The Estate Board

The Estate Board
Som oftest har et boligselskab flere afdelinger. Her adskiller Albertslund Ungdomsboliger (AUB) sig, idet selskabet kun har en afdeling,  Morbærhaven. Alle boligafdelinger i almennyttige boligselskaber kan vælge en afdelingsbestyrelse. Morbærhaven har også sådan en, som vælges på det årlige afdelingsmøde  i september.

Morbærhavens afdelingsbestyrelse består af 13 beboere valgt på afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentant overfor boligselskabet, administrationen og kommunen. Derudover tager afdelingsbestyrelsen sig af den daglige drift af beboerforeningen, det vil sige de driver beboerkontoret, udlejning af lokaler, tilser gruppernes drift og økonomi med mere.  Beboere kan altid henvende sig med spørgsmål til afdelingsbestyrelsen, som vil prøve at besvare og hjælpe bedst muligt.

Du kan læse mere om afdelingsbestyrelsers generelle opgaver hos Danmarks Almene Boliger here.

Medlemmer

Vil du gerne vide, hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen, AUBs bestyrelse og repræsentantskabet, så kan du finde navne og adresser i beboerbladet “Det Sædvanlige Fis”.

Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes per e-mail på ab@aub.dk, eller du kan dukke  op til et møde – Du kan finde mødedato i vores kalender eller bag på det seneste “Det Sædvanlige Fis”.

Udvalg under afdelingsbestyrelsen

Kontorudvalget
Mail:
kontorudvalget@aub.dk

Kontorudvalget er den økonomiske styring af beboerforeningen. Vi udbetaler penge, hvis folk skal have udbetalinger til grupper osv.
Udvalget arbejder ca. 2 timer om ugen.

Udvalget består af op til 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 af AUB ansat bestyrer.

Opgaver:

 • Udbetaling af udlæg fra grupper
 • Kontakt til medarbejdere
 • Indkøb til beboerkontoret
 • Kontakt til revisor
 • Kontakt til bank
 • Overblik over regnskabet
 • Gennemgang af post til beboerkontoret
Gruppeudvalget
Mail: gruppeudvalget@aub.dk
Tager imod klager i grupper og håndterer interne stridigheder. Hjælper med nye kontaktpersoner. Det er mellemleddet mellem AB og grupperne. Vi kan ikke tage endelige beslutninger, men kan kun anbefale hvordan AB skal forholde sig i større sager.

Opgaver:

 • Konflikthåndtering mellem gruppemedlemmer
 • Kommunikation mellem AB og grupperne
 • Holde styr på kontaktpersonerne
Nøgleudvalget
Mail: noegle@aub.dk
Udvalget sørger for, at de, der skal kunne komme ind forskellige steder med deres beboerkort, kan komme ind de rigtige steder. Som fx adgang til grupperum, etc. 

Udvalget arbejder ca. 2 timer om ugen.

Udvalget bør ikke bestå af mere end 3 personer.

Opgaver:

 • Opdatering af saltolåse i haven
 • Vedligehold af saltolåse i haven
Infoudvalget
Mail: infoudvalget@aub.dk
Udvalget holder infomøder for nye beboere én gang om måneden.

Selve infomødet tager ca. 1,5-2 timer.

Opgaver:

 • Skrive indbydelser til nye beboere
 • Afholde møder for nye beboere
 • Købe ind til møderne
SoMe-udvalget
Mail: some@aub.dk
Står for at lave opslag og ordstyre, på vegne af beboerforeningen, på de forskellige sociale medie-platforme.
Haveudvalget
Mail:  haveudvalget@aub.dk
Behandler ansøgning om ændringer i lejemålet eller haven. Arbejder på en liste over ændringer i lejemålet der automatisk godkendes. Tager sig også af ulovlig hegnsopsætning.

Opgaver:

 • Afholde møder på administrationen
 • Løse indkomne sager
 • Kontakt med beboere
TV-udvalget
Mail:  tvudvalget@aub.dk
*Ved driftsforstyrrelser skal du kontakte administrationen.
Står for kontakt til vor nuværende og eventuelt kommende udbyder af radio/tv. Det er også dette udvalg der står for kontraktskrivningen med disse udbydere. Der er en del arbejde når der skal vælges ny udbyder, men mellem disse perioder er der ikke meget arbejde i det fra ABs side.

Opgaver:

 • Forhandle radio/TV aftaler for MBH