Det Sædvanlige Fis

Velkommen til Det Sædvanlige Fis online. Her finder du månedens udgave af Morbærhavens beboerblad Det Sædvanlige Fis, i daglig tale kaldet Fiset.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 

Det Sædvanlige Fis opererer under de til enhver tid gældende bestemmelser i beboerforeningens vedtægter.

Bladgruppen
§23  Bladgruppen er en åben gruppe som har til formål: 

  • at sikre, at alle beboere har ordinær fællesmødeindkaldelse og fællesmødereferat i hænde senest en uge før fællesmødet.
  • at skabe debat mellem beboerne 
  • at passe redaktionen og stå for udlån af lokalet til andre redaktionelle og grafiske formål under beboerforeningen.

Bladgruppen fastsætter på et antal møder linjen for kommende nummer af Det Sædvanlige Fis.
Møderne skal offentliggøres, og enhver beboer kan deltage i disse møder og bladgruppens arbejde i øvrigt, og derigennem opnå indflydelse på bladets tilrettelæggelse. Redaktøren deltager som menigt bladgruppemedlem, men har dog vetoret overfor indlæg, hvor det må antages, at der kan opstå juridiske problemer. 

Beboerbladet Det Sædvanlige Fis
Stk. 2.  Beboerforeningen udsender et gratis beboerblad, for hvilket der gælder:
Bladet skal optage: 

  • Officielle bestyrelsesreferater 
  • Fællesmødedagsorden
  • Fællesmødereferat
  • Generalforsamlingsreferat
  • Mødeoversigt

Alle beboerindlæg skal optages. Anonyme indlæg optages, når ophavspersonen er kendt af redaktøren.
Redaktøren har myndighed til at forkorte beboerindlæg, når dette anmærkes som redaktionel note i forbindelse med indlægget.
Det er tilladt grupper, foreninger og politiske organisationer, der er repræsenteret blandt beboerne i Morbærhaven, at bringe meddelelser og annoncer i bladet, når dette sker på ansvar af og med navns nævnelse af en beboer.
Stk. 3.  Alle rettigheder til originalbidrag til Det Sædvanlige Fis tilhører ophavsmanden. Ved at indsende bidraget til redaktionen har ophavsmanden dog givet redaktionen tilladelse til, at den kan aftrykke bidraget i Det Sædvanlige Fis uden begrænsninger og uden vederlag.