The Gaming Café

Group description

Gamergruppen er en gruppe under Morbærhavens beboerforening. Gruppens primære aktiviteter er fokuseret omkring at drive vores gaming café samt planlægning og udførelse af gaming arrangementer for gruppens medlemmer og havens øvrige beboere.

Gruppen har hjemme på førstesalen af Center 3, hvor vi har to lokaler. Et stort lokale indrettet med 8-10 hæve-/sænkeborde, hvoraf 4 er dedikeret til gamergruppens faste gaming rigs. Det store lokale er desuden indrettet med storskærm og surround sound system.

Gruppens lokaler drives og vedligeholdes af gruppens frivillige.

Collage af billeder fra Gamergruppen

Aktiviteter

Målsætningen for Gamergruppen i 2022 er at forvandle vores lokale til en “deltids” gaming café for havens beboere i udvalgte tidsrum og på udvalgte dage. Beboere (med gyldigt beboerkort) kan komme op og bruge vores gaming udstyr – kvit og frit. Det er tilmed tilladt for beboere at have op til 3 gæster med udefra.

Udover caféens åbningsdage er det vores hensigt fortsat at arrangere LAN-arrangementer 2-4 gange om året. Gamergruppens egne lokaler kan rumme ca. 10-12 spillere. Skulle tilslutningen blive større end dette, bestræber vi os på at tilrettelægge det, så vi kan låne fællessalen til afholdelse af arrangementet.

På tegnebrættet har vi desuden også en hel masse spændende initiativer!

  • Byg den bedste Minecraft-udgave af Morbærhaven
  • Mini-turnering i Fall Guys, Beat Saber, Minecraft (Bed Wars), The Sims (Rags to Riches) mfl.
  • eSport Streaming Events (CS:GO, LOL og Valorant mfl.)
  • Film-aftener og serie binging-marathons!
Gaming Café

Gamergruppens Gaming Café drives af gruppens frivillige og holder af den grund også åbent på forskellige dage afhængigt af hvornår de forskellige café ansvarlige har tid og mulighed for at holde caféen åben.

Planlagte åbningstider annonceres i Det Sædvanlige Fis samt via Morbærhaven’s facebook side og diverse grupper. Spontane åbninger bliver annonceret via Facebook gruppen.

Contact

Gruppen har desuden en Facebook-gruppe og en Discord-server, så sidder du derhjemme og ikke ved hvad du skal spille, eller savner du nogen (nye) at spille med? Så join vores gruppe og vær med!

Kontaktperson: Se bagerst i “Det Sædvanlige Fis”.

Statutes

[Vedtægterne er sidst ændret/godkendt på Fællesmødet 17-02-2022]

Gruppen generelt:

§1 Gruppens navn er ”Morbærhavens Gamergruppe.”

§2 Gruppen er for beboere i Morbærhaven.
Stk. 2 Gruppens formål er at drive en gaming café til beboerne i Morbærhaven, samt at planlægge og udføre gaming arrangementer for gruppens medlemmer og havens øvrige beboere. Alle gruppens aktiviteter er gratis for beboere i Morbærhaven med gyldigt beboerkort.

§3 Der afholdes et månedligt møde, hvor der skrives referat. Mødedatoer offentliggøres i beboerbladet Det Sædvanlige Fis.

Medlemskab:

§4 For at blive medlem af gruppen skal man møde op til et af gruppens officielle møder.
Stk. 2 Der kan vælges ny(e) kontaktperson(er) ved et møde afholdt internt i gruppen. Såfremt gruppen står uden kontakt-/nøgleperson, kan der vælges en ny på et afdelingsbestyrelsesmøde, fællesmøde eller generalforsamling.
Stk. 3 Gruppen kan maksimalt have to samtidige kontaktpersoner.

