Ansøg om lejlighed

Ansøgning om bolig i Morbærhaven
Kollegiernes kontor i København (KKIK) administrerer ansøgninger om bolig i Morbærhaven. Når vi har modtaget din ansøgning, bliver den behandlet. Generelt bliver alle ansøgninger godkendt, blot kravene er opfyldt. Det er vigtigt, at du grundigt gennemgår indstillingskriterierne og husker at forny din ansøgning hver anden måned.Du kan søge om en bolig i Morbærhaven på: http://www.kollegierneskontor.dk/
Kriterier
  • Du skal være under uddannelse eller have påbegyndt en uddannelse, som enten er en ungdoms-, videregående- eller erhvervsuddannelse.
  • For at komme i betragtning til en lejlighed kræves det, at du har mindst et år tilbage af din uddannelse på det ønskede indflytningstidspunkt.
  • Du skal være 18 år for at kunne flytte ind i Morbærhaven, samtidig skal det nævnes at du ikke kan søge bolig hvis du er fyldt 35 år.
  • For at kunne ansøge om en 2-værelses lejlighed skal I være to personer, men kun den ene ansøger skal opfylde kravene for at få en lejlighed.
  • På grund af bestemmelserne i lokalplanen er det ikke tilladt at have børn boende i Morbærhaven.
Intern flytning
Hvis du vil flytte internt i Morbærhaven skal du ansøge via http://www.kollegierneskontor.dk
Du skal også bruge denne metode, hvis du bor på fremleje eller boligtilladelse. Hvis du er flyttet ind før den 1. oktober 2014, og vil søge intern flytning, men ikke er på uddannelse længere, skal du skrive en fiktiv slutdato for at kunne komme videre. Bemærk at du godt stadig kan flytte internt, selvom du er færdig med din uddannelse eller er fyldt 35 år. Hvis du er flyttet ind den 1. oktober 2014 eller derefter, og vil søge intern flytning, skal du være under uddannelse og have min. 1 år tilbage af dit studie fra ønsket indflytningsdato, for at søge bolig i Morbærhaven. Hvis du flytter sammen med én, skal vedkommende også opfylde disse krav.
Fremleje
Det er tilladt at fremleje sin lejlighed i Morbærhaven under  visse betingelser. Disse betingelser inkluderer, at den primære beboer skal kunne dokumentere, at fraværet fra lejligheden er midlertidigt og skyldes omstændigheder som studierejse, sygdom, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse eller lignende.Fremlejeperioden kan højst vare i 2 år, men det kræver genansøgning efter det første år. Det er først tilladt at fremleje sin lejlighed, når man har boet i Morbærhaven i mindst ét år. Fremlejetageren skal være under uddannelse i hele fremlejeperioden.

Ansøgninger om fremleje udfyldes på den dertil indrettede blanket, som også kan hentes på administrationskontoret i Center 2 samt på beboerforeningskontoret i Center 1. Ansøgningerne afleveres på administrationskontoret og behandles af klage- og indstillingsudvalget.