Bryggergruppen

Gruppebeskrivelse
Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
Email: bryg@aub.dk
Vedtægter
Gruppen har pt. ingen vedtægter