Dokumentation

Materialer for Morbærhavens renovering
På denne side bestræber vi os på, at samle alle relevante tegninger, rapporter og planer for Morbærhavens kommende renovering.
spørgsmål kan rettes til byggesagen@aub.dkSpørgsmål og svar oversigt
Under prækvalificeringen og under selve udbuddet har ansøgere og tilbudsgivere mulighed for at stille spørgsmål til bygherren.
Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort løbende på denne Spørgsmål og svar oversigt.
Rettelsesblade til Totalrådgiverudbud
Udgivelse Titel (=links til PDF-filer) Forfatter(e) Størrelse
2. august 2013 Rettelsesblad 1 Morbærhavens byggesagsudvalg m.fl. 45K
Totalrådgiver udbud med bilag
Udgivelse Titel (=links til PDF-filer, docx-filer) Forfatter(e) Størrelse
2013, Juni Udbudsbekendtgørelsen som offentliggjort i EU-tidende Morbærhavens byggesagsudvalg m.fl. 153K
2013, Juni Berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen 72K
2013, Juli Udbudsbetingelser 269K
2013, Juli Tilbudsliste 65K
2013, Juli Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse 58K
2013, Februar Bilag 2: Helhedsplan for renovering af afdeling Morbærhaven 906K
2013, Juni Bilag 3: Krav og ønsker til helhedsplanen 1631K
2013, Juni Bilag 4: Bygherrens forslag til en køreplan 32K
2013, Maj Bilag 5: Bygherrens betingelser til entreprenør 36K
2013, Maj Bilag 6: Morbærhaven i tal 1762K
2013, Juli Bilag 7: Kontraktudkast, Rådgivning 269K
2013, August Referat af informationsmøde d. 29. juli 2013 57K
2013, August Bilag: Plancher fra informationsmødet d. 29. juli 2013 1.585K
Tegninger og fotografier af Morbærhaven
Kort over Morbærhaven
Kort over Morbærhaven med bygningstyper i symbolfarver
Domus-tegninger (detaljer)
Helhedstegninger over bygninger
Fotografier fra vandskadet Morbærlejlighed, maj 2013
Undersøgelser (kronologisk)
Første udgivelse Titel (=links til PDF-filer) Forfatter(e) Størrelse
2007, januar Undersøgelse af muligheder for renovering af tage og facader Birch og Krogboe 1054K
2009, november Tilstandsvurderingen med supplerende undersøgelser maj, 2011 JJW Arkitekter 12576K
2011, februar LBF-Totalskema til besvarelse af ansøgning efter §91 *) JJW Arkitekter 145K
2011, april Tilstandsvurdering af eternittagplader Teknologisk Institut (TI) 1777K
2011, maj Økonomisk overslag til oprindelig ansøgning efter §91 *) JJW Arkitekter 45K
2011, maj Indeklimateknisk tilstandsvurdering af bebyggelsen Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut 14010K
2011, maj-juni PCB stikprøver af fuger Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut 2358K
2011, juni Fisets artikler om de overdækkede gange Talrige beboere 14048K
2012, januar Termografi-undersøgelse af bygninger Kuben 3874K
*) Disse to dokumenter skal læses med forbehold: Vi søger nu ikke længere efter §91 men efter §100.
Og i den vedtagne Helhedsplan er der væsentlige afvigelser fra det projekt, som der blev lavet økonomisk overslag på i 2011.
Projektet tager form (kronologisk)
Første udgivelse Titel (=links til PDF-filer) Forfatter(e) Størrelse
2011, oktober Udtalelse til Albertslund Kommune AUBs bestyrelse ved Johnny Chang Kejs 576K
2011, december Bilag til kommunen om overdækkede gange AUBs bestyrelse ved Morten Juul Møller 1095K
2012, februar Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen 1010K
2012, februar Godkendt referat af ekstraordinært afdelingsmøde Susanne Saugbjerg 57K
2012, november Helhedsplan for renovering af afdeling Morbærhaven AUBs bestyrelse ved Morten Juul Møller 906K