The Bike Shed

Om cykelskuret
De fleste gange har et cykelskur for enden af gangen. Du låser dig ind med din lejlig­heds-nøgle.
Hvis du bor på en af de “halve” gange passer din nøgle i stedet til nærmeste cykelskur – prøv dig frem.
Cykelskuret må kun bruges til opbevaring af cykler. Det er forbudt at bruge det til op­magasinering eller til knal­lerter, scootere og/eller motor­cykler. Det må gerne bruges til opbevaring af el-cykler, men det er ikke muligt at lade el-cyklen op i cykelskuret.
Lyset i cykelskuret er koblet til udendørsbeslysningen, og tænder og slukker sammen med dette.Selvom alle gangens beboere kan åbne for cykelskuret med hver deres lejlighedsnøgle betyder det ikke, at alle har samme nøgle – din nabo kan altså ikke låse din hoveddør op.

Administrationen står for en oprydningsuge i slutningen af oktober eller starten af novem­ber hvert år. Her bliver cykels­kuret ryddet for ting som ikke hører til samt gamle, efterladte cykler. For med sikkerhed at identificere efterladte cykler, mærkes disse med en tydelig seddel en måned i forvejen. Vil du beholde din gamle cykel fjerner du bare sedlen. Er du bort­rejst i længere tid må du bede din nabo om at tjekke, om der skal fjernes mærke fra din cykel eller parkere din cykel andetsteds.

Beboerne på en gang er selvfølgelig velkomne til at hjælpe administrationen ved selv at rydde op i deres cykelskur. Husk at give andre beboere på gangen besked i god tid i forvejen.

cykelskurBillede af cykelskuret udefra