Hvem bestemmer hvad?

Almen ungdomsbolig

AUB står for Albertslund Ungdomsboliger, men kunne også stå for Almen Ungdomsbolig. Dét at vores boliger er almene gør det til noget helt specielt at bo Morbærhaven. Det betyder nemlig, at du er sikret en lang række rettighederne gennem almenlejeloven og især vigtigt betyder det, at du har adgang til et stærkt beboerdemokrati.

Beboerdemokrati betyder, at du som beboer i AUB Morbærhaven har en lang større indflydelse på dine boligforhold og boligselskabet som helhed, end du ville have haft hvis du havde boet på et almindeligt kollegie. Beboerdemokratiet betyder, at du helt selv bestemmer over din egen bolig, og at du også kan være med til at påvirke udviklingen i Morbærhaven – og i AUB – i mange år fremover.

Men hvem bestemmer hvad i det daglige?

The Apartment

Indenfor væggene af din egen lejlighed bestemmer du. Det vil sige at hvis du har lyst til at have andre farver på væggene, en ny badeværelsesvask, bruserhoved, en anden lampe i køkkenet eller måske endda nye skabe i køkkenet, så har du lov til det.

I praksis er det bedste at henvende sig på administrationen hvis man ønsker at lave  større forandringer ved lejligheden. De vil så bedst kunne vejlede dig om hvordan du kan gøre det. 

Du bestemmer nemlig selv i din lejlighed – så længe du overholder de regler, der gælder. Regler, der er besluttet på et afdelingsmøde.

Afdelingsmødet

På afdelingsmødet samles alle beboerne i Morbærhaven og træffer beslutninger, som gælder for os alle.

På beboermødet skal vi blandet andet beslutte, hvilke opgaver der skal sættes i gang det kommende år. Skal cykelskurene males, skal der sættes penge af til nye boldbaner, skal der holdes sommerfest? På afdelingsmødet kan der være et væld af forskellige forslag, men det er også stedet hvor budgettet for det kommende år skal behandles. Det betyder, at beboerne er med til at bestemme, hvad det kommende års husleje bliver.

Det er desuden på afdelingsmødet at beboerne sætter reglerne for hvordan Morbærhaven skal vedligeholdes og forbedres, samt om der skal ændres i husordenen. 

Det er også på afdelingsmødet at du og øvrige beboere kan stille op til valg til afdelingsbestyrelsen.

The Estate Board

Tillykke! Du stillede op til valg på afdelingsmødet og nu er du valgt til afdelingsbestyrelsen. I afdelingsbestyrelsen skal du dog ikke kun repræsentere dine egne mærkesager, her er det vores opgave at repræsentere alle beboere i Morbærhaven og deres interesser. 

Det er bl.a. afdelingsbestyrelsens opgave at sikre, at der indkaldes til afdelingsmøder, så vi alle har mulighed for at stille forslag og træffe beslutninger om fremtiden for Morbærhaven.

Afdelingsbestyrelsen må også stille forslag, men det er afdelingsmødet, der træffer beslutningerne.

Afdelingsmøderne skal forberedes, og det gør afdelingsbestyrelsen sammen med AUB. Efter
afdelingsmødet skal de vedtagne forslag og det godkendte budget blive til handling. Her har afdelingsbestyrelsen især en vigtig rolle, for selvom arbejdet udføres af ansatte i AUB, så er det gennem afdelingsbestyrelsen af beboerne løbende kan få indflydelse på den praktiske gennemførelse. 

Repræsentantskabet

Hvis din tørst efter indflydelse ikke er slukket endnu, så kan du stille op til valg til repræsentantskabet. Det er her du kan få indflydelse på, hvordan de større boligpolitiske streger skal tegnes. Fordi Albertslund Ungdomsboliger kun har en enkelt boligafdeling, så vælges hele repræsentantskabet blandt Morbærhavens beboere. Derfor er der også ofte et stort overlap mellem medlemmerne af afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet. 

Til forskel fra afdelingsbestyrelsen, så er det i repræsentantskabet at der skal debatteres de store overordnede og boligpolitiske rammer for hele organisationen. Det gælder for eksempel er AUBs vedtægter, værdigrundlag og boligpolitiske målsætninger.

Og måske vigtigst af alt, så er det repræsentantskabet, der vælger medlemmerne til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen

På et repræsentantskabsmøde stiller Morten op til organisationsbestyrelsen og bliver valgt. Dermed er han nu en del af den daglige politiske ledelse i Albertslund Ungdomsboliger.

Med posten som medlem af organisationsbestyrelsen følger der et juridisk og økonomisk ansvar for hele AUB og Morbærhaven. I organisationsbestyrelsen er du med til at lægge budgettet for AUB, men også til at beslutte, om der skal bygges nyt, i hvilken rækkefølge forskellige projekter skal prioriteres, samt boligselskabets langsigtede strategi.

Det er organisationsbestyrelsens opgave at sikre god og effektiv drift i og af hele organisationen, så udgifterne for beboerne holdes på et rimeligt niveau. Og sidst men ikke mindst har organisationsbestyrelsen det overordnede ansvar for at sikre gode rammer for et aktivt beboerdemokrati.

Administrationen

I Albertslund Ungdomsboliger køber vi os til administration hos Kollegiernes Kontor i København (KKIK). Det er organisationsbestyrelsens opgave løbende at revidere administrationsaftalen. KKIK står til gengæld for at lede den daglige virksomhed med Morbærhaven. Det er deres opgave at sikre, at der er ansat de rette personer til at løse de mange forskellige opgaver, der er i Morbærhaven.

Når du eller en anden beboer har en opgave, som skal løses i deres lejlighed, er det oftest administrationens egne ejendomsfunktionærer der enten løser opgaven eller sikrer, at der sendes bud efter nogen, der kan.  

Det er også administrationen, der sørger for at leje boligerne ud og står for opskrivning, opkrævning og afregninger med den enkelte beboer.