Complaints

Klagemulighed
Hvis du ønsker at indgive en klage angående en anden beboer eller dennes gæster, skal du bruge en klageblanket.
Du kan også få denne blanket udprintet på beboerkontoret og administrationskontoret.Udfyld blanketten omhyggeligt og aflever den efterfølgende  på administrationskontoret.
Det er vigtigt, at du indgiver klagen hurtigt efter episoden.

Administrationen vil derefter behandle klagen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i vores vedtægter og i boligloven. Det er værd at bemærke, at din anonymitet bevares overfor alle andre end administrationen, som har tavshedspligt.

Links
Klageblanket
Morbærhavens Ordensregler