Genbrugsgruppen

Velkommen

Gruppebeskrivelse

Gruppen afholder arrangementer i fællessalen og i grupperummet i center 3, hvor man kan komme og hente brugte ting, primært tøj. Hold øje med Det Sædvanlige Fis for datoer.
Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.


Facebookgruppen Genbrugsgruppen Morbærhaven er en gruppe, hvor genbrugsgruppen og beboere giver ting væk.
Genbrugsgruppens email: genbrug@aub.dk.

Vedtægter

§1 Gruppens navn er “Morbærhavens Genbrugsgruppe”.

§2 Gruppen er for beboere i Morbærhaven.
Stk. 1 Gruppens formål:
Gruppens formål er at opbevare og videreformidle indbo, diverse
husholdningsartikler og beklædningsgenstande, som kan genbruges, til beboere i Morbærhaven. Der formidles ingen fødevarer. Alle beboere i Morbærhaven kan aflevere indbo til genbrugsgruppen, og alle beboere i Morbærhaven kan hente ting fra genbrugsgruppen, uden at være medlem af gruppen. Alt der videreformidles i gruppen er gratis.

§3 Der kan vælges ny(e) kontaktperson(er) ved et møde afholdt internt i gruppen. Såfremt gruppen står uden kontakt/nøgleperson, kan der vælges en ny på et afdelingsbestyrelsesmøde, fællesmøde eller generalforsamling.

§4 Der afholdes et månedligt møde, hvor der skrives referat. Mødedatoer offentliggøres i beboerbladet Det Sædvanlige Fis.

§5 For at blive medlem af Morbærhavens Genbrugsgruppe og opnå nøgleadgang, skal en beboer møde op til et møde og fremvise beboerkort.
Stk. 1 Medlemmer skal opfylde et aktivitetskrav for at bibeholde nøgleadgang, ved fremmøde til 3 aktiviteter pr. 6 mdr., medmindre et medlem har orlov.

§6 Man må ikke medbringe kæledyr i gruppelokalet.

§7 Beboerforeningens og gruppens vedtægter skal til enhver tid overholdes.
Overtrædelse kan medføre udelukkelse af gruppen og ophør af nøgleadgang.