Motionslokaler

Omkring motionslokalerne

I Morbærhaven har vi to motionslokaler i kælderen af Center 1. Her finder du redskaber og udstyr til forskellige former for styrketræning, kon­ditionstræning og kampsport.

Der er pt. ikke mulighed for bad og omklæd­ning, men afstanden til din hjemlige bruseniche er heldigvis ikke så stor.

Det er gratis at benytte mo­tionslokalerne, men man skal dog indgå en brugsaftale for motionslokalerne for at opnå adgang. Du kan ved henvendelse på administrationskontoret eller beboerkontoret få udleveret brugsaftalen som skal gennemlæses og underskrives for at blive tildelt adgang til motionslokalerne. Hvis du selv har mulighed for at printe kan du downloade og printe brugsaftalen her (dansk) / (engelsk).

På Facebook har vi en frivillig organiseret gruppe for motionsinteresserede, den finder du hér: Morbærhavens motionsgruppe

motionsgruppen

Regler for brug af motionslokalerne
§ 1 Kun beboere i Morbærhaven der har indgået brugsaftale for Morbærhavens motionslokaler eller personer med tilknytning til administrationen kan benytte motionslokalerne.
§ 2 En beboer skal altid kunne fremvise gyldigt beboerkort, når man er i motionslokalerne.
§ 3 Benyttelse af maskiner og redskaber er på eget ansvar.
§ 4 Benyttelse af lokalerne skal ske med indendørs sko (rent fodtøj).
§ 5 Musik skal være dæmpet til et acceptabelt niveau (max 80dB)  af hensyn til ansatte ved AUB og andre brugere af lokalerne. Ved henvendelse skal musikken skrues ned. Se AUBs ordensregler.
§ 6 Dørene til motionslokalerne skal altid være lukket.
§ 7 Den sidste der forlader lokalet skal sørge for at lys, musik, døre og vinduer er lukket og slukket.
§ 8 Du må ikke være påvirket af euforiserende stoffer i træningslokalet.
§ 9 Der er total rygeforbud i lokalerne.
§ 10 Lokalet skal altid efterlades pænt, rent og opryddet. Vægtskiver, træningsmåtter, vægtstænger/håndvægte osv. skal hænges/lægges på plads efter brug.
§ 11 Hvis et medlem ankommer til et uacceptabelt rum eller opdager fejl, mangler eller hærværk skal administrationskontoret kontaktes på mail til aub@aub.dk.
§ 12 Ved skader, fejl på udstyr eller uforsætlig beskadigelse af udstyr skal administrationskontoret kontaktes samme dag, som skaden finder sted på mail til aub@aub.dk. På mail angives tid, sted og beskrivelse af fejlen, om muligt vedhæftes billede af fejlen for at lette udbedringen af fejlen. Ved forsømmelse heraf kan beboeren blive holdt erstatningspligtig.
§ 13 Husdyr og lign. må ikke medbringes i lokalerne.