Kæledyr

Må man have kæledyr i Morbærhaven?

Det er tilladt at have almindelige kæle- og underholdningsdyr i Morbærhaven.
Det kræver ingen tilladelse have smådyr som f.eks. kanariefugle, guldfisk og hamster. Krybdyr er tilladt, sålænge de altid holdes i terrarium.

Katte og hunde er tilladt under særlige regler, som beskrives nedenfor. Bemærk, at katte og hunde ikke må færdes på de overdækkede gange, og dyr større end hunde er ikke tilladt.

De 13 forbudte racer

Som i resten af Danmark er de såkaldte registerhunde og blandinger af dem ikke tilladt i Morbærhaven. Tidligere har det været tilladt, herunder også i Morbærhaven, at ejerne af disse hunde, har lov til at beholde deres hunde til hunden dør. Derfor kan du stadig godt opleve registerhunde i Morbærhaven, men antallet af dem bliver færre og færre. Nye beboere har ikke længere tilladelse til at flytte ind med en registerhund, selvom de måtte have ejet den lovligt på indflytningstidspunktet.

Hunde og Katte skal registreres

Senest en måned efter indflytning eller anskaffelse af dit dyr, skal du registrere din hund og/eller kat på Beboerkontoret. Registreringen skal herefter genopdateres årligt – en gang om året. 
Er dyret over 12 uger skal det være vaccineret og du skal fremvise vaccinationsattest. Vaccinationen skal fornys senest hvert 2. år.

Særligt for katte:
Katten skal være chippet og/eller øretatoveret samt være registreret i Det Danske Katteregister (via dyrlægen) og/eller Dansk Katteregister (Inges Kattehjem) i ejerens navn. Hvis katten er udegående, skal den også være øremærket og neutraliseret, og du skal fremvise en neutraliseringsattest fra dyrlægen ved registreringen i Morbærhaven, og mærket skal oplyses ved registreringen. 

Særligt for hunde:
Foruden vaccinationsattest skal der også vises lovpligtig hundeansvarsforsikring. Alle hunde skal være øre-/lysketatoveret eller chippet og registreret i Dansk Hunderegister. Dokumentation herfor skal også fremvises ved registrering i Morbærhaven.
Hunde skal altid føres i snor på Morbærhavens område og må ikke efterlades uden opsyn på fællesarealerne. Du skal også samle op efter din hund, hvis den besørger på Morbærhavens område.

Hvorfor er der behov for registrering?
Selvom det kan virke som et lidt formålsløst bureaukrati at alle katte og hunde hvert år skal registreres på beboerkontoret. Så har vi mange hunde og katte i Morbærhaven, ønsker vi at forebygge smitsomme dyresygdomme. Registreringssystemet sikrer også, at alle dyr i området er korrekt vaccinerede og forsikrede. Som ejer er det i din interesse at sikre, at dine kæledyr leger med andre, der også er sunde og forsikrede. 

Undlader du at registrere din kat eller hund, kan det betragtes som en overtrædelse af ordensreglerne og kan føre til opsigelse af dit lejemål.