Board Game Café

Group description

I Morbærhaven er vi så heldige, at have et dejligt lokale, hvor det er muligt at udfordre sine venner og andre beboere til nogle forskellige spil. Dette gøres i vores dejlige Spil- og Billardlokale som ligger i kælderen af Center 4.

Det er muligt at spille billard, snooker, bordtennis, dart og en masse forskellige brætspil.

Der er løbende turneringer, hvor det er frit for beboere af Morbærhaven at deltage.

Spilgruppen har møde den første onsdag i måneden kl 19.00, så kom ned og sig hej og vær med i en hyggelig gruppe, hvor der er en smule konkurrenceånd.

For mere information henvises der til vores facebookgruppe samt kontaktpersoner der findes i Det Sædvanlige Fis.

billedcollage der viser spilgruppens lokale og faciliteter

Galleri
Liste over brætspil
Contact
Kontaktpersoner:Sebastian*, Kamilla, Nicklas, Kristoffer
E-mail:
spilgruppen@aub.dk
Facebook: fb.com/groups/mbhspilgruppe
Spørgsmål:
Du kan kontakte spilgruppen, hvis du har spgm. ift. gruppen eller gerne vil deltage i gruppens arrangementer.
Statutes
billede af paragraftegn
Disse vedtægter blev sidst ændret på fællesmødet 18. august 2022.

For gruppen

§1 Formålet med Spilgruppen er at skabe hyggelige rammer for spil og aktiviteter i Morbærhaven. Gruppen har til huse i kælderen under center 4.

§2 Enhver beboer i Morbærhaven med gyldigt beboerkort kan blive medlem af gruppen, ved at komme til et møde. Møderne vil blive annonceret i ” Det sædvanlige fis”.

§3 Gruppen vælger en eller flere kontaktpersoner, der samtidig står for indkaldelsen til møder, dagsorden, arrangementer og at der bliver holdt orden i lokalet .

§4 Efter deltagelse til 2 møder indenfor 3 sammenhængende møder er et medlem berettiget til at kunne få nøgleadgang.

§5 Der kan meldes afbud, dog maks. 6 møder i træk før lukning af nøgleadgang. Man er dog stadig medlem af gruppen.

§6 Manglende afbud og fremmøde ved 3 møder i træk, vil medføre lukning af nøgleadgang.
Stk. 2 Ens nøgleadgang vil kunne åbnes igen efter deltagelse i nyt møde.

§7 Disse vedtægter kan ændres ved et fællesmøde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Brug af lokalet

§8 Ethvert medlem af gruppen med gyldigt beboerkort, kan blive lukket ind af et andet medlem af gruppen med nøgleadgang.
Stk. 2 Udmelding om endt brug gives til den som åbnede for lokalet.

§9 Ved henvendelse til en eller flere kontaktpersoner kan man som ikke-medlem af gruppen blive lukket ind i lokalet, mod forevisning af gyldigt beboerkort.

§10 Brugeren er pligtig til ved ankomst til lokalet at tjekke om lokalet er i forsvarlig stand, i modsat fald kontaktes en eller flere kontaktpersoner straks på mail spilgruppen@aub.dk – evt. med billedbevis.

§11 Ved endt brug af lokalet afleveres dette i respektabel stand.

§12 Spil må kun tages ud af lokalet i forbindelse med arrangementer/aktiviteter og skal som minimum godkendes af en kontaktperson.
Stk. 2 Personen, som låner spillet til arrangementer/aktiviteter, er ansvarlig for at bringe dette tilbage til lokalet i samme tilstand som ved udlån. Hvis ikke dette er muligt skal en kontaktperson informeres herom .

§13 Medlemmer med nøgleadgang må tage maks. 5 gæster med ned i lokalet. Medlemmet med nøgleadgang har ansvaret for at gæsterne følger vedtægterne og at aflevere lokalet i respektabel stand efter brug.

§14 Der er ALKOHOL OG RYGEFORBUD i lokalet. Indtagelse af MAD OG IKKEALKOHOLISKE drikke må KUN ske ved de dertil opstillede borde i modsatte ende af lokalet i forhold til billardbordet.
Stk. 2 Lokalet må ikke benyttes i påvirket tilstand (stoffer, alkohol, o.l.) For nuværende og tidligere beboere.

§15 Ved overtrædelse af vedtægterne eller husordenen, ved tyveri eller hærværk, kan man blive indstillet til at blive ekskluderet af gruppen via afdelingsbestyrelsen, nøgleadgang lukket og hærværk vil samtidig blive anmeldt til administrationen. Ved eventuelle skader på inventar fra/i lokalet, kan den ansvarlige hæfte helt eller delvist for dette.

§16 Ingen kæledyr er tilladte i lokalet. Servicedyr er undtaget – papirer skal kunne fremvises ved anmodning fra kontaktpersoner.

[Slut på tekst]