Ansøg om lejlighed

Ansøg om lejlighed

Ansøgning om bolig i Morbærhaven

Kollegiernes Kontor i København (KKIK) varetager ansøgninger om bolig i Morbærhaven. Når vi har modtaget din ansøgning, bliver den behandlet. Som udgangspunkt bliver alle godkendt, blot kravene opfyldes. Sørg for at læse indstillingskriterierne grundigt og husk at forny din ansøgning hver anden måned.

Du kan søge om en bolig i Morbærhaven på: http://www.kollegierneskontor.dk/

Kriterier

  • Du skal være under uddannelse eller påbegynde en uddannelse. Uddannelsen skal være en ungdoms-, videregående- eller erhvervsuddannelse.
  • Har du en læreplads, kan du således også søge bolig i Morbærhaven. 
  • For at komme i betragtning til en lejlighed skal du have mindst et år tilbage af din uddannelse på det ønskede indflytningstidspunkt.
  • Du skal være 18 år for at kunne flytte ind i Morbærhaven. Det skal også nævnes, at du ikke kan søge, hvis du er fyldt 35 år.
  • For at få en 2-værelses lejlighed skal I være to personer , men kun den ene ansøger skal opfylde kravene for at få en lejlighed.
  • På grund af bestemmelsen i lokalplanen må der ikke bo børn i Morbærhaven.

Intern flytning

Hvis du vil flytte internt i Morbærhaven, skal du ansøge via http://www.kollegierneskontor.dk 
Du skal også bruge denne metode, hvis du bor på fremleje eller boligtilladelse. Hvis du er flyttet ind før d. 1. oktober 2014 og vil søge intern flytning, men ikke er på uddannelse længere, skal du skrive en fiktiv slutdato for at komme videre. 

Bemærk, at du godt stadig kan flytte internt, selvom du er færdig med din uddannelse eller er fyldt 35. Hvis du er flyttet ind 1. oktober 2014 eller derefter og vil søge intern flytning, skal du være under uddannelse og have mindst 1 år tilbage af dit studie fra ønsket indflytningsdato for at søge bolig i Morbærhaven. Hvis du flytter sammen med én, skal vedkommende også opfylde disse krav.

Fremleje

Det er muligt at fremleje sin lejlighed i Morbærhaven. Der er dog visse betingelser. Den normale beboer skal kunne dokumentere, at fraværet er midlertidigt og skyldes studierejse, sygdom, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Fremlejen kan højst vare 2 år, men skal genansøges efter ét år. Man kan først fremleje sin lejlighed, når man har boet i Morbærhaven i et år. Fremlejetageren skal være under uddannelse i hele fremlejeperioden.

Ansøgninger om fremleje sker på den dertil indrettede blanket, som også kan hentes på administrationskontoret i Center 2 og på beboerforeningskontoret i Center 1. Ansøgningerne afleveres på administrationskontoret og behandles af klage- og indstillingsudvalget.

Der skal altså ikke være noget overskud i Albertslund Ungdomsboliger / Morbærhaven. Det skal bare løbe rundt.