Efter fraflytning

Dine sidste mellemværender med Morbærhaven
Ca. 2 uger efter fraflytningssynet, modtager du et foreløbigt overslag over prisen på de reparationer som eventuelt skal udføres i din lejlighed. Ca. 5 uger senere får du så den endelige opgørelse.

Hvis regningen fra istandsættelsen af lejligheden er mindre, end det depositum du i sin tid indbetalte, får du resten af dit depositum udbetalt, med mindre du skylder boligselskabet andet, f.eks. leje. Dækker dit depositum ikke, får du i stedet en regning. Men dermed er det ikke helt slut.
Efterreguleringen af den individuelle el- og varmeregning kan først foretages afskillige måneder efter at regnskabsåret er slut. Omkring april måned, året efter at du flytter fra Morbærhaven, får du altså en regulering af dit varme- og el-forbrug for de sidste måneder, du boede i Morbærhaven. Alt efter hvor sparsommelig du var med el og varme, kan det være enten penge retur eller en regning.

Først dermed er dit mellemværende med Morbærhaven helt afsluttet.