Directions

Find vej til Morbærhaven
Albertslund Ungdomsboligers eneste afdeling – Morbærhaven – findes i det nordlige Albertslund. Morbærhaven ligger lige syd for Vestskoven og tæt på grænsen til Glostrup mod øst. Det er meget nemt at komme til Morbærhaven, hvadenten du kører i bil eller vælger bus og S-tog. Læs nedenfor rutebeskrivelse for de forskellige transportformer.

Rutebeskrivelse med bil

Hvis du kører ad motorringvej 4 (Ballerup-Tåstrup):

Kør op ved afkørsel 4 (“Albertslund N”). Oppe på broen drej mod øst (hvis du kommer nordfra skal du altså dreje mod venstre). Du kører nu ned igennem en skov. Ved første lyskryds efter broen skal du dreje til højre. Ad denne vej skal du kun køre nogle få meter før du er i en rundkørsel. Her skal du køre 3/4 dele rundt, altså svarende til et venstresving. Du er nu på Gammel Landevej og har boligbyggeriet “Galgebakken” på højre hånd. Kør frem til vejen drejer mod højre. Følg vejen, kør ikke ind ad den røde port. Drej til venstre første gang det er muligt. Du er nu på Trippendalsvej, som Morbærhaven ligger ud til. Ca. 1 km. nede ad Trippendalsvej ser du et skilt for “Coop 365” og “Vestegnens Pizzeria”. Morbærhaven ligger umiddelbart herefter, på venstre hånd.

Hvis du kører ad Roskildevej:

Hvis du kommer inde fra byen ser du, efter du er kommet til Albertslund, Coop’s store centrallager på venstre hånd og en Shell-tankstation på højre hånd. Umiddelbart efter tankstationen går Roholmsvej til højre, og den kører du op ad. Du kører forbi to trafiklys og kommer til et tredie trafiklys hvor Roholmsvej ender i et T-kryds. Her drejer du til venstre. Umiddelbart herefter har du et busstoppested på højre hånd og bag dette den østlige indkørsel til Morbærhaven.

Rutebeskrivelse med S-tog og bus

Fra Glostrup Station:
Linie 141 mod Albertslund St: Efter 5-10 min kan du se et vandtårn på højre side. Der kommer nu et 90 graders sving mod venstre, hvor efter vejen går lige ud i ca. 2.5 km (Trippendalsvej). Der er 2 lyskryds på denne strækning. Mellem 1. og 2. kryds kan du se en stor rød bygning på højre hånd (Herstedøster Skole). Morbærhaven ligger lige efter det 2. kryds.

Linie 149 mod Albertslund St: Denne linie kører gennem industrikvarteret nord for Glostrup. Den kører to forskellige veje alt efter hvilket tidspunkt på dagen du kører, så fortvivl ikke, hvis du ikke lige kan genkende ruten. Efter industrikvarteret drejer bussen til højre ad Trippendalsvej. Lige efter næste lyskryds ligger Morbærhaven. Lige inden krydset ligger der en stor rød bygning på højre hånd (Herstedøster Skole).

Fra Albertslund Station:
Linie 141 mod Glostrup St: På et tidspunkt drejer bussen til venstre hvor du har en Q8 på højre hånd. 3 kryds senere er du på Trippendalsvej. Her skal du stå af ved 2. eller 3. stoppested.

Linie 143 og 144 mod Ballerup St: Bussen krydser jernbanen, videre over Roskildevej, til højre ved politistationen, til venstre ad Roholmsvej og til venstre ad Trippendalsvej. Her skal du stå af.

Linie 149 mod Glostrup St: Bussen krydser jernbanen, videre over Roskildevej, forbi politistationen og til højre ad Kærmosevej. Næste gang bussen drejer til højre, kører du på Trippendalsvej. Stå af ved 2. eller 3. stoppested.

Fra Ballerup station:
Linie 143 og 144 mod Albertslund St eller Vallensbæk St: Bussen kører over en motorvejsbro og lidt efter er der en rundkørsel hvor du kører 3/4 rundt. Der kommer nu et skarpt højresving. Ca. 300 meter senere drejer bussen til venstre. Du er nu på Trippendalsvej. Her skal du stå af ved 2. eller 3. stoppested.

Kort over Morbærhaven
mbhkort

Download kort som pdf

mbhkort

Download kort som pdf