Kontakt

Administrationskontoret
Morbærhaven 100, 1. sal (Center 2)
 
Telefonisk henvendelse: Personlig henvendelse:
Man. –  Ons + Fre.: 10:00 – 12:00 Man. – Ons.: 13:00 – 15:30
Torsdag: 13:00 – 17:00 Torsdag: 13:00 – 17:00
  Fredag: 10:00 – 12:00
Lukket på helligdage, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Telefon: 43 46 23 46
E-mail:
Torben (Inspektøren): tbg@kollegierneskontor.dk
Linda (Kontorassistent): lb@kollegierneskontor.dk
(Beboere bedes oplyse adresse ved mailhenvendelser.)

Du henvender dig på administrationskontoret i åbningstiden ved til- og fraflytning og ved driftsforstyrrelser. Du kan også aflevere miljøfarligt affald (kemikalier m.m.) her.

Ved uopsættelige problemer uden for normal arbejdstid: Vagt-telefon: 30 45 75 80
kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

  • Svigt i varmeforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
  • Svigt i vandforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
  • Svigt i elforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
  • Opslæmning i kloak/faldstammer i en grad som kan medføre alvorlige skader
Kollegiernes Kontor i København (KKIK)
Dahlerupsgade 3, st. 1603 København V
 
Telefonisk henvendelse:
Man. – Ons.: 10:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00
Torsdag: 10:00 – 12:00 og 15:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 12:00
 
Telefon: 33 63 05 00 – E-mail: info@kollegierneskontor.dk
Beboerkontoret
Morbærhaven 85, St. (Center 1)
 
Åbningstider:
Mandag og Onsdag: 19:00 – 20:00
Lørdag: 14:00 – 15:00
Beboerkontoret holder lukket på helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
E-mail: beboerkontoret@aub.dk

Mod depositum og forevisning af beboerkort kan du låne, festlokalet, værktøj m.m.

Den Våde Høne 85, 1. sal (Center 1)
 
Åbningstider:
Onsdag og Torsdag: 20:00 – 23:00
Fredag og Lørdag: 22:00 – 05:00 (Undtagelsesvist til 02:00)
 
Mail: hoenen@aub.dk

Hønen er midlertidigt lukket pga. renovering.
For at komme ind på Hønen skal du fremvise gyldigt beboerkort, og du kan højst have 10 gæster med, som skal kunne fremvise gyldigt billed-ID. Baren lukker ½ time før lukketid.