Ingen internet

Hjælp til internettet

Bemærk, at boligselskabet afbryder for internetforbindelsen, hvis du skylder husleje.

Bemærk, at Morbærhavens support KUN omfatter internetudtaget i din lejligheden. Fejl på dit eget udstyr, såsom computer, router, switch, kabler osv., der er tilsluttet i din lejlighed, supporteres IKKE. For hjælp til disse produkter henvises der til produktmanualen, producenten og/eller sælger.

Mit internet virker ikke, hvad kan jeg gøre?

Hvis dit internet ikke virker, er der flere ting, du kan prøve først:

  • Kontrollér, om dit internet kan være blevet lukket grundet restance.
  • Sikre dig, at alt udstyr har strømtilslutning, at internetkablerne ikke er beskadiget, og at de er korrekt tilsluttet i begge ender, herunder at kablet også er tilsluttet det aktive internetudtag i radiatorbænken.
  • Prøv at genstarte din router og andet tilsluttet udstyr. (Sluk helt for strømmen og vent i ét minut, før det sættes til igen).
  • Prøv at tilslutte en computer direkte til internetudtaget med et kabel uden om routeren for at se, om internettet virker. (Prøv eventuelt med et andet netværkskabel for at udelukke fejl i det første).

Hvis internettet stadig ikke virker, bør du kontakte administrationen via mail på help@aub.dkHusk at opgive din adresse (gangnummer og bogstav) ved henvendelse.

Mit internet er langsomt, hvad kan jeg gøre?

Der kan være flere årsager til, at du oplever en lavere hastighed end forventet. I visse perioder kan nettet være belastet, især om aften. Da forbindelsen leveres til internetudtaget på din adresse, kan vi ikke garanterer hastighedsstabilitet i forbindelse med brug af andet udstyr såsom trådløs router osv.
Her er nogle trin, du selv kan prøve for at forbedre hastigheden:

  • Start med at genstarte din router og alt tilsluttet udstyr. (Sluk helt for strømmen i ét minut, før det sættes til igen).
  • Kontrollér, at internetkablerne ikke er beskadiget og at de er korrekt tilsluttet i begge ender.
  • Prøv at tilslutte en computer  direkte til internetudtaget med et kabel uden om routeren for at se, om internettet virker.
  • Tjek, at din computer har de seneste opdateringer og netværkskortdrivere installeret.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, anbefaler vi, at du foretager flere hastighedsmålinger over 2-3 dage på forskellige tidspunkter (f.eks. morgen, middag og aften). Dette vil hjælpe os med bedre at diagnosticere problemet. Udfør dine hastighedstests direkte fra din computer, der er tilsluttet internetudtaget i radiatorbænken, og brug www.speedtest.net til at teste din forbindelse. Gem screenshot af hvert resultat med dato og tidspunkt.

Efter 2-3 dage sender du dine hastighedsmålinger til administrationen via mail til help@aub.dkHusk at opgive din adresse (gangnummer og bogstav) ved henvendelse.

Internetudtaget på 1. sal i en 1½-værelses lejlighed virker ikke?

Da der kun er ét internetudtag i hver lejlighed, er det internetudtaget i stuen, der er aktivt. Du kan flytte det aktive udtag til 1. sal ved at fiske det internetkabel, der ligger i radiatorbænken, op og tilslutte det til internetudtaget på 1. sal (se illustrationen).

Hvis du ønsker både internetudtag i stuen og på 1. sal, kan du tilslutte en internetrouter i stuen. Kablet til 1. sal tilsluttes herefter til routerens Ethernet/LAN port.

Internetudtaget i stuen i en 2-værelses lejlighed virker ikke?

Da der kun er ét aktivt internetudtag i hver lejlighed, er det internetudtaget i soveværelset, der er aktivt. Du kan flytte det aktive udtag til stuen ved at fiske det internetkabel op, som ligger i radiatorbænken, og sætte det i internetudtaget i stuen (se illustrationen).

Hvis du ønsker internetudtag både i soveværelset og i stuen, kan du tilslutte en internetrouter i soveværelset. Kablet til stuen tilsluttes herefter til routerens Ethernet/LAN port.