Nøglepersoner:

§5 For at opnå nøgleadgang, skal en beboer møde op til tre efter hinanden følgende møder og vælges som nøgleperson.
Stk. 2 Der kan gives dispensation til kravet om, at de tre møder skal være efter hinanden følgende gennem skriftlig afbud med begrundelse til kontaktpersonerne forud for møderne.
Stk. 3 Nøglepersoner skal opfylde et aktivitetskrav for at bibeholde nøgleadgang, ved at påtage sig min. 2 cafévagter pr. måned, medmindre et medlem har orlov.
Stk. 4 Nøglepersoner skal have læst gruppens vedtægter og være indforstået med at varetage og overholde disse.
Stk. 5 Nøglepersoner skal have gennemført en introduktion til lokalets faciliteter og have gennemført en prøvevagt med en eksisterende nøgle- eller kontaktperson.
Stk. 6 Udeblivelse fra 2 på hinanden følgende møder, uden at melde afbud, inddrages adgangen til lokalet, indtil man igen møder op.
Stk. 7 Udviser en nøgleperson vigende adfærd i forhold til gamergruppens generelle interesser, forsømmer sig over for gruppens arbejde eller vedtægter, kan gruppen ved afstemning inddrage personens nøgleadgang.

Gaming caféen:

§6 De café ansvarlige står for den daglige drift af Gamergruppens gaming café.
Stk. 2 De café ansvarlige udgøres af nøgle- og kontaktpersonerne.
Stk. 3 Gaming caféens åbningstider – og herunder vagternes tidspunkter og varighed – fastsættes af de café ansvarlige.
Stk. 4 De café ansvarlige udarbejder en plan for arbejdsgangen ifm. caféens åbningsdage. Herunder åbne- og lukkerutiner, samt rengøringsplan mm.

§7 Medlemmer kan medbringe op til tre gæster, som ikke bor i Morbærhaven.
Stk 2. Et medlem, der medbringer gæster, er til enhver tid ansvarlig for, at disse opfører sig efter vedtægterne og husordenen.
Stk 3. Når lokalet benyttes, skal der altid være en café ansvarlig til stede.
Stk 4. Morbærhavens beboere har fortrinsret.

Regler for brug af lokalet:

§8 Gruppens fælles ejendom må ikke fjernes fra lokalet. Ved tilfælde af officielle begivenheder må gruppens kontaktpersoner dog flytte på gruppens fælles ejendom fra gruppelokalet.
Stk. 2 Lokalet skal altid forlades i samme stand som man fandt det, eller bedre. Ethvert medlem er ansvarlig for at rydde op efter sig selv – og sine eventuelt medbragte gæster.
Stk. 3 Der skal være en god omgangstone.
Stk. 4 Man må ikke være synligt beruset af alkohol.
Stk. 5 Der må ikke indtages euforiserende stoffer.
Stk. 6 Man må ikke være påvirket af euforiserende stoffer.
Stk. 7 En kontaktperson kan til enhver tid, ved overtrædelse af §8 Stk. 1 til 6, bede regelbryderen om at pakke sammen og forlade lokalet.

Regler for deltagelse i officielle begivenheder:

§9 Der må ikke indtages euforiserende stoffer.
Stk. 2 Man må ikke være påvirket af euforiserende stoffer.
Stk. 3 Der må ikke indtages alkoholiske drikke.
Stk. 4 Man må ikke være påvirket af alkohol.
Stk. 5 Gruppens fælles ejendom må ikke fjernes fra det lokale hvor begivenheden bliver afholdt.
Stk. 6 En kontaktperson kan til enhver tid, ved overtrædelse af §9 Stk. 1 til 5, bede regelbryderen om at pakke sammen og forlade begivenheden, og det lokale hvor begivenheden afholdes.

Udstyr:

§10 Det er ikke tilladt at låne gruppens udstyr.
Stk. 2 Brug af gruppens udstyr sker på det enkelte medlems ansvar. Medlemmet er erstatningspligtigt i tilfælde af beskadigelse.
Stk. 3 Beskadiget eller ødelagt udstyr skal straks meldes til den tilstedeværende nøgle- eller kontaktperson.

§11 Ved overtrædelse af vedtægterne eller gruppens ordensregler, ved tyveri eller ved hærværk, må gruppens kontaktpersoner uden varsel, øjeblikkeligt lukke eventuelle gruppelokale adgange, og ansøge om eventuel ekskludering fra gruppen til AB.

§12 Gruppens ordensregler kan ændres på et officielt møde, såfremt dette varsles senest 3 dage i forvejen.

§13 Ændringer af vedtægterne skal godkendes på et af gruppens officielle møder og af det næstkommende fællesmøde.