Afdelingsmødet

Afdelingsmødet

Alle almene boligafdelinger skal ifølge loven afholde et årligt afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om det kommende års budget for boligafdelingen.

På afdelingsmødet beslutter du og dine naboer vilkårene for at bo i Morbærhaven. Det kan f.eks. dreje sig om:

  • Renoveringer
  • Muligheden for at få f.eks. nye køkkener eller badeværelser med kollektiv råderet
  • Vedligeholdelsesordning
  • Husorden
  • Aktiviteter for beboerne

På afdelingsmødet skal I også stemme om de forslag, der bliver stillet af enten afdelingsbestyrelsen eller andre beboere, og beslutte, hvem der skal være med i afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet.

Alle myndige beboere i Morbærhaven har adgang til afdelingsmødet, og hver husstand har 2 stemmer, uanset hvor mange personer der bor i husstanden.

Er du fremlejer, kan du hverken deltage i afdelingsmødet eller vælges til afdelingsbestyrelsen.