Kæledyr

Må man have kæledyr i Morbærhaven?
Det er tilladt at have almindelige kæle- og underholdningsdyr i Morbærhaven.
Det kræver ingen tilladelse have smådyr som f.eks. kanariefugle, guldfisk og hamster. Krybdyr er tilladt, sålænge de altid holdes i terrarium.
Katte og hunde er også tilladt, men der gælder her særlige regler, se nedenfor. Katte og hunde er ikke tilladt på de overdækkede gange. Større dyr end hunde er ikke tilladt.
De 13 forbudte racer
Som i resten af Danmark er de såkaldte registerhunde og blandinger af dem ikke tilladt. Det har tidligere været tilladt – også i Morbærhaven – og ejerne af disse hunde har lov til at beholde deres hunde til hunden dør. Du kan derfor godt stadig opleve registerhunde i Morbærhaven, men der bliver færre og færre af dem. Nye beboere må ikke længere flytte ind med en registerhund, heller ikke selvom de ejer den lovligt på indflytningstidspunktet.
Hunde og Katte skal registreres
Senest en måned efter indflytning eller anskaffelse af dyret skal du registrere din hund og/eller kat på Beboerkontoret. Du skal herefter genregistrere dyret hvert år.
Er dyret over 12 uger skal det være vaccineret og du skal fremvise vaccinationsattest. Vaccinationen skal fornys senest hvert 2. år.

Særligt for katte:
Katten skal være chippet og/eller øretatoveret samt være registreret i Det Danske Katteregister (via dyrlægen) og/eller Dansk Katteregister (Inges Kattehjem) i ejerens navn. Er katten udegående, skal den være øretatoveret og neutraliseret. Mærket skal oplyses ved registrering. Neutraliseringsattest fra dyrlægen skal forevises ved registrering i Morbærhaven, på attesten skal mærket være påført således, at det dokumenteres, at der er tale om rette kat.

Særligt for hunde:
Foruden vaccinationsattest skal der også vises lovpligtig hundeansvarsforsikring. Alle hunde skal være øre-/lysketatoveret eller chippet. Hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister og bevis skal forvises ved registrering i Morbærhaven.
Hunden skal føres i snor på Morbærhavens område og må ikke tøjres på fællesarealerne. Besørger hunden på Morbærhavens område, skal du samle op efter den.

Hvorfor al den registrering?
Det kan virke som et lidt formålsløst bureaukrati, at alle katte og hunde hvert år skal registreres på beboerkontoret. Men vi har mange hunde og katte i Morbærhaven, og vi kan derfor ikke undgå, at smittende dyresygdomme undertiden huserer i Morbærhaven. Registreringssystemet er blandt andet til for at mindske dette problem. Som hunde- eller katteejer er det jo også i høj grad i din interesse, at de dyr, som din kat/eller hund leger med, har orden i sine vaccinationer og forsikringspapirer – så det bør du også have!

Undlader du at registrere din kat/hund, er det en overtrædelse af ordensreglerne og kan medføre opsigelse af dit lejemål.