Beboergrupper

Beboergrupper

Krumtappen i Beboerforeningen Morbærhaven, og dermed i det sociale liv i Morbærhaven, er grupperne. Alle aktivitetsgrupper under beboerforeningen er åbne for alle interesserede beboere.

Der er to måder at komme i kontakt med en gruppe på: Du kan enten henvende dig til en af gruppens kontaktpersoner (der er en liste over kontaktpersoner bagerst i “Det Sædvanlige Fis”), eller du kan møde op på et af gruppens møder.

Grupperne

Hvordan kommer jeg med i en gruppe?

Mange grupper holder regelmæssige møder – se Morbærkalenderen i Det Sædvanlige Fis. Du møder blot op – du vil blive modtaget med vidt åbne arme alle vegne. Har gruppen ikke regelmæssige møder, så prøv at kontakte en af gruppens kontaktpersoner – se “Nøgle og Numre” i Det Sædvanlige Fis eller her på hjemmesiden.

Hvordan starter jeg min egen gruppe?

Samtlige beboere i Morbærhaven har mulighed for at starte en aktivitetsgruppe under beboerforeningen og opnå finansiering til gruppens aktiviteter. Grupperne er et udtryk for de interessefællesskaber, der findes blandt beboerne i Morbærhaven. Eksempler på grupper kan være; Genbrugsgruppen, Motionsgruppen eller Spilgruppen. 

“Der er en talemåde, der siger at når to mennesker mødes i Danmark, så hilser de på hinanden, men når tre mennesker mødes, så starter de en forening.” 

Hver gruppe har tilknyttet en kontaktperson. Denne person får/har en mail, der fungerer som kontaktpunkt mellem kontaktperson og gruppens øvrige medlemmer. Gruppen kan vælge at danne en Facebook-gruppe under Morbærhavens Facebook-side. Mange grupper vælger, at benytte Facebook, som en nem og bekvem platform til at vedligeholde kontakt og daglig kommunikation med sine medlemmer.  

I henhold til foreningens vedtægter er det dog påkrævet at Det Sædvanlige Fis benyttes som officiel kommunikations platform til at informere om gruppens møder og øvrige aktiviteter.  

Opret en gruppe 

Det er ganske let at starte en gruppe i Morbærhaven. Det kræver blot to personer, som bliver enige om, at man ønsker at starte en gruppe. Herefter skal man meddele Fællesmødet om sit ønske på mail til fm@aub.dk. Herefter vil oprettelsen blive taget på et punkt på det næstkommende fællesmøde (hvor deadline til dagsordenpunkter ikke er overskredet). Deadline for næste fællesmøde findes i seneste udgave af Det Sædvanlige Fis.  

På fællesmødet vil der blive stemt om hvorvidt gruppen kan blive oprettet. Mindst én repræsentant for gruppen skal være fysisk tilstede på Fællesmødet, ellers frafalder punktet. Det anbefales at gruppens initiativtagere forfatter et sæt vedtægter hvorved gruppen skal fungere.  

Efter vedtagelse på fællesmødet skal gruppen skrive et opslag til Det Sædvanlige Fis. Opslaget skal indeholde gruppens navn, information på kontaktperson (navn og lejl.nr.), en beskrivelse af gruppens formål og aktiviteter, samt hvor og hvornår der er gruppemøde første gang og hvor, hvornår og hvor ofte gruppen planlægger at mødes efterfølgende (f.eks. hver anden søndag, hver mandag etc.). 

Læs mere om rollen som kontaktperson hér