Varslinger

Her på siden kommer der varsler ind, for planlagt arbejde.

Herunder ligger alt arbejde på lejlighederne omkring byggesagen samt planlagte afbrydelser af strøm, internet, vand og TV .

Lukning af vaskerier pga vedligeholdelsesarbejder.

Opdateret!

På grund af vedligeholdelsesarbejder vil der være lukket på vaskeriet i Center 1, d. 1/4-2019 fra kl. 7-16, og på vaskeriet i Center 2, der vil være lukket d. 2/4-2019 fra kl. 7-16.

Center 3 holder lukket onsdag d. 1/5-2019 kl. 7-16 og Center 4 torsdag d. 2/5-2019 kl. 7-16.

Se hele varslingen

Info fra Varmeforsyningen.

Varmeforsyningen lukker for fjernvarmen i hele Morbærhaven, grundet udskiftning af rør efter brud.
Forventet varighed: Torsdag den 19. juli, i tidsrummet kl. 07:00 til ca. kl. 23:59.
Der genåbnes tidligere, hvis arbejdet er færdigt.
Dette har indvirkning på det varme vand.

Følg info på www.albertslundforsyning.dk og på Facebook.

Se hele varslingen

Varsel om nedetid på internettet i Morbærhaven

Update: Pga underbemanding bliver vi nødt til at udsætte dagens arbejde til en anden gang. Der vil blive varslet om dette i god tid.

Varsel om nedetid på internettet i Morbærhaven

Netværksgruppen varsler hermed om, at der vil kunne opleves nedetid på internettet i Blok 4 ulige numre, 6 og 8, søndag d. 8/7 2018 i tidsrummet 10:00-18:00.

Vi tilstræber, at de enkelte lejligheder maksimalt vil opleve nedetid i cirka en time, men ekstra nedetid kan forekomme.

Med venlig hilsen
Morbærvavens Netværksgruppe

Se hele varslingen

Varsel vedrørerene asfaltarbejde

Til info.

SAlbertslun

Med Venlig Hilsen

Administration

Se hele varslingen

Varsler fra Ista.

Der er blevet delt breve ud med varsler angående udskiftning af varmemålere mm. Desværre er navnene på beboerne trukket fra registret sidste år, og der er dermed enkelte beboere, der har modtaget et varsel adresseret til en tidligere beboer. Teknisk set er brevet til boligen og ikke til beboeren, så I kan roligt åbne det, så længe det ligner det i nærværende foto.

FB_IMG_1519321200953__01

Se hele varslingen