Kontakt

Administrationskontoret
Morbærhaven 100, 1. sal (Center 2)
 
Telefonisk henvendelse: Personlig henvendelse:
Man. –  Ons + Fre.: 10:00 – 12:00 Man. – Ons.: 13:00 – 15:30
Torsdag tillige: 13:00 – 17:00 Torsdag: 13:00 – 17:00
  Fredag: 10:00 – 12:00
 Lukket på helligdage, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
Telefon: 43 46 23 46
E-mail: tbg@kollegierneskontor.dk
Linda: lb@kollegierneskontor.dk
(Beboere bedes oplyse adresse ved mailhenvendelser.)

Du henvender dig på administrationskontoret i åbningstiden ved til- og fraflytning og ved driftforstyrelser. Du kan også aflevere miljøfarligt affald (kemikalier m.m.) her.

Ved uopsætlige problemer uden for normal arbejdstid: Vagt-telefon: 30 45 75 80
kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

  • Svigt i varmeforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
  • Svigt i vandforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
  • Svigt i elforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
  • Opslæmming i kloak/faldstammer i en grad som kan medføre alvorlige skader
Kollegiernes Kontor i København (KKIK)
Dahlerupsgade 3, st. 1603 København V
 
Telefonisk henvendelse:
Man. – Ons.: 10:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00
Torsdag: 10:00 – 12:00 og 15:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 12:00
 
Telefon: 33 63 05 00 – E-mail: info@kollegierneskontor.dk
Beboerkontoret
Morbærhaven 85, St. (Center 1)
 
Åbningstider:
Mandag og Onsdag: 19:00 – 20:00
Lørdag: 14:00 – 15:00
Beboerkontoret holder lukket på helligdage, juleaftensdag og nytårsdag.
E-mail: beboerkontoret@aub.dk

Mod depositum og forevisning af beboerkort kan du låne, festlokalet, værktøj m.m.

Den Våde Høne 85, 1. sal (Center 1)
 
Åbningstider:
Onsdag og Torsdag: 20:00 – 23:00
Fredag og Lørdag: 22:00 – 05:00 (Undtagelsesvist til 03:00)
 
Hjemmeside: hoenen.dk

For at komme ind på Hønen skal du fremvise gyldigt beboerkort, og du kan højst have 10 gæster med, som skal kunne fremvise gyldigt billed-ID. Baren lukker ½ time før lukketid.