Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen
Som oftest har et boligselskab flere afdelinger. Her adskiller Albertslund Ungdomsboliger (AUB) sig, idet selskabet kun har en afdeling,  Morbærhaven. Alle boligafdelinger i almennyttige boligselskaber kan vælge en afdelingsbestyrelse. Morbærhaven har også sådan en, som vælges på den årlige generalforsamling i november. Suppleringsvalg kan foretages på fællesmødet.
Morbærhavens afdelingsbestyrelse består af:

 • 12 beboere valgt på generalforsamling eller fællesmøde.
 • 1 kasserer, enten ekstern eller intern. Hvis kassereren er intern, altså beboer i Morbærhaven, indgår denne i afdelingsbestyrelsen på lige fod med de andre beboervalgte medlemmer heraf. En ekstern kasserer har derimod ikke stemmeret i bestyrelsen.

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på nær kassereren, er også medlemmer af repræsentantskabet, som juridisk er boligorganisationens øverste instans. Normalvis består et repræsentantskab af repræsentanter fra alle et boligselskabs separate afdelinger, men da Morbærhaven som sagt er eneste afdeling i AUB, er der altså komplet sammenfald mellem de beboere som sidder i afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet. Repræsentantskabet tager sig, i samarbejde med administrationen, af driften af boligselskabet. Der konstitueres en bestyrelse for repræsentantskabet efter hver generalforsamling, bestående af formand (beboer), næstformand (beboer), menigt medlem (beboer), et eksternt medlem fra byrådet samt yderligere et eksternt medlem valgt af bestyrelsen selv. Derudover kan der vælges op til 3 suppleanter blandt de menige medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentant overfor boligselskabet, administrationen og kommunen. Derudover tager afdelingsbestyrelsen sig af den daglige drift af beboerforeningen, det vil sige de driver beboerkontoret, udlejning af lokaler, tilser gruppernes drift og økonomi med mere.  Beboere kan altid henvende sig med spørgsmål til afdelingsbestyrelsen, som vil prøve at besvare og hjælpe bedst muligt.

Medlemmer

Vil du gerne vide, hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen, AUBs bestyrelse og repræsentantskabet, så kan du finde navne og adresser i beboerbladet “Det Sædvanlige Fis”.

Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes per e-mail på ab@aub.dk, eller du kan dukke  op til et møde – Du kan finde mødedato i vores kalender eller bag på det seneste “Det Sædvanlige Fis”.

AUBs bestyrelse kan kontaktes per e-mail på selskabsbestyrelsen@aub.dk.

Følgende er eksterne medlemmer af AUBs bestyrelse:

 • Paw Østergaard Jensen, repræsentant for byrådet.
 • Hans-Erik Larsen, beboervalgt repræsentant, medarbejder på administrationen.
Ansatte i beboerforeningen Morbærhaven.
 •  – Kasserer
 • Caroline – Sekretær
 • Asta – Servicemedarbejder
 • Nanna – Servicemedarbejder
 • Elisa – Festlokalekontrollant
 • Marie – Rengøringsmedarbejder
 • Stine – Rengøringsmedarbejder
Udvalg under afdelingsbestyrelsen
TV-udvalget: radiotv@aub.dk
Ved driftsforstyrrelser skal du kontakte administrationen.
Haveudvalget: have@aub.dk
Nøgleudvalget: noegle@aub.dk
Infoudvalget: infoudvalget@aub.dk
Gruppeudvalget: gruppe@aub.dk