Velkommen til Morbærhaven

Morbærhaven
Vi håber du finder, hvad du søger :)

Seneste nyt:

Gruppernes budget 2023

Kære alle,
 
Vi skriver ud til jer for at minde jer om, at budgetønsker for grupperne skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 23. oktober 2022 for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen den 13. november 2022.
 
Med budgettet for 2023 skal der ligge en beretning fra grupperne om jeres aktiviteter mv. i 2022, samt en beskrivelse af ønsker/ambitioner for 2023.
 
Til forskel fra tidligere år har vi i afdelingsbestyrelsen bestemt, at vi ikke kan godkende et budgetteret underskud. Derfor anbefaler vi, at man ude i de enkelte grupper, i forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne for 2023, konkretiserer hvad man ønsker at bruge pengene på.
 
Fx hvis man ønsker 10.000 kr. til nyanskaffelser, så skal der også forelægge en oversigt over/et overslag på hvad man konkret ønsker at bruge de 10.000 kr. på.
 
Har man brug for hjælp til udarbejdelse af budgettet eller nogle øvrige spørgsmål vedrørende budgettet for 2023 skal I kontakte kontorudvalget på mail. Hvis I skal have hjælp til udarbejdelse af budgettet, skal vi have besked absolut senest den 9. oktober.
 
Ønsker I en forhåndsgennemgang af budgettet kan vi lave aftale herom, dog senest den 9. oktober.
 
--
 
Med venlige hilsner
Kontorudvalget
Beboerforeningen Morbærhaven
Mail: kontorudvalget@aub.dk

Se hele nyheden

OPDATERET: Pris på tørretumbling steget.

OPDATERING

På grund af en regnefejl meldte vi tidligere ud at prisen på tørretumbling er steget til kr. 1,50 pr. minut. Den korrekte nye pris for tørretumbling er kr. 1,00 pr. minut. Prisændringen træder i kraft fra d. 1. september 2022.

Vi beklager forvirringen

Oprindelig tekst:
Grundet stigende el-priser, er prisen på tørretumbling steget til kr. 1,50 pr. minut.

Du kan se alle priser på vask, manualer mm her: https://aub.dk/om-vaskerierne/vaskeripriser/

Med venlig hilsen
Administrationen

Se hele nyheden

Udskiftning af vandrør

Alle lejere vil få en varslingsseddel ind af døren med en kuvert til nøgle, såfremt man ikke er hjemme. Nøglen kan afleveres til administrationskontoret i Center 2, eller der kan laves aftale med VVS firmaet.

Uge 30 Blok 15
Uge 31 Blok 17
uge 32 Blok 13
Uge 33 Blok 6
Uge 36 Blok 1
Uge 37 Blok 2
Uge 38 Blok 105
Uge 39 Blok 3
Uge 40 Blok 4
Uge 41 Blok 5
Uge 42 Blok 36
Uge 43 Blok 7

Med venlig hilsen
Administrationen.

Se hele nyheden

Sankt Hans bål

Sankt Hans i Morbærhaven

BÅL, LIVE MUSIK & FADØL

Efter to års pause er vi klar til at skyde gang i Sankt Hans traditionen igen!

Festudvalget og Den Våde Høne er derfor gået igang med at stable vores åbne Sankt Hans arrangement på benene som bl.a. vil indeholde bål, musik og masser af hygge 🔥🥳♥️

Arrangementet vil som altid blive afholdt på den store plæne midt i Morbærhaven.

Vi krydser fingre for godt vejr og masser af besøgende.

KONKRET PROGRAM FØLGER - men I kan bl.a. se frem til:

Festudvalget og Den Våde Høne glæder sig til at se jer alle omkring Sankt Hans bålet igen!

Se hele nyheden

fyre for gråspurvene

Bekymringer for ekstra el- og varmeregninger

Da priserne på el er ca. tredoblet siden sidste år, har administrationen fået gentagne bekymrede henvendelser fra beboere, der frygter ekstra regninger og ønsker at hæve acontobetalinger.

Administrationen har henvendt sig til afdelingsbestyrelsen og bedt os udbrede budskabte om, at det er muligt at få opsat sit aconto beløb med hele hundrede, dvs 100 kr, 200 kr, osv.

Afdelingsbestyrelsen vil dog gerne understrege, at vi i forvejen betaler et relativt højt acontobeløb for varme og el, hvorfor de fleste beboere oplever at få penge tilbage i varme og el hvert år. Opgørelsen for 2021, som afregnes i maj/juni 2022, forventes dog ikke at give lige så høje tilbagebetalinger som tidligere.

Hvis du alligevel ønsker at få opsat dit acontobeløb, bedes du skrive til Sandra på sg@kollegierneskontor.dk og informere hende om, at du ønsker at få opsat dit acontobeløb, hvilken lejlighed du bor i, samt på hvor mange hele hundrede kr. du ønsker det opsat. Der bør bemærkes at det kun er acontobeløb for 2022 og fremadrettet der kan rettes på.

Nogle hurtige tips til at holde regningerne nede:

- Sørg for at dine elredskaber ikke står på standby, men er helt slukkede når du ikke bruger dem. Sluk eventuelt på stikkontakten.
- Husk at ovne, elradiatorer, varmeblæsere og andre lignende redskaber bruger meget el, det er ikke anbefalingsværdigt at bruge disse til at gøre lejligheden varm.
- Sørg for at holde radiatorer på 3 eller under. Tør ikke tøj på radiatoren, og hold radiatorbænken fri fra ting, da dette går ud over varmecirkulationen i din lejlighed.
- Invester eventuelt i tæpper for at gulvet kan holde på varmen, samt polstrerede møbler.
- Sørg for ikke at lade radiatorer være tændt, mens vinduerne er åbne, samt at lukke døren ved entréen og badeværelset.

Afdelingsbestyrelsen Morbærhaven

Se hele nyheden