AUBs politiske ledelse

Organisationsbestyrelsen

Albertslund Ungdomsboliger har en organisationsbestyrelse, som er den daglige, politiske ledelse i organisationen.

Organisationsbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for boligselskabet og boligafdelingen og skal sørge for, at driften af AUB og Morbærhaven sker i overensstemmelse med regler og lovgivning.

Organisationsbestyrelsen tager de endelige beslutninger fx i forbindelse med renovering af AUB’s ejendomme, nybyggeri og godkendelse af boligafdelingernes regnskab og budgetter.

Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer inklusive formanden. Mindst halvdelen af medlemmerne der vælges af repræsentantskabet, skal være beboere i Morbærhaven. Herudover udpeges 1 medlem af Albertslund Kommunalbestyrelse, samt 1 medlem efter indstilling fra repræsentantskabet. Samtidig med valg af medlemmer vælges der suppleanter for disse.

Organisationsbestyrelsens medlemmer

Casper Møller,  formand
André Falk Rusås, næstformand
Phillip Jørgensen
Hans Larsen (Medarbejder i AUB, indstillet af repræsentantskabet)
Paw Østergaard Jensen (udpeget af Albertslund Kommunalbestyrelse)

Suppleanter:

Katja Grith
Olivia Nørholm
Linda Bolinder 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er AUBs øverste myndighed. Det består af boligorganisationens bestyrelse samt 9 beboerrepræsentanter valgt på afdelingsmødet.

Det er op til beboerne i Morbærhaven, hvem der skal repræsentere dem i repræsentantskabet, men der er typisk et stort overlap mellem medlemmerne af afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet sætter de overordnede rammer for hele AUB, fx beslutninger om værdigrundlag og ændringer i vedtægterne. Repræsentantskabet godkender desuden AUBs regnskab. 

De overordnede rammer, som repræsentantskabet udstikker, er organisationsbestyrelsens arbejdsgrundlag i det daglige politiske arbejde, og når beslutninger skal føres ud i livet.