Motionslokaler

Omkring motionslokalerne

I Morbærhaven har vi to motionslokaler beliggende i kælderen af Center 1. Her finder du redskaber og udstyr til forskellige former for styrketræning, konditionstræning og kampsport.

Der er i øjeblikket ikke mulighed for bad og omklædning, men heldigvis er afstanden til din egen bruseniche ikke stor.

Det er gratis at benytte motionslokalerne, men du skal indgå en brugsaftale for at få adgang. Brugsaftalen kan fås ved henvendelse på administrationskontoret eller beboerkontoret, hvor du skal gennemlæse og underskrive den for at få tildelt adgang til motionslokalerne. Hvis du har mulighed for at printe, kan du downloade og printe brugsaftalen her (dansk) / (engelsk).

På Facebook har vi en frivilligt organiseret gruppe for motionsinteresserede, som du kan finde her: Morbærhavens motionsgruppe.

Begge motionslokaler er nyrenoverede og åbnede igen den 1. juli 2024 efter 8 måneders nedlukning. Renoveringen omfattede opgradering af lokalerne med nyt musiksystem og andet udstyr såsom styrkemaskiner og kondimaskiner. 

Regler for brug af motionslokalerne

§ 1 Kun beboere i Morbærhaven, der har indgået brugsaftale for motionslokalerne, eller personer med tilknytning til administrationen, kan benytte motionslokalerne.
§ 2 En beboer skal til enhver tid kunne fremvise gyldigt beboerkort, når man er i motionslokalerne.
§ 3 Benyttelse af maskiner og redskaber er på eget ansvar.
§ 4 Indendørs sko (rent fodtøj) skal anvendes under træning.
§ 5 Musik skal holdes på et acceptabelt niveau (maksimalt 80 dB) af hensyn til AUB’s ansatte og andre brugere af lokalerne. Ved anmodning skal musikken dæmpes. Se AUB’s ordensregler.
§ 6 Dørene til motionslokalerne skal altid være lukket, både under brug og når man går. 
§ 7 Den sidste person forlader lokalet skal sikre, at lys, musik, døre og vinduer er lukkede og slukkede.
§ 8 Du må ikke være påvirket af euforiserende stoffer i træningslokalet.
§ 9 Der er totalt rygeforbud i motionslokalerne.
§ 10 Lokalet skal altid efterlades pænt, rent og ryddeligt. Vægtskiver, træningsmåtter, vægtstænger/håndvægte osv., skal lægges på plads efter brug.
§ 11 Hvis et medlem opdager et uacceptabelt miljø eller konstaterer fejl, mangler eller hærværk, skal administrationskontoret kontaktes via e-mail til aub@aub.dk.
§ 12 Ved skader, udstyrsfejl eller uforsætlig beskadigelse af udstyr, skal administrationskontoret kontaktes samme dag, som skaden opstår, på e-mail til aub@aub.dk. Beskriv tid, sted og fejlen detaljeret; hvis muligt, vedhæft et billede for nemmere udbedring. Forsømmelse kan medføre erstatningspligt for beboeren.
§ 13 Husdyr og ligende må ikke medbringes i motionslokalerne.