Complaints

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over en anden beboer eller dennes gæster, skal du bruge en klageblanket.
Du kan også hente den udprintet på beboerkontoret og administrationskontoret.

Udfyld blanketten omhyggeligt og aflever den på administrationskontoret.
Det er vigtigt, at du klager hurtigt efter episoden.

Administrationen vil herefter behandle klagen efter de regler, der er fastsat i vores vedtægter og i boligloven. Du forbliver anonym overfor alle andre end administrationen der har tavshedspligt.

Links
Klageblanket
Morbærhavens Ordensregler