Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen
Som oftest har et boligselskab flere afdelinger. Her adskiller AUB sig, idet selskabet kun har en afdeling, som hedder Morbærhaven. Alle boligafdelinger i almennyttige boligselskaber kan vælge en afdelingsbestyrelse. Morbærhaven har også sådan en, som vælges på den årlige generalforsamling. Suppleringsvalg kan foretages på fællesmødet. Morbærhavens afdelingsbestyrelse består af:

 • 9 beboervalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer
 • 3 beboervalgte medlemmer til AUB’s bestyrelse
 • 1 kasserer (hvis denne er beboer i Morbærhaven)

Som det ses, er de beboere, som vælges til bestyrelsesarbejdet automatisk medlem af afdelingsbestyrelsen, og derved opnås en temmelig stor afdelingsbestyrelse (op til i alt 13 personer).

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer pånær kassereren er også medlemmer af repræsentantskabet som juridisk er boligorganisationens øverste instans.

Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentant overfor boligselskabet og administrationen. Afdelingsbestyrelsen fungerer samtidig som beboerforeningens forretningsudvalg – arbejdet er altså meget alsidigt.

Medlemmer

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen (alle beboervalgte)

 • Martin Pedersen, 5-90
 • Aslak Poulsen, 5-115
 • Andreas Pedersen, 3-18
 • Stephanie Kristensen, 19-16
 • Claus Sørensen, 5-43
 • Katja Spandet 11-2
 • Kate Dyrhøj Pedersen, 4-51

Beboervalgte medlemmer af AUBs bestyrelse

 • Dan Rose Olsen, 3-40 (Formand)
 • Natacha Bengtson, 16-18 (Næstformand)
 • Christian Anderson, 20-76 (Menigt bestyrelsesmedlem)

De tre beboervalgte medlemmer af AUBs bestyrelse er tillige medlemmer af afdelingsbestyrelsen.

Ansatte

Ansatte i beboerforeningen Morbærhaven

 • Ingen pt – Kasserer
 • Sarah Brahmer Svendsen – Sekretær
 • Martin Riis Illum – Servicemedarbejder
 • Andreas Pedersen – Servicemedarbejder
 • Morten Nielsen – Festlokalekontrollant
 • Morten Nielsen – Rengøringsmedarbejder
 • Alexander Andersen – Rengøringsmedarbejder
Møder og Referater
Møder og referater kan læses her.
Kontakt
Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes per e-mail på ab@aub.dk, eller du kan dukke  op til et møde – Du kan finde mødedato i vores kalender eller bag på det seneste “Det Sædvanlige Fis”.

Udvalg under afdelingsbestyrelsen:
Radio/TV-udvalget: radiotv@aub.dk
Radio/TV-udvalget forestår kanalafstemningen hvert andet år.
Ved driftsforstyrrelser skal du kontakte administrationen.
Haveudvalget: have@aub.dk
Nøgleudvalget: noegle@aub.dk
Infoudvalget: infoudvalget@aub.dk
Gruppeudvalget: gruppe@aub.dk