Ansøg om lejlighed

Ansøgning om bolig i Morbærhaven
Kollegiernes kontor i København (KKIK) varetager ansøgninger om bolig i Morbærhaven. Når vi har modtaget din ansøgning, bliver den behandlet. Som udgangspunkt bliver alle godkendt, blot kravene opfyldes. Du skal sørge for at læse indstillingskriterierne grundigt og huske at forny din ansøgning hver anden måned.

Du kan søge om en bolig i Morbærhaven på: http://www.kollegierneskontor.dk/

Kriterier
  • Du skal være under uddannelse eller påbegynde en uddannelse. Uddannelsen skal være en ungdoms-, videregående- eller erhvervsuddannelse.
  • For at komme i betragtning til en lejlighed skal du have mindst et år tilbage af din uddannelse på det ønskede indflytningstidspunkt.
  • Du skal være 18 år for at kunne flytte ind i Morbærhaven, samtidig skal det nævnes at du ikke kan søge hvis du er fyldt 35.
  • For at få en 2-værelses lejlighed skal I være to personer , men kun den ene ansøger skal opfylde kravene for at få en lejlighed.
  • Pga. bestemmelse i lokalplanen må der ikke bo børn i Morbærhaven.
Intern flytning
Hvis du vil flytte internt i Morbærhaven skal du ansøge via http://www.kollegierneskontor.dk
Du skal også bruge denne metode, hvis du bor på fremleje eller boligtilladelse. Hvis du er flyttet ind før d. 1. oktober 2014, og vil søge intern flytning, og ikke er på uddannelse længere, skal du skrive en fiktiv slutdato for at komme videre. Bemærk at du godt stadig kan flytte internt, selvom du er færdig med din uddannelse eller er fyldt 35. Hvis du er flyttet ind 1. oktober 2014 eller derefter, og vil søge intern flytning, så skal du være under uddannelse og du skal have min. 1 år tilbage af dit studie fra ønsket indflytningsdato, for at søge bolig i Morbærhaven. Hvis du flytter sammen med én, skal vedkommende også opfylde disse krav.
Fremleje
Det er muligt at fremleje sin lejlighed i Morbærhaven. Der er dog visse betingelser. Den normale beboer skal kunne dokumentere, at fraværet er midlertidigt og skyldes studierejse, sygdom, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Fremlejen kan højst vare 2 år, men skal genansøges efter ét år. Man kan først fremleje sin lejlighed, når man har boet i Morbærhaven i et år. Fremlejetageren skal være under uddannelse i hele fremlejeperioden.

Ansøgninger om fremleje sker på den dertil indrettede blanket, som også kan hentes på administrationskontoret i Center 2, og på beboerforeningskontoret i Center 1. Ansøgningerne afleveres på administrationskontoret og behandles af klage- og indstillingsudvalget.