Kontakt

Administrationskontoret
Morbærhaven 17-41, 1. sal (Center 2)
Telefonisk henvendelse: Personlig henvendelse:
Man. – Fre.: 10:00 – 12:00 Man. – Ons.: 13:00 – 15:30
Torsdag tillige: 13:00 – 17:00 Torsdag: 13:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 12:00
 Lukket på helligdage, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag.
Telefon: 43 46 23 46
E-mail: aub@aub.dk
(Beboere bedes oplyse adresse ved mailhenvendelser.)

Du henvender dig på administrationskontoret i åbningstiden ved til- og fraflytning og ved driftforstyrelser. Du kan også aflevere miljøfarligt affald (kemikalier m.m.) her.

Ved uopsætlige problemer uden for normal arbejdstid: Vagt-telefon: 30 45 75 80
kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

  • Svigt i varmeforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
  • Svigt i vandforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
  • Svigt i elforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
  • Opslæmming i kloak/faldstammer i en grad som kan medføre alvorlige skader
Kollegiernes Kontor i København (KKIK)
Dahlerupsgade 3, st. 1603 København V
Telefonisk henvendelse:
Man. – Ons.: 10:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00
Torsdag: 10:00 – 12:00 og 15:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 12:00
Telefon: 33 63 05 00 – E-mail: info@kollegierneskontor.dk
Beboerkontoret
Morbærhaven 5-37, St. (Center 1)
Åbningstider:
Mandag og Onsdag: 19:00 – 20:00
Lørdag: 14:00 – 15:00
Telefon: 43 47 07 92 – E-mail: beboerkontoret@aub.dk

På beboerkontoret kan du få lavet beboerkort (10 kr.): Medbring billed-ID, Sygesikringsbevis, samt lejekontrakt eller sidste huslejekvittering.
Mod depositum og forevisning af beboerkort kan du låne værktøj m.m.

Den Våde Høne 5-37, 1. sal (Center 1)
Åbningstider:
Onsdag og Torsdag: 20:00 – 23:00
Fredag og Lørdag: 22:00 – 05:00 (Undtagelsesvist 03:00)
Hjemmeside: hoenen.dk

For at komme ind på Hønen skal du fremvise gyldigt beboerkort, og du kan højst have 10 gæster med, som skal kunne fremvise gyldigt billed-ID. Baren lukker ½ time før lukketid.