Afdelingsbestyrelsen

 

Afdelingsbestyrelsen
Som oftest har et boligselskab flere afdelinger. Her adskiller Albertslund Ungdomsboliger (AUB) sig, idet selskabet kun har en afdeling,  Morbærhaven. Alle boligafdelinger i almennyttige boligselskaber kan vælge en afdelingsbestyrelse. Morbærhaven har også sådan en, som vælges på den årlige generalforsamling i november. Suppleringsvalg kan foretages på fællesmødet. Morbærhavens afdelingsbestyrelse består af:

 • 12 beboere valgt på generalforsamling eller fællesmøde.
 • 1 kasserer, enten ekstern eller intern. Hvis kassereren er intern, altså beboer i Morbærhaven, indgår denne i afdelingsbestyrelsen på lige fod med de andre beboervalgte medlemmer heraf. En ekstern kasserer har derimod ikke stemmeret i bestyrelsen.

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer pånær kassereren er også medlemmer af repræsentantskabet, som juridisk er boligorganisationens øverste instans. Normalvis består et repræsentantskab af repræsentanter fra alle et boligselskabs seperate afdelinger, men da Morbærhaven som sagt er eneste afdeling i AUB, er der altså komplet sammenfald mellem de beboere som sidder i afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet. Repræsentantskabet tager sig, i samarbejde med administrationen, af driften af boligselskabet. Der konstitueres en bestyrelse for repræsentantskabet efter hver generalforsamling, bestående af formand (beboer), næstformand (beboer), menigt medlem (beboer), et eksternt medlem fra byrådet samt yderligere et eksternt medlem valgt af bestyrelsen selv. Derudover kan der vælges op til 3 suppleanter blandt beboerne.

Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentant overfor boligselskabet, administrationen og kommunen. Derudover tager afdelingsbestyrelsen sig af den daglige drift af beboerforeningen, det vil sige de driver beboerkontoret, udlejning af lokaler, tilser gruppernes drift og økonomi med mere.  Beboere kan altid henvende sig med spørgsmål til afdelingsbestyrelsen, som vil prøve at besvare og hjælpe bedst muligt.

Medlemmer

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen (alle beboervalgte)

 • Aslak Poulsen, 5-115
 • Andreas Pedersen, 3-18
 • Stephanie Kristensen, 19-16
 • Claus Sørensen, 5-43
 • Kate Dyrhøj Pedersen, 4-51
 • Natacha Bengtson, 8-2
 • Phillip Meldgaard Jørgensen, 16-2
 • Eva Jensen, 17-36
 • Sus Henriksen, 21-74
 • Sissel Møller, 6-21
 • Ida Adler Due, 16-78

Beboervalgte medlemmer af AUBs bestyrelse

 • Kate Dyrhøj Pedersen, 4-51 (Formand)
 • Natacha Bengtson, 8-2 (Næstformand)
 • Stephanie Kristensen, 19-16 (Menigt bestyrelsesmedlem)
 • Claus Sørensen, 5-43 (Suppleant til bestyrelsen)

Herudover er følgende eksterne medlemmer af bestyrelsen:

 • Paw Østergaard Jensen, repræsentant for byrådet.
 • Hans-Erik Larsen, beboervalgt repræsentant, medarbejder på administrationen.
Ansatte

Ansatte i beboerforeningen Morbærhaven

 • Ingen pt – Kasserer
 • Maja Piester – Sekretær
 • Martin Riis Illum – Servicemedarbejder
 • Nanna Lerche Bugge  – Servicemedarbejder
 • Morten Nielsen – Festlokalekontrollant
 • Morten Nielsen – Rengøringsmedarbejder
 • Alexander Andersen – Rengøringsmedarbejder
Møder og Referater
Møder og referater kan læses her.
Kontakt
Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes per e-mail på ab@aub.dk, eller du kan dukke  op til et møde – Du kan finde mødedato i vores kalender eller bag på det seneste “Det Sædvanlige Fis”.

Udvalg under afdelingsbestyrelsen:
TV-udvalget: radiotv@aub.dk
TV-udvalget forestår kanalafstemningen hvert andet år.
Ved driftsforstyrrelser skal du kontakte administrationen.
Haveudvalget: have@aub.dk
Nøgleudvalget: noegle@aub.dk
Infoudvalget: infoudvalget@aub.dk
Gruppeudvalget: gruppe@aub.dk