Vær med i afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne

Afdelingsbestyrelsen (AB) bliver valgt af alle Morbærhavens beboere på det årlige afdelingsmøde. Som medlem af afdelingsbestyrelsen er man valgt til at varetage alles interesser, og målet er at få Morbærhaven til at fungere så godt som muligt.

For at leve op til Morbærhavens slogan “mere end bare en bolig” er det er afgørende, at afdelingsbestyrelsen har “fingeren på pulsen” og at man som AB-medlem forsøger at sætte sig i de andre morbærvianeres sted. Nogle af vores naboer har f.eks. enormt meget lyst til at deltage i det sociale liv og de fælles aktiviteter, der udbydes i beboerforeningen, mens andre “bare” ønsker at bo og være i fred.

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at repræsentere samtlige beboere og forsøge at sikre, at Morbærhaven bliver det fedeste sted at bo for alle, mens de studerer. I afdelingsbestyrelsens stræber vi efter at være katalysator for de ideer og ønsker, der opstår i Morbærhaven, og at de beslutninger, der træffes på afdelingsmødets, bliver ført ud i livet. 

Mellem afdelingsmøderne bliver afdelingsbestyrelsen inddraget i igangværende projekter og opgaver, f.eks. renoveringsprojekter eller hvis der skal anlægges nye udendørsfaciliteter. På den måde er afdelingsbestyrelsen med til at sikre beboernes repræsentation i de forskellige projekter.

Ny i afdelingsbestyrelsen

Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen vil du måske opleve, at beboerne forventer, at du har styr på det hele og kan svare på alting. Men ingen skal vide det hele! Alle skal begynde et sted, og nye medlemmer vil få en grundig introduktion til arbejdet som en del af afdelingsbestyrelsen.

Det gør vi for at sikre, at nye medlemmer ikke pludselig står i en situation, som de ikke føler de kan løfte, og derved vælger at forlade posten som medlem af afdelingsbestyrelsen. Som en del af introduktionen til afdelingsbestyrelsen afholder vi et “Grundkursus for afdelingsbestyrelser”, som er et 3 timers aften arrangement i Morbærhaven, hvor vi får besøg af en konsulent fra Boligselskabernes Landsforening (BL).  

Afdelingsbestyrelsens opgaver

At sidde i afdelingsbestyrelsen betyder, at man er med til at træffe beslutninger på vegne af beboerne i Morbærhaven. Derfor følger der også et ansvar om god forvaltning, hvilket betyder, at man, for så vidt muligt, skal forsøge at træffe beslutninger, som kommer flest beboere til gode. Man må forsøge, at se bort fra sine egne ønsker og søge det fælles bedste. 

Som medlem af afdelingsbestyrelsen er du:

  • Valgt til at udvikle og styrke Morbærhaven efter beboernes ønsker og til at bidrage til et levende beboerdemokrati
  • Tillidsperson for alle beboerne i Morbærhaven. Du skal altså søge løsninger, der tager højde for de til tider forskellige interesser, der findes i Morbærhaven
  • Beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen
  • Igangsætter – f.eks. af aktiviteter i Morbærhaven som fester og fejringer – men skal ikke nødvendigvis udføre alle de praktiske opgaver selv
  • Du skal vide (og vise), at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine og afdelingsbestyrelsens

Desuden er det afdelingsbestyrelsens også opgave at følge udviklingen i Morbærhaven og være med til at fastslå, hvor og hvornår der er behov for forandringer. Afdelingsbestyrelsen står også for at indkalde til afdelingsmødet og fremlægger Morbærhavens budget for afdelingsmødet.

Du kan stille op til afdelingsbestyrelsen på afdelingsmødet.

Specielt for Morbærhaven

Som noget særligt i Morbærhaven er afdelingsbestyrelsen også udpeget som fungerende bestyrelse for Beboerforeningen Morbærhaven. Det vil sige. at beboerforeningens daglige drift og repræsentation forestås af afdelingsbestyrelsen.

I praksis betyder det, at afdelingsbestyrelsen:

  • Varetager beboerforeningens sekretariatsfunktioner, herunder beboerkontoret
  • Er ansvarlig for udsendelsen af indkaldelse og dagsordener til fællesmødet og generalforsamlingen
  • Fører opsyn med og hjælper beboerforeningens forskellige grupper og udvalg

Vil du vide mere?

Så kan finde mere information i pjecen “Ny i afdelingsbestyrelsen”, udgivet af Boligselskabernes Landsforening (BL).