KREA gruppen

Gruppebeskrivelse
Hvis du går med en lille kreativ person i maven, eller bare godt kan lide at udtrykke dig kreativt, så er det KREA du skal være en del af.

KREA er en af Morbærhavens dejlige grupper, hvor man har mulighed for at komme op i vores lokaler arbejde kreativt.

Vi er placeret på førstesalen i center 3, hvor det er muligt at at sidde og arbejde. I lokalet er der borde og symaskiner til rådighed. Hvis man godt kan lide at male skal man dog selv medbringe disse ting.

Det er muligt at at få en kasse til sine igangværende projekter.

Der holdes møde kl 18:30 hver 3. søndag  i måneden, og der vil i løbet af året komme forskellige kurser som vil blive annonceret i Det Sædvanlige Fis.

Hvis der er spørgsmål så skriv til vores mail: krea@aub.dk
Krea på facebook: http://www.facebook.com/groups/krea.mbh/

Vedtægter
Disse vedtægter blev sidst ændret på fællesmødet 20. Oktober 2016.
§1. Gruppens navn er ”Krea-gruppen.”
§2. Gruppens formål er, at give beboerne i Morbærhaven mulighed for, at udfolde sig kreativt, så længe det er forsvarligt at gøre indendøre, også med hensyn til støj og roderi.
§3. For at blive medlem af gruppen skal man møde op til et af gruppens officielle møder.
§4. Alle medlemmer kan få en nøgle til gruppens lokaler, når de har deltaget fysik i tre møder. Ved fravær mere end 3 møder i træk, vil nøgleoptælling blive nulstillet. Fravær fra møder, uden afbud 3 gange i træk, medfører at nøglen lukket.
Dog skal der deltages i minimum 1 møde hver 6 måned, selv ved afbrud, for at være aktiv og have nøgle.
§ 5. Medlemmer kan medbringe op til tre gæster, som ikke bor i Morbærhaven.
Stk 2. Et medlem, der medbringer gæster, er til enhver tid ansvarlig for, at disse opfører sig efter vedtægterne og husordenen.
Stk 3. Når lokalet benyttes, skal der altid være et aktivt medlem af gruppen til stede
§6. Regler for brug af lokalet:

  1. Kreagruppens fælles ejendom må ikke fjernes fra lokalet.
  2. Lokalet skal altid forlades i samme stand som man fandt det, eller bedre.
  3. Der skal være en god omgangstone.

§7. Ved overtrædelse af vedtægterne eller husordenen, ved tyveri eller ved hærværk, kan man ekskluderes på næste officielle møde ved to tredjedele af de fremmødte medlemmer.
§8 Husordenen kan ændres på et officielt møde, såfremt dette varsles senest 3 dage i forvejen.
§9. Ændringer af vedtægterne skal godkendes på et af gruppens officielle møder og af fællesmødet.

[Slut på tekst.]