejeforhøjelse på 3,90%. Der henvises til driftsbudgettet (link).

Antennebidraget udgør 0 kr. mdl., pr. 1/1 2023. Bidrag for internetopkobling udgør 45 kr. mdl. pr. lejemål.

I overensstemmelse med bestemmelserne herom i institutionens vedtægter og efter godkendelse på afdelingsmødet, samt under henvisning til lov om leje af almene boliger kap. 3 varsles der hermed til ikrafttræden pr. 1/1 2023 en lejeforhøjelse på 3,90%. Den procentuelle stigning fordeles blandt samtlige beboelseslejemål efter indbyrdes værdi (m2).

Lejeforhøjelsesberegning og dens fordeling på lejemålstyperne fremgår af nedenstående opstilling:

Det månedlige aconto beløb til el øges med kr. 100,00 for alle lejemål pr. 1/1 2023.

  Nuværende mdl. leje Mdl. for-højelse i kr.

Ny mdl.

leje excl. beboer-forenings-kontin-gent, a/c varme og el

Á conto mdl. varme-bidrag Á conto mdl. el-bidrag Ny mdl. leje inkl. á conto el- og varme-bidrag BF-kon-tin-gent Ny mdl. leje inkl. á conto el- og varme og beboer-forenings-kontingent Budget-teret udd.-fradrag Ny mdl. leje efter udd.-fradrag
1-rums lejemål 2.474 96 2.570 300 403 3.273 45 3.318 126 3.192
1½-rums lejemål (41,5m2) 4.080 159 4.239 480 585 5.304 45 5.349 207 5.142
1½-rums lejemål (49,4m2) 4.860 190 5.050 570 655 6.275 45 6.320 249 6.071
2-rums lejemål 4.886 191 5.077 580 655 6.312 90 6.402 249 6.153

Se hele nyheden