Velkommen til Morbærhaven

Morbærhaven
Vi håber du finder, hvad du søger :)

Seneste nyt:

Festlokale og Fællessal

På baggrund af flere henvendelser omkring muligheden for at leje festlokalet vil vi gøre opmærksom på at det desværre pt. ikke er muligt at leje festlokalet og ej heller låne fællessalen, på grund af gældende coronarestriktionerne.

For nuværende er de gældende restriktioner sat til at fortsætte t.o.m. den 31. januar.

Der tages forbehold for mulig forlængelse af restriktionerne.

Vi beklager de ulejligheder dette måtte medføre.

Se hele nyheden

Driftsforstyrrelser i affaldshånteringen

Der er desværre problemer i øjeblikket med at få tømt restaffaldscontainerne i affaldsøerne.

Vores komprimator er gået i stykker og derfor vil der stå containere med restaffald, som desværre ikke er fjernet på nuværende tidspunkt. Vi arbejder på at få den repareret meget hurtigt,  det er dog desværre pt. længere leveringstid på reservedele.

 Vi arbejder på at finde en alternativ løsning på problemerne i løbet af denne uge.

Se hele nyheden

COVID-19 - retningslinjer for aktiviteter i beboerforeningen

I lyset af de hastigt stigende smittetal skal vi passe ekstra godt på hinanden. Situationen har også affødt nye, skærpede restriktioner hvoraf en række er relevante specifikt for os som alment ungdomsboligselskab og beboerforening.

Akut opståede problemer vil blive afhjulpet som vanligt, mens ikke akutte opgaver udføres, når situationen igen tillader det. Vores personale sørger naturligvis for at spritte af og bære mundbind, når der udføres opgaver i beboernes hjem.

Med henhold til afholdelse af aktiviteter i beboerforeningens grupper så er disse fortsat tilladt. Vi deler dog myndighedernes opfordring om at indstille eller begrænse disse frem til den 15. januar 2022.

Såfremt grupperne ønsker at gennemføre gruppeaktiviteter så må vi henstille til at der bæres mundbind indendøre og at de gængse corona forskrifter - god afstand, udluftning og afspritning - følges. Kontaktpersonerne for gruppen kan også vælge, at der skal forevises gyldigt coronapas ifm. deltagelse i gruppearrangementer som alle skal kunne fremvise på forlangende.

Desværre må vi dog meddele, at adgangen til motionsgruppens lokaler vil være lukket indtil efter nytår. Vi ved det kommer som en stor ærgrelse for mange, men vi gør det for at vi kan passe på hinanden. Vi håber på smitten er tilstrækkelig aftaget efter nytår til at vi igen kan åbne op for brug af lokalet.

Vi skal slutteligt også henstille til at man bærer mundbind ved henvendelse på administrationskontoret såvel som på beboerkontoret.

Vi henviser til Danmarks Almene Boliger og Sundhedsstyrelsen for mere information.

Med ønsker om en glædelig - og corona fri 🤞 - jul 🎅🎄🎁 og et godt nytår 🍾🎉

Afdelingsbestyrelsen
Morbærhaven
Albertslund Ungdomsboliger

Forebyg smitte mod corona
Forebyg smitte mod corona

Se hele nyheden

Gamergruppen starter op igen.

Hej alle,

Gamergruppen har ligget temmelig øde pga. corona og der er nu sket en fuldstændig udskiftning af kontaktpersoner, hvorfor vi gerne vil invitere til et genopstartsmøde.

Mødet finder sted i Morbærhaven, Center 3, 1. sal søndag den 21. november kl. 14:00. Der vil være lidt godt til ganen til de fremmødte. Der skal fremvises gyldigt beboerkort ved deltagelse. 

Grundet inaktivitet er alle pt. blevet udmeldt af gruppen, og deltagelse i dette (og fremtidige) møde er derfor nødvendigt for at blive medlem af gamergruppen igen.

Dagsorden for mødet:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Velkomst og beretning fra kontaktperson
  4. Valg af sekundære kontaktpersoner
  5. Nedsættelse af og valg til arbejdsgruppe
  6. Forslag til aktiviteter for 2022

Vi glæder os til at se jer og få kickstartet gruppen på ny!

Se hele nyheden

Center 3's vaskeri lukkes midlertidigt.

Vaskeriet i Center 3 vil være lukket fra 15. november og 10 dage frem pga. renovering. Det henstilles til at man benytter de 3 andre centre i denne periode.

Se hele nyheden